28 lut 2011

WAŻNE!!! Informacje o naborze do klasy dwujęzycznej


Gimnazjum nr 1 w Kłodzku ogłasza nabór do klasy dwujęzycznej z językiem angielskim jako wykładowym w roku szkolnym 2011/2012
   Do klasy dwujęzycznej mogą uczęszczać dzieci z terenu miasta Kłodzko i okolic. W klasie dwujęzycznej nauka języka angielskiego odbywa się w wymiarze 6 godzin tygodniowo. Od klasy drugiej , w języku angielskim realizowane będą elementy innych przedmiotów (matematyki , biologii, muzyki i informatyki, wychowania fizycznego)
Zapewniamy:
- profesjonalną kadrę pedagogiczną,
- zajęcia w laboratorium językowym,
-stałą współpracę z wolontariuszami Unii Europejskiej.
  Uczniowie klas dwujęzycznych uczestniczą w warsztatach językowych w Londynie i wymianie z miastem partnerskim Bensheim – konwersacje w języku angielskim)
Warunkiem koniecznym ubiegania się o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych jest uzyskanie przez kandydata pozytywnego wyniku z dodatkowego sprawdzianu predyspozycji językowych.
      Test predyspozycji językowych odbędzie się w dniu 23 marca 2011 r. o godzinie 12 w Sali nr 7 w Gimnazjum nr 1 w Kłodzku .

Kryteria naboru uczniów do klas dwujęzycznych w Gimnazjum
z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza
w Kłodzku
ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM

§ 1 Podstawa prawna

 1. Rekrutację do klas dwujęzycznych w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 przeprowadza się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
 2. Prawo ubiegania się o przyjęcie do Gimnazjum Dwujęzycznego mają uczniowie szkół podstawowych, którzy w br. szkolnym uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. Klasy dwujęzyczne w Gimnazjum są bezobwodowe.

§ 2 Kandydatów przyjmuje się na podstawie kryteriów, które uwzględniają:

 1. Osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za oceny z wybranych zajęć edukacyjnych.
 3. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za wyniki sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zawarte w zaświadczeniu
 4. Liczbę punktów ze sprawdzianu uzdolnień językowych.

Kryteria przyjęcia podaje do wiadomości kandydatom Dyrektor Gimnazjum , nie później niż do końca lutego , każdego roku szkolnego
§ 3 Przyjęcie do szkoły i ogłoszenie wyników

 1. O przyjęciu do szkoły decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w trakcie postępowania kwalifikacyjnego i ilość miejsc.
 2. Do dnia 15 marca br. należy złożyć w sekretariacie szkoły podanie o przyjęcie do Gimnazjum nr 1 - klasy dwujęzycznej, wykaz ocen za 1 semestr klasy szóstej, dwie fotografie (podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia).
 3. W dniu zakończenia roku szkolnego należy dostarczyć oryginał zaświadczenia z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz oryginał Świadectwa Ukończenia Szkoły Podstawowej
 4. Planuje się otworzyć jedną klasę gimnazjum dwujęzycznego. Limit miejsc: 20.
 5. O kolejności przyjęcia uczniów decyduje suma punktów rekrutacyjnych uzyskanych
z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad:
 • Do 40 pkt stanowią punkty pochodzące ze sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej,
 • Do 40 pkt stanowią punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (ocena 6 - 8 pkt, 5 - 6 pkt, 4 - 4 pkt, 3 - 2 pkt, 2 - 0 pkt. ). Punkty nalicza się z pięciu przedmiotów: 
 1. język polski, 
 2. matematyka, 
 3. język obcy, 
 4. historia, 
 5. przyroda,
 • Do 10 pkt stanowią punkty za ocenę z zachowania
 1. wzorowa - 10 pkt
 2. bardzo dobra - 7 pkt
 3. dobra - 4 pkt
 4. poprawna - 2 pkt
 5. nieodpowiednia - 0 pkt
 6. naganna - 0 pkt
 • Do 10 pkt stanowią punkty za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: 
 1. udział w konkursach lub zawodach na szczeblu międzynarodowym - 5 pkt 
 2. praca na rzecz środowiska (np. wolontariat, harcerstwo, kluby środowiskowe), aktywność w życiu szkoły (praca w zarządzie samorządu uczniowskiego, prowadzenie kroniki szkolnej, udział w poczcie sztandarowym) - 2 pkt, 
 3. laureaci konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich - 2 pkt, 
 4. finaliści konkursów wojewódzkich (rejonowych), miejskich lub dzielnicowych - 1 pkt, 
 • Do 40 pkt za wynik sprawdzianu predyspozycji językowych , przeliczając
Il. Pkt. rekrutacyjnych za test predyspozycji = ilość punktów otrzymanych na teście /5§4 Szczegółowe zalecenia dotyczące przeprowadzania testu.

