25 lis 2011

Kolędnicy Misyjni 2011

           Zwyczaj kolędowania misyjnego narodził się w krajach niemieckojęzycznych, gdzie kolęduje się z okazji uroczystości Trzech Króli. W Polsce po raz pierwszy kolędnicy misyjni wyruszyli w 1993 r. z inicjatywy centrali krajowej Papieskich Dzieł Misyjnych.  
         Kolędnicy misyjni to dzieci z Papieskiego Dzieła Misyjnego, które pomagają swoim rówieśnikom w krajach misyjnych. Ale do udziału w misyjnej kolędzie zapraszają wszystkich – koleżanki i kolegów zrzeszonych w różnych grupach w szkole i w parafii. Pomagają im w tym katecheci, wychowawcy, nauczyciele, rodzice oraz młodzież i dorośli z parafialnych grup i stowarzyszeń.
     
  Każdy, kto chce pomagać dzieciom w krajach misyjnych może zostać kolędnikiem misyjnym!
Już 6 stycznia po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wezmą udział w Kolędowaniu Misyjnym. Przypomnijmy jak to było w ubiegłym roku:
          Tych, którzy chcą wziąć udział w tegorocznym kolędowaniu na terenie całego Kłodzka zapraszamy do kompletowania grup 5 lub 6 - cio osobowych i do zapisywania się u p. Jarosława Komorowskiego. Scenariusz tegorocznego kolędowania dostępny jest tutaj.  Więcej o kolędowaniu misyjnym, a zwłaszcza o celu tegorocznego wysiłku można przeczytać tutaj.
          

Konkurs "Mój szkolny kolega z misji"

 Drodzy Uczniowie!
          Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu misyjnego "Mój szkolny kolega z misji". Każdy znajdzie dla siebie jakąś kategorię, w której będzie mógł wziąć udział i odnieść sukces.
            Hasło konkursu w tym roku szkolnym brzmi: "Niech zakwitnie miłość." Zasady konkursu umieszczone są na stronie Dzieła Pomocy AD GENTES.
            Kategorie konkursu, w których możecie wziąć udział:
a) literacka (wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad),
b) plastyczna (max format A3),
c) muzyczna (tekst i muzyka mają należeć do członków grupy - autorów piosenki, max 5 min.),
d) charytatywna 
e) scenariusz lekcji (dla nauczycieli)
          Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kategorii zawarte zostały TUTAJ. 
Możesz także zapytać swoich katechetów. Ostateczny termin składania prac opisanych wg zasad (po otwarciu zakładki "czytaj więcej".) to środa 15 lutego 2012 roku (pierwsza środa po feriach zimowych). 
            Zapraszamy do udziału w konkursie!
Dodatkowe informacje:
 
1. Każda praca powinna być opisana wg wzoru:
Nazwa kategorii
Numer identyfikacyjny szkoły
Imię i nazwisko ucznia
Wiek ucznia
Szkoła i klasa
Tytuł pracy
Pieczęć szkoły
 
Kategoria literacka - Praca samodzielna ucznia.
 1. Praca autorska może być przygotowana w dowolnej formie literackiej (wiersz, opowiadanie, list lub wywiad).
 2. Utwór poetycki nie może być dłuższy niż 30 wersów; opowiadanie - maks. 7 stron A4; list - maks. 2 strony A4; wywiad - od 3 do 4 stron A4.
 3. Tekst ma być zapisany w formacie RTF lub DOC, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki - 12, odstępy między wierszami - 1,5 wiersza, wszystkie marginesy 2,5 cm, numeracja stron, motto i cytaty pisane kursywą.
 4. Przyjmowany będzie wydruk komputerowy tekstu wraz z jego kopią na płycie CD/DVD.
 5. Ocenie podlega: zgodność z tematem, oryginalność wypowiedzi pisemnej, poprawność stylistyczna i ortograficzna, estetyka pracy, zachowanie określonej formy wypowiedzi, dobór słownictwa.

Kategoria plastyczna - Praca samodzielna ucznia.
 1. Praca może być wykonana w formie rysunku (węglem, kredką itp.) lub obrazu (akwarelą, farbą olejną itp.). Nie będą przyjmowane prace przestrzenne (np. rzeźby).
 2. Prace muszą być przesłane w oryginale.
 3. Format prac nie może przekraczać wielkości formatu A3 (29, 7 × 42 cm).
 4. Ocenie podlega: zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka, samodzielność wykonania.

