4 lis 2011

zDolny Ślązak Gimnazjalista - wyniki etapu szkolnego (kwalifikjacje do etapu powiatowego)

Informacja dla uczniów i nauczycieli
W konkursie   ZDolny ślązak Gimnazjalista w części  matematyczno-fizycznej najlepsze wyniki osiągnęli:
1. Ryszard Różak; ilość punktów: 29; opiekunowie: Katarzyna Jakubowska, Justyna Tomaszewska
2. Alicja Misiaszek; ilość punktów: 22, opiekunowie: Katarzyna Jakubowska, Justyna Tomaszewska
3. Izabela Popiel, Robert Wartal, Katarzyna Stępień; ilość punktów: 21; opiekunowie: Katarzyna
Jakubowska, Joanna Kołaczyk, Justyna Tomaszewska
Do etapu powiatowego zostali zakwalifikowani: Ryszard Różak

W konkursie   ZDolny ślązak Gimnazjalista w części humanistycznej najlepsze wyniki osiągnęli:
1. Jacek Artur Adamski,  Ryszard Różak; ilość punktów: 28;
 opiekunowie: Alina Szewczyk, Małgorzata Salecka
2. Paweł Czachor,  ilość punktów: 27;
opiekunowie: Alina Szewczyk, Małgorzata Salecka
3. Zuzanna Różak, ilość punktów: 26;
opiekunowie: Małgorzata Ditrich, Agnieszka Metych
Do etapu powiatowego zostali zakwalifikowani : Jacek Artur Adamski,  Ryszard Różak,  Paweł
Czachor, Zuzanna Różak, Natalia Dorosz, Bartosz Kołacz, Agnieszka Strap

W konkursie   ZDolny ślązak Gimnazjalista w części przyrodniczej  najlepsze wyniki osiągnęli:
1. Jacek Artur Adamski; ilość punktów: 34;
opiekunowie: Małgorzata Koń,  Danuta Borzęcka, Violetta Skrzypiec
2. Ryszard Różak; ilość punktów: 32;
opiekunowie: Małgorzata Koń,  Danuta Borzęcka, Violetta Skrzypiec
3. Klaudia Buraczyńska, Robert Wartal; ilość punktów: 25;
opiekunowie: Małgorzata Koń,  Danuta Borzęcka, Violetta Skrzypiec
Do etapu powiatowego zostali zakwalifikowani : Jacek Artur Adamski,  Ryszard Różak

W konkursie   ZDolny ślązak Gimnazjalista w części językowej (j. angielski) najlepsze wyniki osiągnęli:
1. Kuba Łukaszczyk
opiekun: Ewa Franc
2. Julia Szot, Eryk Ryncarz
opiekun: Ewa Franc
Do etapu powiatowego zostali zakwalifikowani: Kuba Łukaszczyk, Julia Szot, Eryk Ryncarz
        Wszystkim Uczniom i Nauczycielom - Opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych etapach!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz