22 mar 2013

Wyniki testu predyspozycji jezykowych 2013

     Zapraszamy do zapoznania się z wynikami testu predyspozycji językowych, który uczniowie klas VI-tych pisali 20 marca 2013 roku.
            Wyniki dostępne na stronie REKRUTACJA.

Dzień Samorządności 2013

 Zdjęcia z Dnia Samorządności 2013 wykonywali następujący uczniowie:

Zapraszamy do galerii!!!

       To miał być pierwszy dzień wiosny... nie tylko tej kalendarzowej, lecz tej widzialnej, odczuwalnej, pachnącej tryskającą zielenią i rozśpiewanej głosami ptaków... Na razie się nie udało! Może wkrótce będziemy mogli odtrąbić zwycięstwo wiosny nad zimą, ale na razie tę nierówną walkę wygrywa zawodniczka spod znaku mrozu i opadów śniegu.
               Jednak my nie bacząc na aurę świetnie bawiliśmy się podczas I-go Dnia Wiosny! I mamy nadzieję, że było naprawdę ciekawie, wesoło i że ten czas pozostanie w pamięci jako miła odskocznia od tematu lekcji, sprawdzianów i klasówek.   

Test predyspozycji językowych - 20.03.2013
        20 marca na godz. 12.00 do sali gimnastycznej w gmachu naszej szkoły przybyli uczniowie klas VI-tych, którzy wzięli udział w postępowaniu kwalifikacyjnym do klas dwujęzycznych. Test predyspozycji językowych to jedno z pierwszych doświadczeń z naszą szkołą. Mamy nadzieję, że zapamiętaliście ten czas miło, a test był prosty.
           Już wkrótce na stronie naszej szkoły zostaną zamieszczone wyniki testu predyspozycji, który pisaliście 20 marca. Zapraszamy!

Dni Otwarte 2013 (7-9.03.)

        Dni Otwarte w naszej szkole w tym roku przebiegły pod znakiem bardzo dużej i widocznej aktywności wielu naszych uzdolnionych, otwartych i kreatywnych uczniów. Uczniowie nasi prezentowali swoje zdolności muzyczne, sportowe, chemiczne, językowe, matematyczne oraz wiele innych. Swoje umiejętności związane z urozmaicaniem zajęć i ukazywaniem ciekawej strony edukacji pokazali także nauczyciele (np. powyżej widać przygotowany przez p. Małgorzatę Koń wulkan). Marek Adaszyński, uczeń klasy I A zaprezentował swoją bogatą kolekcję skał i minerałów, o której pisaliśmy już na naszej stronie.
       Do atrakcji tych dni należały także:
- wysęp zespołu uczniowskiego "Eragnum",
- warsztaty plastyczne (ozdoby świąteczne) przygotowane w czytelni,
- zabawy sportowe-taneczne przygotowane w siłowni i w sali nr 7,
- pokaz i zajęcia gry w koszykówkę,
- wystawa prac uczniowskich, osiągnięć i kostiumów z występów 
        Zapraszamy do zapoznania się z bogatą relacją fotograficzną z Dni Otwartych. Z pewnością uczniowie klas VI-ty będą mogli wśród wielu twarzy rozpoznać swoją.

7 mar 2013

"Wiara - podaj dalej", czyli Światowy Dzień Młodzieży po kłodzku

           
Data, czas, miejsce
23.03.2013 (sobota), 9.30-15.30, Kłodzko, Hala Sportowa OSiR (ul. Kusocińskiego 2), Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.
 
Program:
9.30 – Recepcja (zgłoszenie grup, uczestnicy otrzymują identyfikatory)
10.00 – SPOTKANIE EWANGELIZACYJNE
 • zawiązanie wspólnoty - Diakonia Effatha
 • wprowadzenie w treść i cele spotkania – film reklamowy
 • koncert ewangelizacyjny – uwielbienie przez śpiew, świadectwa, umieszczenie zdjęć osób, które przekazały nam wiarę na planszach  
  • konferencja – ks. Marcin Dolak
  • pantomima ewangelizacyjna
  • posiłek

  12.00 – DROGA KRZYŻOWA ulicami Kłodzka
 • rozważanie męki Jezusa Chrystusa
 • modlitwa za osoby, którym chcemy przekazać wiarę
13.30 –SPOTKANIE W KOŚCIELE (Podwyższenia Krzyża Św. w Kłodzku)
 • złożenie kartek z imionami osób przy krzyżu Światowych Dni Młodzieży
 • adoracja Najświętszego Sakramentu, okazja do sakramentu pokuty
 • Msza św.
 • posłanie – przekazanie młodzieży kartek z cytatami z Pisma św. i zapalonych świec (symbol wartości, które mamy przekazać osobom mającym trudności z wiarą)
             Zapraszamy do uczestnictwa w tym ciekawym wydarzeniu przygotowanym specjalnie dla ludzi młodych! Będzie piękna muzyka, ciekawi ludzi i dużo pozytywnych przeżyć!

Opis
Hasłem tegorocznych Światowych Dni Młodzieży w Rio są słowa z Ewangelii wg św. Mateusza – „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. W przeżywanym Roku Wiary chcemy uświadomić sobie, że jako wierzący uczestniczymy w swoistej „sztafecie wiary”. To, że wierzymy nie jest naszą zasługą – wiarę otrzymaliśmy od innych. Nie możemy jednak zatrzymać jej dla siebie, jesteśmy odpowiedzialni za to, aby przekazać ją dalej. Jednak aby było to możliwe potrzebujemy sami doświadczyć wiary żywej, wyrażającej się we wspólnocie Kościoła. Dlatego chcemy spotkać się razem w Kłodzku, aby umocnić się w wierze, by móc ją przekazać dalej.
Nasze spotkanie będzie skupione wokół trzech wydarzeń – spotkania na hali sportowej, gdzie chcemy we wspólnocie, w radości bycia razem doświadczyć mocy wiary. Świadectwo wiary pragniemy dać w czasie drogi krzyżowej ulicami miasta. Przez sakrament pokuty i Eucharystię pragniemy nabrać siły do przekazania tego, czego doświadczymy w tym dniu innym.

Piłka ręczna - zawody powiatowe        
         Dnia 5.03 2013 odbyły się Zawody Powiatowe w piłkę ręczną dziewcząt. Nasza reprezentacja wywalczyła III miejsce. Dzień po dziewczynach walczyli chłopcy. Oni uplasowali się o jedno miejsce wyżej, kończąc rozgrywki na II miejscu.
             Dziewczynom, chłopcom, oraz opiekunom naszych reprezentacji gratulujemy!
Opiekun dziewcząt: p. Andrzej Czerniak
Opiekun chłopców: p. Agnieszka Gałkowska-Czerniak
Poniżej - składy obydwu drużyn.

 Dziewczęta:
Szymczyk Karolina
Wcisło Adrianna
Wantoch Magdalena
Ilska Aleksandra
Majkut Magdalena
Michalczyk Patrycja
Grotyńska Urszula
Sawicka Kamila
Madej Natalia
Buda Karolina
Nowsad Nicoll

Chłopcy:
Halicki Jakub
Fedorec Kacper
Pierzchalski Tomasz
Bańka Michał
Woźniak Eryk
Bubak Adam
Mróz Bartosz
Ramza Michał
Wiącek Łukasz
Gozdek Bartosz
Rataj Jonatan


Rekolekcje Wielkopostne (5-7marca 2013)Więcej zdjęć z rekolekcji
   (zdjęcia - Klaudia Wala)

          W dniach 5-7 marca 2013 roku w Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku miały miejsce rekolekcje dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Rekolekcje głosił o. Krzysztof Kralka, pallotyn. Czas ten dla wielu był szansą na odnowienie spojrzenia na duchową kondycję swojego życia. Słowa prowadzącego były proste, ale mocne i wzywające do rewizji życia i zasad według których kształtujemy nasze codzienne wybory.
             W II dniu rekolekcji mieliśmy szansę przeżyć kolejną w naszym życiu Drogę Krzyżową opartą wizualnie o fragmenty filmu "Pasja". Rozważania do tego nabożeństwa złożone były ze słów bł. Jana Pawła II skierowanych do młodzieży z różnych spotkań. Po Drodze Krzyżowej przeżywaliśmy nabożeństwo pokutne zbudowane na kanwie przypowieści o Krzewie Winnym i o latoroślach. Do rozważań zostały wykorzystane m.in. słowa emerytowanego już papieża - Benedykta XVI. Więcej o Drodze Krzyżowej o kliknięciu "więcej" - poniżej.

 
Myśląc o tych błogosławionych oraz o całym zastępie świętych i błogosławionych, możemy zrozumieć, co to znaczy żyćjako gałązki prawdziwego krzewu winnego - Chrystusa, i przynosićwiele owoców. Ewangelia dzisiejsza uobecniła nam ponownie obraz tej rośliny bujnie pnącej sięi będącej symbolem siły życiowej, przenośni służącej ukazaniu piękna i dynamizmu wspólnoty Jezusa z Jego uczniami i przyjaciółmi.
W przypowieści o winorośli Jezus nie mówi: "Ja jestem winoroślą", ale "Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami"(J 15, 5). Oznacza to: "Tak jak gałązki sązłączone z krzewem winnym, tak i wy należycie do Mnie! Należąc do Mnie, należycie także nawzajem do siebie". A ta przynależnośćnawzajem do siebie i do Niego nie jest jakimśzwiązkiem myślowym, wymyślonym czy symbolicznym, ale - że tak powiem - jest biologiczną, pełnążyciaprzynależnościądo Jezusa Chrystusa. Jest to Kościół, ta wspólnota życia z Nim i ze sobąnawzajem, która opiera sięna chrzcie oraz jest przeżywana i pogłębiana za każdym razem w Eucharystii. "Ja jestem prawdziwym krzewem winnym" - te słowa jednak w istocie znaczą: "Ja jestem wami, a wy jesteście Mną", czyli niesłychane utożsamienie sięPana z nami, z Jego Kościołem.

      W przypowieści Jezus mówi:"Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia" (J 15, 1), i wyjaśnia, że robotnik winnicy bierze nóż, obcina suche gałązki, a przycina te, które owocują, aby dawały więcej owoców.Bóg chce - używając obrazu użytego przez proroka Ezechiela, o którym słyszeliśmy w pierwszym czytaniu - usunąćz naszej piersi martwe serce z kamienia, aby daćnam serce z ciała (por. Ez 36, 26). Chce nam daćnowe, potężne życie. Chrystus przybył, aby powołaćgrzeszników. To oni potrzebowali lekarza, nie zdrowi(por. Łk 5, 31 nn.). I tak oto, jak mówi Sobór Watykański II, Kościółjest "powszechnym sakramentem zbawienia" (LG 48), istniejącym dla grzeszników, aby otwieraćim drogęnawrócenia, uzdrowienia i życia. To jest prawdziwa i wielka misja Kościoła, powierzona mu przez Chrystusa.
Niektórzy, spogl
ądając na Kościół, zatrzymująsięna jego aspekcie zewnętrznym. Kościółwówczas jawi siętylko jako jedna z wielu organizacji w społeczeństwie demokratycznym. Chce ono zatem oceniaći traktowaćzgodnie ze swymi normami i przepisami nawet rzeczywistośćtak trudnądo zrozumienia jak Kościół. Jeśli później dochodzi jeszcze bolesne doświadczenie, że w Kościele sąryby dobre i złe, pszenica i kąkol, i jeśli spojrzenie zatrzyma sięna rzeczach negatywnych, wówczas jużsięnie dostrzega wielkiej i głębokiej tajemnicy Kościoła.
A zatem nie czerpie sięjużżadnej radości z faktu przynależności do takiego krzewu winnego, jakim jest Kościół. Szerząsięniezadowolenie i narzekania, jeśli nie widaćurzeczywistnienia własnych powierzchownych i błędnych idei o Kościele i własnych "marzeńo Kościele"! Przestaje wówczas cieszyćnawet radosny hymn: "Jestem wdzięczny Panu, że swąłaskąwezwałmnie do swego Kościoła", który śpiewały z przekonaniem całe pokolenia katolików.

Pan mówi dalej w swym nauczaniu: "Trwajcie we Mnie, a Ja w was będętrwał. Podobnie jak latorośl nie może przynosićowocu sama z siebie, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwaćnie będziecie. (...) ponieważbeze Mnie - można by przetłumaczyć: poza Mną- nic nie możecie uczynić" (J 15, 4 nn.).
Każdy z nas stoi w obliczu takiej decyzji. O tym, jak bardzo jest ona poważna, mówi nam Pan ponownie w swej przypowieści: "Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera sięją, i wrzuca do ognia, i płonie" (J 15, 6). Święty Augustyn zauważa w związku z tym: "Jedno z dwojga winnej latorośli sięprzynależy; albo winny krzew lub ogień; jeśli [latorośl] nie jest w winnym krzewie, będzie w ogniu, aby więc w ogniu nie była, niech będzie w winnym krzewie" ("Komentarz do Ewangelii św. Jana" 81, 3 [PL 35, 1842]).

Wymagany tutaj wybór uświadamia nam w sposób naglący egzystencjalne znaczenie naszej decyzji życiowej. Jednocześnie obraz krzewu winnego jest znakiem nadziei i ufności. Sam Chrystus poprzez Wcielenie przyszedłna ten świat, aby byćnaszym fundamentem. W każdej biedzie i suszy jest On źródłem, dającym wodężycia, która nas karmi i umacnia. On sam bierze na siebie każdy grzech, lęk i cierpienie i ostatecznie oczyszcza i przemienia nas w tajemniczy sposób w dobre wino.Niekiedy w owych chwilach biedy czujemy siętak, jakbyśmy dostali sięmiędzy tłocznię, niczym winogrona całkowicie wytłoczone.Wiemy jednak, że zjednoczeni z Chrystusem stajemy siędojrzałym winem. Bóg potrafi przemieniaćw miłośćtakże to, co ciężkie i przygniatające w naszym życiu. Ważne jest trwanie w winorośli, w Chrystusie.W tym krótkim fragmencie Ewangelista używa słowa "trwać" ze dwanaście razy. Owo "trwanie w Chrystusie" kształtuje całąprzypowieść. W naszych czasach braku wytchnienia i dowolności, w których tak wielu ludzi traci orientacjęi równowagę, w których wiernośćmiłości w małżeństwie i w przyjaźni stała siętak krucha i krótkotrwała, w których chcemy wołaćw naszej biedzie jak uczniowie z Emaus: "Zostańz nami, Panie, gdyżma sięku wieczorowi(por. Łk 24, 29), tak, ciemnośćjest wokółnas!", zmartwychwstały Pan daje nam miejsce schronienia, miejsce światła, nadziei i zaufania, pokoju i bezpieczeństwa. Gdy susza i śmierćzagrażajągałązkom, wówczas w Chrystusie jest przyszłość, życie i radość.

Trwanie z Chrystusem oznacza, jak jużwidzieliśmy, równieżtrwanie z Kościołem. Cała wspólnota wierzących jest mocno złączona z Chrystusem, winnym krzewem. W Chrystusie my wszyscy jesteśmy zjednoczeni. We wspólnocie tej On nas dźwiga, a jednocześnie wszyscy członkowie kolejno sięwspierają. Wspólnie przeciwstawiająsięburzy i nawzajem dająsobie ochronę. Nie wierzymy osamotnieni, ale wierzymy z całym Kościołem.
. Wraz z Ko
ściołem i w Kościele możemy głosićwszystkim, że Chrystus jest źródłem życia, że jest On obecny, że jest tąwielkąRzeczywistością, za którątęsknimy. To On daje nam samego siebie. Ten, kto wierzy w Chrystusa, ma przed sobąprzyszłość. Bóg nie chce bowiem jałowości, śmierci, bylejakości, które w końcu przemijają, ale chce rzeczy płodnych i żywych, życia w obfitości.”