Kategoria charytatywna
To propozycja, aby uczniowie razem z nauczycielami podejmowali różne działania charytatywne. Wskazane jest, aby w tę akcję zaangażować jak największe grono uczniów danej szkoły, a także zainteresować nią społeczność lokalną.
 1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wszystkie działania, które odbyły się po zakończeniu poprzedniej edycji Konkursu.
 2. Uwaga! W Konkursie uczestniczyć będą tylko te działania (np.: koncerty, festyny, loteria, aukcja, itp.), z których dochód został przeznaczony na dzieło budowy domu (internatu) dla ubogich dziewcząt z buszu w Nguelemendouka, w Kamerunie. Jest to projekt Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Zebrane pieniądze należy przesłać na konto:
Dzieło Pomocy „Ad Gentes”
Numer konta: PEKAO S.A. I O/Warszawa 66 1240 1037 1111 0010 1498 4506
 1. Wymagana jest pełna dokumentacja i potwierdzenie przeprowadzonej akcji oraz udzielonej pomocy. Potwierdzenia powinien dokonać dyrektor szkoły lub proboszcz parafii. Należy również dołączyć kopię dowodu wpłaty lub przelewu.
 2. Przyjmowane są tylko pełne sprawozdania po zakończeniu akcji.
 3. Oceniając prace charytatywne Centralna Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę:
a. liczbę osób zaangażowanych w akcję,
b. zakres oddziaływania w środowisku lokalnym,
c. różnorodność i znaczenie podejmowanych działań (interdyscyplinarność),
d. zasięg projektu (klasowy, szkolny, międzyszkolny),
e. instytucje oraz osoby pozyskane do współpracy.

Kategoria – muzyczna
 1. Praca indywidualna lub grupy uczniów (należy podać autora tekstu, muzyki i nazwiska wykonawców).
 2. Utwór muzyczno-wokalny, nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej, zaopatrzony tytułem, nie przekraczający 5 minut nagrania.
 3. Praca autorska – nie będą akceptowane utwory będące przeróbką innych, już istniejących.
 4. Tekst i muzyka opracowane przez członków grupy
 5. Do przesłanej pracy należy dołączyć oświadczenie opiekuna grupy o odpowiedzialności za prawa autorskie do utworu.
         Temat przewodni Konkursu proponowany przez organizatorów brzmi to słowa z Dekretu o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes”. Dokument ten zachęca wszystkich członków Rodziny Bożej do odnowienia i pogłębienia zaangażowania w dzieło rozkrzewiania wiary w świecie oraz podkreśla, że wzajemna miłość dzieci Bożych jest znakiem miłości Boga do każdego człowieka. 
               
               Organizatorom Konkursu chodziło o takie rozumienie miłości w ujęciu św. Pawła z Listu do Koryntian (Hymn o miłości).
 
W języku greckim, w którym została napisana Ewangelia św. Jana, występują trzy słowa oznaczające miłość.
 • Agape - miłość jako bezinteresowne oddanie się, jako służba. Taką miłością kocha Bóg;
 • Filia - miłość przyjacielska (Od tego słowa pochodzi np. filantropia);
 • Eros - miłość uczuciowa pomiędzy mężczyzną i kobietą - zakochanie się;
Pan Jezus zadał Piotrowi pytanie: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” i użył słowa agapas me, natomiast Piotr odpowiedział: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham (filio). No, Piotr nie zrozumiał o co chodzi Jezusowi. Pan Jezus więc po raz drugi zadaje mu to samo pytanie: Agapas me? A Piotr: - „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” -Filio - (Jezusowi ręce opadły. Myślał, że ma do czynienia z inteligentnym człowiekiem!). Pan Jezus po raz trzeci zadaje to samo pytanie, ale już nieco inaczej: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie” - fileis me? Jezus zniżył się do poziomu Piotra i następnie wypowiedział proroctwo: „Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga”. Jezus przepowiedział, że w przyszłości Piotr odda życie za Jezusa, a więc będzie w stanie pokochać Go miłością Agape - doskonałą, ale teraz jeszcze miłość Piotra jest niedojrzała.

List Sióstr Michalitek:

Drodzy Przyjaciele z Polski,

Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie z afrykańskiego buszu. Pracujemy tu, aby krzewić tu wiarę chrześcijańską i na miarę możliwości wspierać miejscową ludność, tak duchowo, jak i materialnie.
W najbliższym czasie chcemy podjąć dzieło budowy domu (internatu) dla ubogich dziewcząt z buszu w Nguelemendouka, w Kamerunie. Na Czarnym Kontynencie duża część młodzieży, a zwłaszcza dziewczęta, ma utrudniony dostęp do edukacji. Brak środków finansowych, duże odległości do placówek edukacyjnych i bardzo często brak możliwości zamieszkania w rejonach gdzie znajdują się szkoły powoduje, iż w wielu wypadkach bardzo zdolna młodzież nie ma szansy kształcenia się. Nasza pomoc w ramach konkursu otworzy wielu dziewczętom drzwi do lepszej przyszłości. Niech zakwitnie miłość i nadzieja!
Może teraz napiszę kilka słów o celach projektu i o tym, jak będzie wyglądała jego realizacja. Projekt obejmuje prace związane z budową obiektu dla 40 dziewcząt, które pochodzą z rodzin najuboższych zamieszkujących busz, co uniemożliwia ich uczęszczanie do szkół z powodu dużych odległości. Drugim problemem jest niewątpliwie brak finansów na uiszczenie opłat za pobieraną naukę, stancję oraz potrzebnych środków takich jak: ksiązki zeszyty i przybory szkolne. Jedynym rozwiązaniem jest zakwaterowanie dziewcząt na terenie, na którym zostały podjęte misje, co ułatwiłoby uczęszczanie do szkoły znajdującej się w pobliżu misji. W tym domu dziewczęta będą mieć zapewnione mieszkanie, wyżywienie oraz opiekę medyczną, czego nie posiadają we wiosce. Otrzymają odzież i przybory szkolne.
Uzasadnię teraz realizację tego projektu.
W Kamerunie około 50% dzieci nie uczęszcza do szkoły. Szczególnie w trudnej sytuacji znajdują się dziewczęta mieszkające we wioskach w buszu. Rodziny żyjące w prymitywnych warunkach nie dbają o edukację dzieci, a zwłaszcza dziewcząt. Często są one niedożywione - skromny posiłek spożywany jest przeważnie raz dziennie. Mieszkając w buszu, z dala od ośrodków zdrowia nie mają możliwości leczenia, dlatego często umierają. Są zazwyczaj wykorzystywane do opieki nad dziećmi i do wykonywania prac domowych oraz uprawy poletek (orzeszków arachidowych, manioku, makabo, bananów). Wcześnie zostają matkami, samotnie wychowując dzieci. Rodzice często nie zapewniają swoim dzieciom odpowiedniej opieki i wymagają, aby same zarabiały na swoje życie. Stworzenie godnych warunków życia i nauki dziewczętom przyczyni się także do rozwoju Kamerunu.
Na koniec przedstawię rezultaty, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu.
Zbudowanie na misji domu dla dziewcząt umożliwi im regularne uczęszczanie do szkoły, a w konsekwencji zdobycie wykształcenia i lepszej perspektywy na przyszłość. Będą one miały zapewnione mieszkanie, wyżywienie, ubranie, leczenie i przybory szkolne. Otrzymają niezbędną pomoc w nauce i wszelkiego rodzaju wsparcie. Siostry Misjonarki wraz z wychowawcami zatroszczą się o należyte wychowanie oraz edukację religijną. Będą także mogły rozwijać swoje zdolności i talenty.
Aby można zrealizować wyżej opisany projekt, potrzebne są środki finansowe, których nie jesteśmy w stanie zdobyć w Afryce. Dlatego też zwracamy się do Was z gorącą prośbą o wsparcie materialne i modlitewne. Zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie, która stanowi wyraz naszej wdzięczności. Niech Dobry Bóg wynagrodzi hojność Waszych serc.

Film z Konkursu Piosenki Patriotycznej

           Autorem filmu z Konkursu Piosenki Patriotycznej jest oczywiście p. Andrzej Jakubowski. Film pnie się w rankingu popularności i zapewne niedługo trafi na I miejsce. Oglądają go chętnie uczniowie naszej szkoły oraz rodzice, którzy nie wychodząc z domu, mogą zobaczyć w sieci popisy artystyczne swoich pociech. Z pewnością ten konkurs możemy zaliczyć do jednego z najbardziej udanych.
         Raz jeszcze gratulujemy organizatorom i uczestnikom!

24 lis 2011

Festiwal Nauki 2011


        21 października klasa IB wzięła udział w organizowanym przez uczelnie wrocławskie Festiwalu Nauki. Wyjechaliśmy do Ząbkowic, aby w tamtejszym liceum ogólnokształcącym wziąć udział w pokazie przenośnego planetarium oraz w warsztatach plastycznych. Wyjazd zorganizowała nasza wychowawczyni: pani Katarzyna Jakubowska, a drugim opiekunem była pani Justyna Tomaszewska. Długo będziemy pamiętać te zajęcia. Zresztą – zobaczcie zdjęcia!

18 lis 2011

Sukces drużyny chłopaków w eliminacjach powiatowych w koszykówkę!

        W tym tygodniu nasze Uczennice i nasi Uczniowie rozgrywali swoje kolejne mecze w koszykówkę. Tym razem były to eliminacje powiatowe. Dziewczyny po zaciętej walce niestety nie awansowały do kolejnego etapu, natomiast chłopcy wywalczyli awans do półfinału strefy wałbrzyskiej.
          Zawodnikom i trenerowi - p. Dariuszowi Dutrichowi gratulujemy wywalczenia awansu! Kibicujemy i oczekujemy na więcej... :)

Biblioteka szkolna ogłasza Akcję "Podaruj Książkę "!

      
          Jeżeli masz w domu książki o tematyce młodzieżowej, które mógłbyś i chciałbyś podarować innym czytelnikom, to koniecznie przynieś je do szkolnej biblioteki.

Akcja trwa od 21 listopada do 21 lutego 2012 roku.

Osoby, które podarują w miarę niezniszczone książki przyczynią się do wzbogacenia szkolnego księgozbioru otrzymają wzorowe zachowanie.

Za wszystkie dary z góry serdecznie dziękujemy. Podsumowanie akcji zostanie opublikowane na stronie internetowej naszej szkoły.

Kliknij "LUBIĘ TO!" i zostań fanem naszej strony na facebooku!

     Zapraszamy Was do dołączenia do znajomych naszej szkoły na Facebooku!  Każdy z nas COŚ lubi w tej szkole, dlatego tym bardziej warto zaznaczyć to, również na najbardziej popularnym portalu społecznościowym.  Zapraszamy! 
P.S. Kliknij na ikonę "LIKE" lub na wizytówkę strony Naszej Szkoły, która znajduje się w panelu podstron z lewej strony poniżej... Zapraszamy!

15 lis 2011

EWD - wyniki Gimnazjum nr 1 na tle innych szkół w Kłodzku (2009-2011)

                 Zanim zapoznasz się z poniższymi wykresami i porównaniami koniecznie przeczytaj artykuł:
1. Edukacyjna wartość dodana miarą efektywności nauczania w szkole oraz
2. EWD - wskaźniki dla rocznika 2009 - 2011 (informacje o uczniach, którzy ukończyli nasze Gimnazjum w ubiegłym roku szkolnym)


część humanistyczna                                                  część matematyczno - przyrodnicza
                      
     Na powyższych wynikach widzimy:
kolor różowy - Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku
kolor fioletowy -inne gimnazjum w Kłodzku
kolor żółty - inne gimnazjum w Kłodzku
           Wyniki pozostawiamy bez komentarza...
* procent powierzchni elipsy, który zajmuje daną ćwiartkę układu współrzędnych oznacza ilość uczniów w danej szkole, których wyniki sklasyfikowane zostały w następujący sposób (chodzi o stosunek wyników z egz. gimnazjalnych względem tych po kl. VI szk. podst.)
        Więcej na stronie http://gimnazjum.ewd.edu.plEWD - wskażniki dla rocznika 2009-2011 (uczniowie, którzy ukończyli naukę w ubiegłym roku szkolnym)

          Zespół badający szkoły pod względem przyrostu wiedzy udostępnia trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów. Są one pomyślane jako źródło wiedzy o gimnazjach, które dzięki kontroli zewnętrznej w syntetyczny, graficzny a zarazem bardzo prosty sposób charakteryzują gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne, ale przede wszystkim ze względu na efektywność nauczania. 
                    Najprościej mówiąc - nie liczy się tyle jaki wynik średni osiągnęło dane gimnazjum (gdyż o wiele łatwiej jest osiągnąć dobry wynik mając uczniów bardziej zdolnych i z lepszymi wynikami na wyjściu ze szkoły podstawowej) ale liczy się na ile wynik po egzaminie na zakończenie gimnazjum był wyższy - pytanie czy w ogóle był - od wyniku na zakończenie klas szóstych. Jeśli wyniki po kl. III gim są wyższe od tych po klasie VI (jest program który to przelicza, w tym momencie dla nas nieważne jest dokładnie jak to się dzieje; ważniejsze jest raczej to, że wszystkie szkoły podlegają tej samej ocenie - to świadczy o pewnej sprawiedliwości systemu) to oznacza, że w prosty sposób nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności (wystąpił efekt "wartości dodanej". którą "dodała" dana szkoła. 
                     Przyjrzyjmy się wynikom z ubiegłego roku szkolnego, które ukazują na ile i u ilu uczniów (procentowo) nastąpił przyrost. 

                 Powyżej prezentujemy wskaźniki trzyletnie dla Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza dla jednego rocznika uczniów (2009 - 2011) - są to wyniki z części humanistycznej

         Wskaźniki trzyletnie dla Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku dla rocznika 2009 - 2011, część matematyczno - przyrodnicza

         

Edukacyjna Wartość Dodana miarą efektywności nauczania w szkole

          Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice naszych obecnych i przyszłych uczniów!
Chcemy Wam zaprezentować informacje na temat naszej szkoły (i nie tylko), które wynikają wprost z badań metodami statystycznymi, którym to poddawane są prawie wszystkie szkoły w Polsce. Jakakolwiek by nie była metoda, to jeśli zmierzymy nią wszystkie placówki na danym terenie, czyli ten sam sposób oceny zastosujemy do wszystkich szkół, wówczas uzyskane wyniki mogą nam coś w miarę obiektywnego powiedzieć o szkole, czy o szkołach...
      Wracając do Edukacyjnej Wartości Dodanej (w skrócie EWD); termin ten oznacza zarówno metodę, jak i wskaźnik pozwalający na podstawie zasobów na wejściu (np. wynik po sprawdzianie klas szóstych) oraz wyjściu (np. wynik po egzaminie po klasie III gim.) oszacować efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia. Mówiąc inaczej Edukacyjna Wartość Dodana jest jednym ze sposobów komunikowania wyników egzaminacyjnych i trzeba przyznać - sposobem dość ciekawym i mówiącym nam niejedno na temat tego, w jaki sposób w danej szkole pracuje się z uczniem.
         Więcej informacji w następnym poście... Zapraszamy!

Twój mały dar może sprawić,że KTOŚ BĘDZIE MIAŁ PIĘKNE ŚWIĘTA!

                          Drodzy Uczniowie! Drodzy Rodzice!
          Powoli zbliżamy się do czasu, w którym zaczynam myśleć o świętach, planować co i komu kupimy, czasem myślimy o tym. co dostaniemy... 
        Jednak wśród nas są i tacy, którzy nie tylko, że sami nie będą mogli innym zrobić prezentu, to przede wszystkim sami nie dostaną najprawdopodobniej nic.
           Dlatego zwracamy się ze szczególną prośbą do wszystkich, którzy są wrażliwi na potrzeby innych, którzy potrafią pochylić się nad biedą, nad ubóstwem kogoś drugiego i nawet w najmniejszy sposób przyjść z pomocą. Prosimy Was o:
- artykuły żywnościowe paczkowane z długim terminem przydatności do spożycia (np. ryż, makaron, cukier, fasola, groch, kasza, ciastka ,cukierki czekolady, itp.),
- artykuły chemiczne (proszki do prania, płyny do mycia naczyń, kremy, mydła, itp.),
- ubrania i buty (osoby zainteresowane kupnem nowego ubrania lub butów zapraszamy do kontaktu z p. dyr. Małgorzatą Salecką, z pedagogami lub katechetami)
            Wszystko, co zostanie przyniesione przez Was zostanie podzielone na paczki dla kilku najuboższych rodzin i przekazane m w okresie przedświątecznym. Ważne jest to, że 
LICZY SIĘ KAŻDA, NAWET NAJDROBNIEJSZA POMOC!
        Dlatego bardzo prosimy o wsparcie tej akcji i o przynoszenie w/w rzeczy do gabinetu wce dyrektorów do dnia 9 grudnia b.r. Z góry dziękujemy za każdą pomoc!
 

14 lis 2011

BE CREATIVE! Dużo nowości!

           Na podstronie BE CREATIVE zamieściliśmy wiele nowych ciekawych teksów napisanych przez Was - drodzy uczniowie. Są opowiadania, wiersze, itd. Warto zajrzeć! Każdy znajdzie coś dla siebie! No i nie zapominajcie o dodawania komentarzy - jak na razie to z tym troszkę słabo! A przecież Wasz komentarz autorowi tekstu może bardzo dużo dać! Polecamy!

Turniej w koszykówkę z okazji Święta Niepodległości w Nowej Rudzie

    
Turniej koszykówki - album zdjęć (na stronie Salosu Nowa Ruda)
    11 listopada. w Nowej Rudzie odbył się Festyn Sportowy z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W ramach festynu został rozegrany turniej gry w koszykówkę chłopców. Mamy zaszczyt poinformować, iż nasi chłopcy pod batutą p. Dariusza Ditricha zdobyli puchar - zajęli I miejsce.
          Dodać należy, że chłopaki grali przeciw dwom drużynom Uczniowskich Klubów Sportowych z Nowej Rudy i z Kłodzka. tym większe to osiągniecie!
          Najlepszym strzelającym, zawodnikiem, który zdobył największą ilość punktów został Kuba Koladyński z kl. III C Gratulujemy1

Koszykówka dziewcząt i chłopców - eliminacje rejonowe

           Informujemy, że w ubiegłym tygodniu nasze dwie reprezentacje (dziewcząt i chłopców) grające w kosza zakwalifikowały się do do następnego etapu. Chłopcy wyszli z grupy rejonowej z pierwsze pozycji, a dziewczęta z drugiej.
                Zawodniczkom, zawodnikom i ich trenerowi - p. Dariuszowi Ditrichowi serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie powiatowym!

Kolejna - ważna wygrana Trampkarzy Nysy Kłodzko!

           
 Album zdjęć z meczu (na stronie MKS Nysa Kłodzko)

          W sobotę - 12 listopada 2011 roku nasi zawodnicy (nie piszemy chłopcy, bo dobrą grą popisała się również Patrycja z kl. II C) wygrali z drużyną z Ząbkowic Śląskich. Jest to o tyle ważna wygrana, że na tydzień przed ostatnim meczem w kolejce jesiennej plasuje naszą drużynę pod względem ilości zdobytych punktów na równi z takimi zespołami jak Śląsk Wrocław czy FC Wrocław Academy a nieco powyżej drużyn tjk. Chrobry Głogów czy Górnik Wałbrzych. W sobotę, jak twierdzi trener naszej drużyny - p. Mariusz Sobczyk - wszystko się może zdarzyć. choć my gorąco wierzymy w pomyślne dla  nas zakończenie sezonu.
          Aby obejrzeć aktualną tabelę z wynikami, kliknij TUTAJ.
                     Jeśli chcesz przeczytać bardziej szczegółowy opis ostatniego spotkania - kliknij TUTAJ

10 lis 2011

Rekord wejść!

       Wczoraj, tj. 10 listopada 2011 r. stronę naszej szkoły odwiedziło 125 osób! Ta liczba mówi o unikalnych użytkownikach (czyli - każdy inny:). Pojedynczych kliknięć było 344. To nasz nowy rekord. 
           Dziękujemy za zainteresowanie stroną! Jeśli chodzi o wczorajszy dzień, to z pewnością olbrzymia zasługa organizatorów Konkursu Piosenki Patriotycznej. Choć tak samo jak Organizatorom należy podziękować WSZYSTKIM WYKONAWCOM! Dziękujemy!
          I zapraszamy do udziału w następnym i zarazem ostatnim rozśpiewanym konkursie w naszej szkole - jest to Konkurs Kolęd - w ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia.

Pieśni patriotyczne - stare i nowe

         Sposób wyrażania patriotyzmu jest oczywisty w sytuacjach zagrożenia
państwa- - polega on wówczas na obronie ojczyzny, czy na okazywaniu
rodakom solidarności. W polskiej tradycji ze względu na uwarunkowania
geopolityczne i historię wielu Polaków rozumie patriotyzm głównie jako
zbrojną obronę, walkę, udział w powstaniu, partyzantkę, czy konspirację.
Tymczasem w warunkach pokoju i niepodległości przejawy patriotyzmu są mniej heroiczne i oczywiste, ale i równie trudne. Patriotyzm na co dzień to
solidne wypełnianie obowiązków obywatelskich, jak pełnienie służby
wojskowej, płacenie podatków, ochrona środowiska, aktywna troska o honor ojczyzny, ochrona własności i zasobów naturalnych, dbanie o dobre imię rodaków, uczestniczenie w uroczystościach okolicznościowych, patriotycznych i
religijnych. Dojrzały patriotyzm może się jednak wyrażać w jeszcze bardziej
osobisty i konkretny sposób. Przejawami współczesnego patriotyzmu są:
1. znajomość historii, tradycji i wartości narodowych
jako interesowanie się własną ojczyzną, dobra znajomość jej historii i
kultury , tradycji i wartości obecnych uwarunkowań i potrzeb. Środkami
osiągania tych celów jest czytanie mądrych publikacji na ten temat,
krytyczna postawa wobec mediów, rozmowy o tradycjach i kulturze,
respektowanie świąt narodowych, znajomość dat, procesu historycznego,
zwiedzanie miejsc ważnych dla historii narodu
2. troska o rozwój osobisty
nie tylko poprzez dobrą znajomość faktów z przeszłości , ale też jako
troska o dzisiejszą rzeczywistość i pomyślność. Każdy kraj jest silny siłą
swoich obywateli. Dlatego patriotyzm oznacza troskę człowieka o
zdrowie fizyczne, tężyznę fizyczną, o dojrzałość psychiczną moralną i o
rozwój religijny, umiejętność dojrzałego, krytycznego myślenia , zdolność
do odpowiedzialnej miłości i troska o zachowanie wewnętrznej wolności.
3. troska o rodzinę
silna, zdrowa rodzina jest podstawą silnej ojczyzny
4. kompetentna aktywność zawodowa
dzisiaj o wiele większe znaczenie niż armia , czy liczba ludności danego
kraju ma dla sprawy niepodległości postęp naukowy i technicznypoziom
rozwoju gospodarczego, gospodarczego to oznacza , że
współczesny patriota to ktoś ,kto dba o wykształcenie, zdolny do
podejmowania inicjatywy i współpracy z innymi.
5. rozważna aktywność społeczna i polityczna
zagrożona jest taka ojczyzna , której ustrój polityczny jest niesprawiedliwy,
w której ludzie skorumpowani pełnią władzę , w której źle działają
podstawowe instytucje. Z tego względu stopień społecznej i politycznej
świadomości i dojrzałości obywateli jest istotnym wyznacznikiem sytuacji
danego narodu i ojczyzny. Współczesny patriota to ktoś, kto wnosi
pozytywny wkład w sytuację społeczną i polityczną swojej ojczyzny.
Wymaga to najpierw krytycznej obserwacji rzeczywistości , by
przeciwstawić się zagrożeniom i niepokojącym zjawiskom. Patriota to ktoś,
kto rozumie, że nie służy dobru ojczyzny modne, bezkrytyczne ubóstwienie
demokracji, patriota rozumie, że nie można budować dobra ojczyzny w
oparciu o naiwnie rozumianą tolerancję. Patriota to ktoś ,kto po prostu
rozumie, że demokracja jest dobrym ustrojem dla ojczyzny i państwa , gdy
w tej ojczyźnie większość obywateli to ludzie światli, odpowiedzialni i
kompetentni, którzy szczerze troszczą się o dobro wspólne.
Postawa patriotyczna , czyli mądra troska o ojczyznę jest ostatecznie nie
tylko troską o los naszych rodaków, ale też troską o nas samych i i naszych
bliskich. Dlatego kształtowanie postawy patriotycznej u młodzieży jest
gwarancją , czymś w postaci polisy ubezpieczeniowej dla istnienia narodu.
Postawa patriotyczna jest też naszym wkładem w rozwój i dobro innych
narodów – Jan Paweł II w Elementarzu dla wierzącego , wątpiącego i
szukającego mówił:
„ człowiek swoją głębszą tożsamość ludzką łączy z przynależnością do
narodu, swoją zaś pracę pojmuje jako pomnażanie dobra wspólnego
wypracowanego przez jego rodaków, uświadamiając sobie przy tym , że na
tej drodze praca ta służy pomnażaniu dorobku całej rodziny ludzkiej”
             W listopadowy wieczór, ale i w inne dni w ciągu roku zapraszam do posłuchania pieśni, z których "wionie Polską". To nie będzie stracony czas...
1. Piosenki Marka Grechuty
2. Kaczmarski, Gintrowski, Łapiński.
3. Jan Pietrzak.
4. Lech Makowiecki i ZAYAZD
5. Elektryczne Gitary

I etap Szkolnego Konkursu Pieśni Patriotycznej (zdjęcia)

           Album nr 1
           Album nr 2
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!

Informacje o I etapie Konkursu Pieśni Patriotycznych

       
            Informujemy, że do finału, który odbędzie się 15.11.2011 (l.7 - godz. wych., sala gimnastyczna) zakwalifikowały się następujące klasy:
- I A, I B,
- II A, II E,
- III A, III D, III F
            Dziękujemy wszystkim klasom za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w następnych konkursach!

Informacja o Rzecznikach Praw Ucznia w roku szk. 2011/2012

RZECZNICY PRAW   UCZNIA  2011/2012

  
NAUCZYCIELE: mgr Justyna Kasperek – Jędryka
                              mgr Joanna Kołaczyk
 
                              mgr Anna Sznajger

UCZNIOWIE: Iwona Chromińska kl. IIIC
                        Maciej Kozioł          kl. IA

9 lis 2011

Kolene dobre mecze w wykonaniu MKS Nysa Kłodzko (trampkarze)

        W ostatnim czasie nasi zawodnicy rozegrali dwa dobre spotkania: w spotkaniu ze Śląskiem Wrocław zanotowali porażkę tylko jedną bramką (1:2). W meczu z Górnikiem Wałbrzych nasi zwyciężyli i to wynikiem 2:0!
         Gratulujemy postawy, waleczności, stałości w walce o osiągnięcie jak najlepszych wyników. Zawodnicy, którzy na co dzień w większości  Wyniki tabeli Dolnośląskiej Ligi Trampkarzy można zobaczyć klikając TUTAJ.
          Życzymy powodzenia w dalszej części sezonu i trzymamy kciuki za ostateczne miejsce w Lidze!

4 lis 2011

Piłka nożna - finał strefy wałbrzyskiej

W zawodach w piłce nożnej chłopców   następujący uczniowie szkoły
zajęli  IV miejsce w finale Strefy Wałbrzyskiej:
1. Bońkowski Adam
2.Cebulski Jacek
3.Doręgowski Mateusz
4.Fedorec Kacper
5.Hnatów Krzysztof
6.Knap Marcin
7.Kotfas Mikołaj
8.Łazarowicz Mikołaj
9.Maślanka Gabriel
10.Mróz Bartosz
11.Pierzchalski Tomasz
12.Reichert Patryk
13.Gębski Amadeusz
14.Wiącek Łukasz
opiekun : Mariusz Sobczyk
Gratulujemy! I czekamy na kolejne sukcesy! :)

zDolny Ślązak Gimnazjalista - wyniki etapu szkolnego (kwalifikjacje do etapu powiatowego)

Informacja dla uczniów i nauczycieli
W konkursie   ZDolny ślązak Gimnazjalista w części  matematyczno-fizycznej najlepsze wyniki osiągnęli:
1. Ryszard Różak; ilość punktów: 29; opiekunowie: Katarzyna Jakubowska, Justyna Tomaszewska
2. Alicja Misiaszek; ilość punktów: 22, opiekunowie: Katarzyna Jakubowska, Justyna Tomaszewska
3. Izabela Popiel, Robert Wartal, Katarzyna Stępień; ilość punktów: 21; opiekunowie: Katarzyna
Jakubowska, Joanna Kołaczyk, Justyna Tomaszewska
Do etapu powiatowego zostali zakwalifikowani: Ryszard Różak

W konkursie   ZDolny ślązak Gimnazjalista w części humanistycznej najlepsze wyniki osiągnęli:
1. Jacek Artur Adamski,  Ryszard Różak; ilość punktów: 28;
 opiekunowie: Alina Szewczyk, Małgorzata Salecka
2. Paweł Czachor,  ilość punktów: 27;
opiekunowie: Alina Szewczyk, Małgorzata Salecka
3. Zuzanna Różak, ilość punktów: 26;
opiekunowie: Małgorzata Ditrich, Agnieszka Metych
Do etapu powiatowego zostali zakwalifikowani : Jacek Artur Adamski,  Ryszard Różak,  Paweł
Czachor, Zuzanna Różak, Natalia Dorosz, Bartosz Kołacz, Agnieszka Strap

W konkursie   ZDolny ślązak Gimnazjalista w części przyrodniczej  najlepsze wyniki osiągnęli:
1. Jacek Artur Adamski; ilość punktów: 34;
opiekunowie: Małgorzata Koń,  Danuta Borzęcka, Violetta Skrzypiec
2. Ryszard Różak; ilość punktów: 32;
opiekunowie: Małgorzata Koń,  Danuta Borzęcka, Violetta Skrzypiec
3. Klaudia Buraczyńska, Robert Wartal; ilość punktów: 25;
opiekunowie: Małgorzata Koń,  Danuta Borzęcka, Violetta Skrzypiec
Do etapu powiatowego zostali zakwalifikowani : Jacek Artur Adamski,  Ryszard Różak

W konkursie   ZDolny ślązak Gimnazjalista w części językowej (j. angielski) najlepsze wyniki osiągnęli:
1. Kuba Łukaszczyk
opiekun: Ewa Franc
2. Julia Szot, Eryk Ryncarz
opiekun: Ewa Franc
Do etapu powiatowego zostali zakwalifikowani: Kuba Łukaszczyk, Julia Szot, Eryk Ryncarz
        Wszystkim Uczniom i Nauczycielom - Opiekunom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w następnych etapach!

1 lis 2011

Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

             Jak bardzo to potrzebne święta... Choć tak mało chyba rozumiane przeżywane. Czasem przeżywane w biegu, jak codzienność. Niekiedy pełne przepychu kwiatów i dziesiątek zniczy bez kropli modlitwy która byłaby wytchnieniem dla zmarłego. Niektórzy z nas nie lubią tych dni, bo zmuszają one do wspomnienia tych, z których odejściem jeszcze do końca nie pogodziliśmy się. Czy w ogóle się pogodzimy?
           Milczenie jest dobrą postawą wobec kazania, które prawi nam grób. Kiedyś w liturgii pogrzebowej tuż przed złożeniem trumny z ciałem zmarłego do grobu były takie słowa, które wzywały do modlitwy za tego, którego Pan Bóg jako pierwszego spośród tu stojących odwoła do wieczności. I nagle konsternacja, przecież zazwyczaj grupa uczestniczących w pogrzebie to nie tylko ludzie w podeszłym wieku, to często ludzie nawet młodzi.  jednak - kiedy przychodzi ta świadomość, że ja mogę być pierwszy, jakoś trudniej przełknąć ślinę, wziąć kolejny oddech. A jednak oddychamy, żyjemy, śmiejemy się, bawimy, kochamy, może nawet nienawidzimy. Po jakimś czasie przechodzi nam ta listopadowa zaduma. A może warto coś z "tej zadumy" przenieść w codzienność? Nie chodzi o strach, lęk; chodzi o nadzieję. Jutro może być lepsze. Jutro zależy ode mnie. Nawet jeśli ostatnie kilkaset "wczoraj" niezbyt mi wyszło, mogę zacząć od nowa...
          Wszystkim gościom naszej strony dedykuję wiersz Jerzego Szymika, wspaniałego współczesnego poety:
Niespokojne jest serce nasze...
Proste, powszechne i częste:
nie jesteśmy z tymi, z którymi najbardziej chcielibyśmy być.
Rwane zdania, mokre listy, ciemność.
Potem trzydzieści lat milczenia.
l jest się jakoś.

W ogóle jesteśmy słabo.
Być nie jest naszą najmocniejszą stroną.
Nie jesteśmy dobrzy w tym, że jesteśmy.
O wiele lepsi jesteśmy w trwonieniu życia.
Jesteśmy sobą więdnąc, tęskniąc za tymi,
z którymi chcemy być.
Jesteśmy sobą nie będąc.
Więc najbardziej będziemy,
kiedy nas nie będzie.


    Lublin, 30 maja 1999r., Pszów, 9 lipca 1999r.