 1. Test zostaje opracowany przez pracowników Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Nad dystrybucją testu oraz przebiegiem egzaminu nadzór sprawuje przedstawiciel Kuratorium Oświaty.
 3. Powielanie testu odbywa się komisyjnie pod nadzorem dyrekcji szkoły i przedstawiciela Kuratorium Oświaty.
 4. Na rozwiązanie testu kandydaci mają 90 minut, a komisja czuwa nad samodzielnością pracy
 5. Prace są kodowane, a test ocenia się na podstawie dostarczonego klucza.
 6. Test predyspozycji językowych odbywa się na terenie całej Polski w jednym terminie w gimnazjach tego typu tj - 23.03.2011 - środa - godzina 1200.

§ 6 Procedura kodowania testów predyspozycji językowych.

 1. Komisja Egzaminacyjna przygotowuje przed egzaminem dla każdego kandydata, kartkę papieru w małym formacie, np. A5, na której napisane jest imię, nazwisko kandydata i otrzymany numer
 2. Każdy zdający wchodzący na salę egzaminacyjną otrzymuje swój numer kopertą i kartkę papieru. Po zapisaniu danych osobowych i numeru , zdający wkłada kartkę do koperty. Na karcie i u góry na pierwszej stronie pracy zapisuje swój indywidualny numer.
 3. Wpisywanie swoich danych osobowych na pracy lub kopercie jest niedozwolone.
 4. Po zakończeniu pisania testu zdający oddaje kopertę oraz pracę przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnemu, kopertę zszywa się razem z pracą.
 5. Zakodowane prace przewodniczący przekazuje do poprawy egzaminatorom, a kopert z danymi osobowymi zdających i ich kodami przechowuje w miejscu gwarantującym brak dostępu osobom nieuprawnionym.

§ 7 Tryb odwoławczy

Po zakończeniu rekrutacji i ogłoszeniu, w ostatnich dniach czerwca, ostatecznej listy przyjętych uczniów rodzice kandydata mogą złożyć w terminie dwóch dni pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora szkoły.


"Czarny czwartek. Janek Wiśniewski padł."

                                         Zobacz zwiastu filmu (z balladą Kazika "Janek Wiśniewski padł)
          Wszystkich uczniów klas II i III gimnazjalnych zapraszamy do wzięcia udziału w wyjściu do kina (nowego - przy Galerii) na film "Czarny czwartek..." Seans dla naszej szkoły będzie miał miejsce w czwartek - 10 marca 2011 r.
         Zapisy wraz z wpłatą do czwartku (3 marca) w sali nr 55 u p. Jarosława Komorowskiego lub u skarbników klasowych. Osoby, które nie zdążą dokonać wpłaty do czwartku proszone są o przyjście do sali nr 55 w poniedziałek w godz. 7.45 - 8.55 (ostatecznie). O godz. 9.00 w poniedziałek lista zostaje zamknięta.
         Oto oficjalna strona filmu. 
Zapraszamy wszystkich uczniów w/w klas. Warto poznawać, również w ten ciekawy i przystępny sposób najnowsze karty historii Polski. Karty te są trudne, ale są nasze, dlatego wypada żebyśmy również o roku 1970 coś wiedzieli. Film może być dobrym poczatkiem...
OBEJRZYJ TEN FILM DOKUMENTALNY!!! To najlepsze przygotowanie do odbioru filmu fabularnego "Czarny czwartek..."
Strona IPN poświęcona wydarzeniom grudnia 1970

27 lut 2011

Czas wracać... "lecz jakby tam (na feriach) szczęście było - idę smętny!

          
           Koniec ferii! Brzmi strasznie! Jak zacząć nowy tydzień? Są różne na to sposoby:
- podejście na spokojnie; "wszystko się rozkręci, na razie po prostu wstanę i pójdę... więcej ode mnie nie żądajcie!",
- podejście nerwowe; długa noc z koszmarami zakończona w ... lepiej nie mówić (grozi spóźnieniem! :),
- podejście zdrowe; "jak się nie ma tego co się lubi, to się lubi to co się ma",
- podejście kujona: "nie mogłem się doczekać! wreszcie! jak ja kocham szkołę i nauczycieli!",
- podejście optymisty: "niedługo przerwa świąteczna i weekand majowy",
- podejście pesymisty: "Kurcze - w tym roku Wielkanoc znów wypada w niedzielę - szkoda...",
- twoje podejście: co czujesz i to co myślisz jest ważne! Ale ważne jest od samego początku jak się nastawisz: niektórzy stosują afirmacje pozytywne z kartkami na lustrze ("kocham szkołę" i takie tam... :), inni po prostu uśmiechają się (czasem przez łzy... :( , a jeszcze inni starają się wykorzystać każdą szansę do tego, aby jak najwięcej nauczyć się w szkole, przez co mają więcej czasu w domu.
            Dużo sił, cierpliwości, samych miłych spotkań - po feriach życzy
Admin
P.S. Spotkałem w niedzielę ucznia, który usilnie przekonywał mnie, że ferie kończą sięw poniedziałek, a do szkoły wracamy we wtorek. Prawie uwierzyłem... Pytam go wreszcie skąd o tym wie - a ten, że mu koleżanka powiedziała! Szkoda, że to był żart... A może nie?...

22 lut 2011

Informacja o XI Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” - każdy może spełnić swoje piłkarskie marzenia!!!

             (Przeczytajcie to - powiedzcie o tym znajomym, trenerom i rodzicom! Może właśnie ktoś, kogo znacie weźmie udział w tych zawodach!)

Startują zapisy drużyn do piłkarskich Mistrzostw Polski w kategorii U-10
czyli XI Turnieju Piłki Nożnej
Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”
- każdy może spełnić swoje piłkarskie marzenia

            Rozpoczęły się zapisy do XI edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, czyli oficjalnych Mistrzostw Polski dziewcząt i chłopców w kategorii U-10. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca. Na zdobywców Pucharu Tymbarku i tytułu Mistrzów Polski, obok wielkich emocji, czekają wspaniałe nagrody – wyjazd na imponujący stadion klubu Ajax Amsterdam oraz możliwość treningu w jednej z najlepszych, piłkarskich młodzieżowych szkółek świata.

Turniej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” należy do największych i najbardziej prestiżowych piłkarskich rozgrywek w Polsce. Z roku na rok bije kolejne rekordy popularności i budzi coraz większe emocje wśród młodych zawodników, trenerów oraz kibiców. Tylko w 2010 roku o zwycięstwo w Turnieju walczyło ponad 40 000 piłkarek i piłkarzy, którzy z ogromną pasją rywalizowali na boiskach w duchu fair play. Od lutego przyjmowane są zgłoszenia kolejnych drużyn dziesięciolatków i młodszych dzieci, chcących przeżyć swoją wielką piłkarską przygodę z Turniejem o Puchar Tymbarku. Każdy trener, którego drużyna weźmie udział w rozgrywkach, otrzyma markową koszulkę piłkarską Nike. Zapisy potrwają do końca marca.
Jak co roku z niecierpliwością oczekuję pierwszego gwizdka, który rozpocznie rozgrywki kolejnej, już XI edycji Turnieju – powiedział Dariusz Czech, prezes firmy Tymbark. – Zawsze mocno trzymam kciuki za wszystkich młodych zawodników, którzy tak wiele serca wkładają w każdy mecz. Gorąco zachęcam opiekunów i trenerów do zgłaszania drużyn do Turnieju. To naprawdę wspaniała piłkarska przygoda.
Zapisy do XI edycji Turnieju
Drużyny do Turnieju może zgłaszać trener lub nauczyciel. Zespół może liczyć od 6 do maksymalnie 12 zawodników – dziewcząt lub chłopców. Każdy trener może zgłosić dowolną liczbę drużyn, dzięki czemu w rozgrywkach mogą wziąć udział wszystkie dzieci, które pasjonują się piłką nożną. Najłatwiej zrobić to przez formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie www.zpodworkanastadion.pl.
Turniej o Puchar Tymbarku cieszy się stale rosnącą popularnością wśród młodych piłkarzy, trenerów oraz rodziców, dlatego organizatorzy spodziewają się kolejnego rekordu frekwencji. W ubiegłorocznej edycji do zmagań na szczeblu gminnym i powiatowym stanęło ponad 40 tys. dzieci, czyli od momentu, kiedy firma Tymbark objęła patronat nad Turniejem, liczba jego uczestników wzrosła o 250% (VII edycja – 16 tys. uczestników, VIII edycja – 23 tys., IX edycja – 26 tys., X edycja – 40 tys.).
Bardzo cieszy mnie rosnąca liczba uczestników Turnieju.– powiedział Tomasz Zabielski, koordynator Turnieju z ramienia PZPN. – Wraz z rosnącym zainteresowaniem naszymi rozgrywkami, z roku na rok obserwuję także wzrost umiejętności wśród młodych zawodników. Sprawia to, że strzelane przez nich gole czy popisowe akcje wzbudzają w nas – dorosłych – jeszcze większe emocje. Wszystkim piłkarkom i piłkarzom życzę, aby udział w Turnieju, oprócz okazji do doskonalenia swych umiejętności, był przede wszystkim świetną zabawą.
Nagroda główna
Pomocą w nakłonieniu młodych sportowców i ich trenerów do udziału w Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” z pewnością będą rozpalające wyobraźnię nagrody. Obok Pucharu Tymbarku i tytułu Mistrzów Polski w kategorii U-10, nagrodą w XI edycji Turnieju jest wyjazd do Holandii na stadion Amsterdam Arena, którego gospodarzem jest słynny Ajax Amsterdam. Oprócz zwiedzania stadionu i Amsterdamu, zwycięzcy tegorocznego Turnieju obejrzą mecz legendarnej holenderskiej drużyny. Dodatkowo będą mogli także odbyć profesjonalny trening w szkółce Ajaxu – jednej z najlepszych szkółek piłkarskich świata – z której wywodzą się takie legendy futbolu jak: Dennis Bergkamp, „Frank” Rijkaard czy „Marco” van Basten. Taka nagroda to z pewnością spełnienie piłkarskich marzeń fanów futbolu z całego świata.
Harmonogram rozgrywek
Pierwsze mecze XI Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku” rozpoczną się w połowie kwietnia. Najpierw rozgrywki wystartują na etapie gminnym i powiatowym. Następnie zwycięskie drużyny zmierzą się w jednym z 16 finałów wojewódzkich. Najlepsze zespoły z poszczególnych województw w lipcu i sierpniu wyjadą na obozy szkoleniowe, podczas których rywalizować będą o awans do Wielkiego Finału. Jedną z najważniejszych idei Turnieju o Puchar Tymbarku, jest wyłanianie największych piłkarskich talentów, dlatego począwszy od etapu rozgrywek gminnych aż do finałów wojewódzkich, trenerzy zwycięskich drużyn mogą dobrać do swojego składu do 5 najlepszych zawodników z pozostałych zespołów. We wrześniu zostanie rozegrany Wielki Finał Turnieju, podczas którego poznamy nowych Mistrzów Polski U-10. W październiku zaś zwycięzcy XI Turnieju „Z podwórka na stadion
o Puchar Tymbarku” wyjadą na stadion Amsterdam Arena.
Szansa dla każdego
Szansę na zdobycie Pucharu Tymbarku i wyjazd na mecz Ajaxu Amsterdam ma każda drużyna, która do końca marca zgłosi swój udział w Turnieju. Wypełniony formularz zgłoszeniowy można wysłać przez Internet, pocztą tradycyjną do działu UKS przy PZPN, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa lub faksem na numer (22) 55-12-240.
Przed kilkoma miesiącami dziewczęta z Wielkopolski i chłopcy z Pomorza odwiedzili Mediolan i stadion San Siro w nagrodę za zwycięstwo w X Turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, gdzie rozegrali mecze ze swoimi włoskimi rówieśnikami i spotkali się z Arturem Borucem. Teraz szansa przeżycia wspaniałej piłkarskiej przygody stoi przed kolejnymi zawodnikami. Każdy może zostać gwiazdą i spełnić swoje marzenia.
Organizatorem Turnieju jest Polski Związek Piłki Nożnej, a sponsorem głównym firma Tymbark.
Patronat honorowy nad Turniejem objęli: UEFA Grassroots Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Patronat mediowy nad Turniejem objęli: Piłka Nożna, Piłka Nożna Plus, Piłka Nożna Junior, Bravo Sport, Polska Dziennik Bałtycki, Polska Gazeta Wrocławska, Polska Kurier Lubelski, Echo Dnia, Gazeta Pomorska, PORTAL INTERIA PL, PORTAL FUTBOLOWO.PL, Portal Interklasa.pl, www.pilkanozna.pl, www.wychowaniefizyczne.pl, www.u21.pl


Partnerami Turnieju są firmy Tetra Pak i Reporter Young.
Szczegółowe informacje o Turnieju znajdują się na stronach:


Dodatkowych informacji udzielają:
Maciej Papierski – osoba odpowiedzialna za Turniej z ramienia PZPN: adres e-mail: maciej.papierski@pzpn.pl, tel.: 22 551 22 41
Przemysław Różowicz – osoba odpowiedzialna za Turniej z firmy Tymbark, adres e-mail: p.rozowicz@maspex.com, tel.: 33 870 84 55


Kontakt z mediami:
Agnieszka Olejkowska; agnieszka.olejkowska@pzpn.pl, tel. +48 516 663 204
Marek Kuleta, MG Network: adres e-mail: marek.kuleta@mgnetwork.pl, tel.: 22 824 31 37
Dorota Liszka, Tymbark: adres e-mail: d.liszka@maspex.com, tel. 33 873 82 04

11 lut 2011

Wreszcie ferie!!!

               Upragnione, wymarzone, zasłużone (mniej lu bardziej:) ferie! Wreszcie! Wszystkim życzymy udanego wypoczynku, dobrej pogody, wspaniałego towarzystwa i tego, żeby ferie trwały dłuuuuuuugo!!!
              Do zobaczenia po feriach z nowymi siłami do zdobywania najwyższych ocen!

9 lut 2011

Piłka nożna w najlepszym wydaniu - wygrana drużyny trampkarzy w Halowym Turnieju Piłki Nożnej o "Puchar Burmistrza Miasta Kłodzka"

        
                W ostatnią sobotę na sali KCKS i R w Kłodzku odbył się Halowy Turniej Piłki Nożnej. W turnieju rywalizowało 5 drużyn, z czego 2 stanowiły zespoły zawodników z Kłodzka (piłka halowa to mniejsza ilość zawodników, a więc świetnie grająca drużyna, którą wielu z nas dobrze zna z ich wyczynów w ubiegłym sezonie została podzielona na dwa zespoły). W składzie MKS Nysa I Kłodzko zagrali:
- Adam Bońkowski (kl. I C),
- Mikołaj Łazarowicz (kl. I C),
- Mateusz Doręgowski (kl. I C),
- Mikołaj Kotfas (kl. I C),
oraz Daniel Niewęgłowski  i Daniel Szwaja.
            W składzie MKS Nysa II Kłodzko zagrali również uczniowie naszej szkoły - Kacper Fedorec (I C), Tomasz Pierzchalski (I C) i Marcin Knap (I C).
Drużyna MKS I zwyciężyła nie przegrywając żadnego meczu i zaliczając zaledwie jeden remis. To zasłużone zwycięstwo, zdobycie Pucharu Burmistrza Miasta Kłodzka cieszy zawodników, ich najbliższych i nas wszystkich! Gratulujemy!!! I z z wielkimi nadziejami czekamy na nowy sezon.
           Więcej o sobotnich rozgrywkach na stronie KCKS i R.

               Dodać należy, że najskuteczniejszym piłkarzem Turnieju okazał się Adam Bońkowski z kl. I C , który strzelił aż 10 bramek! Adamie - gratulujemy!
           Obejrzyj materiał filmowy przygotowany przez Telewizję Kłodzką! Warto!

Apel porządkowy - podsumowanie I semestru


Więcej zdjęć z apelu (zdjęcia zgrała - s. Magdalena)
         Za nami I semestr. Uczniowie zdobyli już wiele ocen na semestr II, mimo iż ferie cały czas przed nami... Jaki był I semestr? Dla niektórych łatwy, dla innych trudny. Dla wielu pracowity. Uczniowie naszej szkoły zdobyli liczne nagrody w wielu konkursach, o czym możńa przeczytać na stronie.
        W I semestrze stypendia za wyniki w nauce zdobyli:
  - Anna Adamek (śr. 5,64),
  - Jacek Adamski (śr. 5,59),
  - Karolina Krautforst (śr. 5,42),
  - Klaudia Buraczyńska, Anna Junak, Kinga Rosińska, Patrycja Maruszak, Jakub Piwowar, Zuzanna Kumko, Mikołaj Kotfas, Kamila Wasylów, Renata Nowak, Robert Watral, Adrianna Kozińska, Gabriela Nakwasińska, Izabela Popiel   
              Najlepsi pod względem zachowania okazali się uczniowie klas:
- I miejsce - I A i II A, (GRATULUJEMY!),
- II miejsce - kl. III B,
- III miejsce - kl. III F
             Najwyższa średnia ocen:
- Klasa I A - 4,8,
- Klasa II A - 4,2,
- Klasa III B - 3,9:
            Najwyższa frekwencja na zajęciach:
Klasa II A - 95,5 %
Klasa IA - 95 %
Klasa I C - 91 %

6 lut 2011

Zbliżają się Walentynki!

       Jak to jest z tą miłością? Właściwie trzeba by zapytać: jak to jest z tym zakochaniem, (bo choć 14 lutego świętują i ci, którzy dopiero co się poznali i zdają się być ugodzeni strzałą Amora i ci, którzy etap zakochania mają już daleko za sobą, a obecnie żyją w mniej lub bardzie szczęśliwym małżeństwie) - to najczęściej taką nazwę zamienną słyszymy - Dzień Zakochanych.
       I jak z milionów serc (długo nie wytrzymamy tego migania na stronie :) wybrać to jedno, jedyne? Czy jest to w ogóle możliwe? Trudne, ale możliwe! Warto być wymagającym. Warto przebierać, wybierać, dobrze poznawać.
       Zapraszamy do zapoznania się z dość dokładną historią Walentynek.
       A na ostatni tydzień przed feriami garść myśli o miłości samego Mistrza Adama:
Adam Mickiewicz
Dwa słowa


Gdy sam na sam z tobą siedzę,
Nie mam czasu o nic pytać:
Patrzę w oczy, ustek śledzę,
Chciałbym wszystkie myśli czytać
Wprzód, nim w oczętach zaświecą;
Chciałbym wszystkie słówka chwytać
Wprzód, nim od ustek odlecą; —
I nie potrzeba tłumaczyć,
Co chcę słyszeć, co zobaczyć.
Rzecz nietrudna i nienowa,
Moja luba! te dwa słowa:
K o c h a m   c i e b i e,   k o c h a m   c i e b i e.

Innego nie chcę widoku,
Kiedy z tobą będę w niebie;
Tylko niech te dwa wyrazy,
Napisane w twoim oku,
Odbite po tysiąc razy
Widzę wszędzie wkoło siebie.
I innej muzyki w niebie
Nie chcę od wschodu jutrzenki
Słyszeć do zachodu słońca;
K o c h a m   c i e b i e,   k o c h a m   c i e b i e.

Dość mnie tej jednej piosenki
Z waryjacjami bez końca.

Wszystkim zakochanym, kochającym, kochanym, zamierzającym kogoś pokochać, kochającym platonicznie, romantycznie, skrycie, prawdziwie i uczciwie - życzymy
WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!
Miłości, miłości i jeszcze raz miłości!!!
Walentynki, święto zakochanych obchodzone 14 lutego, niesłusznie bywa stawiane w jednym rzędzie z Halloween, jako kolejny eksportowany produkt kultury anglosaskiej.
Okazuje się bowiem, że wspominany tego dnia w kalendarzu liturgicznym św. Walenty, od którego imienia pochodzi nazwa święta, został ogłoszony patronem zakochanych już w 1496 r. przez papieża Aleksandra VI.
Pogańskie prapoczątki
Jednak początków dzisiejszych walentynek szukać trzeba nie w chrześcijaństwie, lecz w pogańskim Rzymie. O ich dacie zadecydowała sama przyroda. W połowie lutego bowiem ptaki gnieżdżące się w Wiecznym Mieście zaczynały miłosne zaloty i łączyły się w pary. Uważano to za symboliczne przebudzenie się natury, zwiastujące rychłe nadejście wiosny. Z tej racji Rzymianie na 15 lutego wyznaczyli datę świętowania luperkaliów - festynu ku czci boga płodności Faunusa Lupercusa. W przeddzień obchodów odbywała się miłosna loteria: imiona dziewcząt zapisywano na skrawkach papieru, po czym losowali je chłopcy. W ten sposób dziewczyny stawały się ich partnerkami podczas luperkaliów. Bywało, że odtąd chodzili ze sobą przez cały rok, a nawet zostawali parą na całe życie...
Gdy w IV w. chrześcijaństwo stało się religią panującą w cesarstwie rzymskim, pogańskie obchody stopniowo zastępowano przez święta chrześcijańskie. Luperkalia były na tyle popularne, że utrzymały się aż do końca V w. Zniósł je dopiero w 496 r. papież Gelazy I, zastępując je najbliższym w kalendarzu liturgicznym świętem męczennika Walentego. Okazuje się jednak, że miał on wiele wspólnego z zakochanymi.
Jeden czy dwóch Walentych?
Za panowania cesarza Klaudiusza Gockiego Rzym był uwikłany w krwawe i niepopularne wojny do tego stopnia, że mężczyźni nie chcieli wstępować do wojska. Cesarz uznał, że powodem takiego postępowania była ich niechęć do opuszczania swoich narzeczonych i żon. Dlatego odwołał wszystkie planowane zaręczyny i śluby. Kapłan Walenty pomagał parom, które pobierały się potajemnie. Został jednak przyłapany i skazany na śmierć. Bito go, aż skonał, po czym odcięto mu głowę. Było to 14 lutego 269 lub 270 r. - w dniu, w którym urządzano miłosne loterie.
Zanim to nastąpiło, w więzieniu Walenty zaprzyjaźnił się z córką strażnika, która go odwiedzała i podnosiła na duchu. Aby się odwdzięczyć, zostawił jej na pożegnanie liść w formie serca, na którym napisał: "Od twojego Walentego". Nad grobem męczennika przy Via Flaminia zbudowano bazylikę, jednak papież Paschalis I (817-24) przeniósł szczątki męczennika do kościoła św. Praksedy. Z czasem postać kapłana Walentego zmieszała się z innym świętym męczennikiem noszącym to samo imię. Niektórzy badacze twierdzą nawet, że tak naprawdę chodzi o tę samą osobę. W 197 r. został on biskupem miasta Terni w Umbrii. Znany był z tego, że jako pierwszy pobłogosławił związek małżeński między poganinem i chrześcijanką. Wysyłał też do swych wiernych listy o miłości do Chrystusa. Zginął w Rzymie w 273 r., gdyż nie chciał zaprzestać nawracania pogan. Dziś to właśnie on jest bardziej znany i to do jego grobu w katedrze w Terni ściągają pielgrzymi. Na srebrnym relikwiarzu kryjącym jego szczątki znajduje się napis: "Święty Walenty, patron miłości".
Nieraz też mówi się o św. Walentym jako patronie epileptyków. Faktycznie jednak chodzi tu o trzeciego świętego noszącego to imię. Żył on w V w. w Recji (na dzisiejszym pograniczu niemiecko-austriacko-szwajcarskim) i przypisywano mu moc uzdrawiania z tej choroby.
Będziesz moją walentynką...
Dzień św. Walentego stał się prawdziwym świętem zakochanych dopiero w średniowieczu, kiedy to pasjonowano się żywotami świętych i tłumnie pielgrzymowano do ich grobów, aby uczcić ich relikwie. Przypomniano więc sobie także dzieje św. Walentego. Święto najbardziej rozpowszechniło się w Anglii i Francji. Nadal, jak w antycznym Rzymie, losowano imiona, choć teraz także dziewczęta wyciągały imiona chłopców. Młodzież nosiła potem przez tydzień wylosowane kartki przypięte do rękawa.
Dziewczęta 14 lutego starały się odgadnąć, za kogo wyjdą za mąż. Aby się tego dowiedzieć, wypatrywały ptaków. Jeśli dziewczyna jako pierwszego zobaczyła rudzika, oznaczało to, że wyjdzie za marynarza; jeśli wróbla - za ubogiego, lecz mogła być pewna, że jej małżeństwo będzie szczęśliwe; jeśli łuszczaka - że poprosi ją o rękę człowiek bogaty. W Walii tego dnia ofiarowywano sobie drewniane łyżki z wyrzeźbionymi na nich sercami, kluczami i dziurkami od klucza. Podarunek zastępował wyrażoną słowami prośbę: "Otwórz moje serce".
Od XVI w. w dniu św. Walentego ofiarowywano kobietom kwiaty. Wszystko zaczęło się od święta zorganizowanego przez jedną z córek króla Francji Henryka IV. Każda z obecnych dziewczyn otrzymała wówczas bukiet kwiatów od swego kawalera. Przede wszystkim jednak narzeczony był obowiązany 14 lutego wysłać swej ukochanej czuły liścik, nazwany walentynką. Zwyczaj ten zadomowił się nawet na dworze królewskim w Paryżu. Walentynki dekorowano sercami i kupidonami, wypisywano na nich wiersze. W XIX w. uważano je za najbardziej romantyczny sposób wyznania miłości. Treścią listów nieraz były słowa: "Będziesz moją walentynką". W Stanach Zjednoczonych walentynkowe listy były anonimowe, dlatego kończyły się pytaniem: "Zgadnij, kto?". W Europie anonimowy nadawca podpisywał się po prostu: "Twój walentyn".
W 1800 r. Amerykanka Esther Howland zapoczątkowała tradycję wysyłania gotowych kart walentynkowych. Dziś są one wymieniane na całym świecie nie tylko przez zakochanych, ale także przez dzieci w szkołach. Najbardziej znanym ich twórcą był francuski rysownik Raymond Peynet. Zaczął je publikować w 1965 r., gdy 14 lutego został oficjalnie ogłoszony we Francji Świętem Zakochanych.
Święto Zaręczyn
W Austrii w dniu Sankt Valentin odbywają się uliczne pochody, w Anglii zakochani ofiarują sobie kartonowe serca ozdobione postaciami Romea i Julii, a w dzisiejszej Ameryce - po prostu wysyłają e-maile. Jednak najbardziej uroczyście obchodzi się ten dzień w ojczyźnie św. Walentego. Co roku w niedzielę najbliższą 14 lutego w katedrze w Terni odbywa się Święto Zaręczyn. Zgromadzone przy grobie św. Walentego setki par narzeczeńskich, przybyłych nieraz z różnych stron świata, przyrzekają sobie miłość i wierność na czas do dnia ślubu. W 1997 r. krótki list do zgromadzonych w Terni narzeczonych napisał papież Jan Paweł II. Jego treść została wyryta na płycie wmurowanej w pobliżu grobu św. Walentego.
Świętu towarzyszą koncerty, spektakle, projekcje filmów, konferencje, wystawy i imprezy sportowe, które trwają niemal przez cały luty. W ubiegłym roku ogłoszono także konkurs na najlepszy SMS o tematyce miłosnej. 14 lutego w Terni jest wręczana nagroda "Rok miłości". Są tam też organizowane walentynki dla wdów i wdowców oraz ludzi starszych i chorych.
Polskie miasto zakochanych?
Wiele miast w Europie przyznaje się do posiadania relikwii św. Walentego, w tym Lublin, Kraków i Chełmno. Wszędzie tam 14 lutego organizowane są obchody ku czci patrona zakochanych. W bazylice św. Floriana w Krakowie gościem wieczoru, na który zaproszeni są nie tylko zakochani, ale także wszyscy szukający prawdziwej miłości, jest sam św. Walenty, jako że jego relikwie znajdują się w świątyni. W Chełmnie, obok modlitw przy relikwiach świętego ma miejsce barwny przemarsz ulicami miasta z orkiestrą dętą i ułożenie walentynkowego serca ze świec na rynku. Czy uda się uczynić z Chełmna miasto zakochanych, na wzór Terni - czas pokaże...
Paweł Bieliński
***
        Również ten zwyczaj przywędrował do nas zza oceanu. W USA to święto nazywa się dniem św. Walentego. W Polsce zwykle jest pomijany milczeniem fakt, że chodzi tu o wspomnienie świętego patrona osób przygotowujących się do małżeństwa i do założenia rodziny. W polskich centrach handlowych i na polskich pocztówkach pozostały już tylko bliżej nieokreślone „walentynki”. W dominujących u nas mediach i reklamach walentynki zostały zredukowane do poziomu kiczowatych prezentów. Walentynki sugerują nastolatkom, że ideałem jest przeżywanie zakochania i romansów, a nie dorastanie do miłości, małżeństwa i rodziny. Walentynki niebezpiecznie idealizują zakochanie, a przez to wprowadzają młodych ludzi w błędne przekonanie, że zakochanie to najpiękniejsza forma więzi między kobietą a mężczyzną. Tymczasem zakochanie to jedynie przemijający okres zauroczenia emocjonalnego, w którym nierzadko dochodzi do krzywd, cierpień i rozczarowań. Prawdziwym powodem do świętowania – i podstawą szczęśliwego małżeństwa – jest miłość, a nie zakochanie. Jednak miłość nie jest promowana w mediach ani w centrach handlowych, gdyż stawia ona wysokie wymagania i nie wiąże się z zakupami, ale ze stawaniem się bezinteresownym, wiernym i ofiarnym darem dla drugiej osoby.

4 lut 2011

Zaproszenie na sztukę w j. angielskim (w obsadzie wielu byłych uczniów Gim 1 - polecamy!)

A woman moved is like a fountain troubled,

Muddy , ill-seeming, thick, bereft of duty;
And while it is , none so dry or thirsty
Will deign to sip or touch one drop of it ….”

/„A zła kobieta-
jest jak studnia;
niekiedy całe sąsiedztwo wyludnia.
Nikt z niej nie czerpie-
Najbardziej spragniony.
Niech Bóg zachowa od podobnej żony!”/

           Przeczytaj zaproszenie na sztukę w j. angielskim. W sztuce występują absolwenci naszego Gimnazjum. Warto właśnie w "Chrobrym" zaplanować czwartkowe popołudnie..


I Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Kłodzku

zaprasza nauczycieli języka angielskiego wraz ze swoimi uczniami

oraz wszelkich wielbicieli dzieł W. Szekspira
na

The Taming of the Shrew

/ Poskromienie złośnicy/

spektakl teatralny na podstawie sztuki W. Shakespear'a w oryginale
oraz fragmentów w przekładzie T. Sitko.

Przedstawienie odbędzie się w naszej szkole, przy ul. Wojska Polskiego 11,
na dużej sali gimnastycznej, na parterze.


10. lutego 2011 o godzinie 16.00 (czwartek)

Spektakl trwa około 100 minut.
Udział biorą uczniowie naszego Liceum.
Reżyseria: Danuta Mołdysz i Edyta MalinowskaOBSADA


KATHARINA …………………………………………………………………….….Aleksandra Gawron IIe

BIANCA……………………………………………………………………………………Clara Olszewska IIc

PETRUCHIO ………………………………………………………………………..Wojciech Mroczek IIIc

TRANIO …………………………………………………………………………………………………Agata Rokita IIIa

LUCENTIO……………………………………………………………………………………..Michał Sypień II e

BAPTISTA…………………………………………………………………………………………..Marcin Bubółka Ic

HORTENSIO………………………………………………………………………………………..Karol Hartman Ib

GREMIO…………………………………………………………………………………………Klaudia Kadłubicka Ia

BIONDELLO………………………………………………………………………………Przemysław Sadowski Ia

PEDANT……………………………………………………………………………………………Anna Jaskułowska IIh

GRUMIO……………………………………………………………………………………………………Agata Cygan Ib

VINCENTIO……………………………………………………………………………………………Noemi Figura IIh
WIDOW(WDOWA) ……………………………………………………………………..Emilia Kuropatwa IIe
CURTIS……………………………………………………………………………….Izabela Zajączkowska IIh
TAILOR(KRAWIEC)………………………………………………… ……….Hanna Wiązowska IIh
HABERDASHE(sklepikarz),PETER(służący………..)Aleksandra Pasek Ia
NATHANIEL(służący) ………………………………………………………………….Anna Ursaki Ia

BŁAZEN 1 ………………………………………………………………………………….Dominika Janczak IIh

BŁAZEN 2…………………………………………………………………….Agnieszka Zajączkowska IIh

BŁAZEN 3……………………………………………………………………………………..Joanna Myślińska Ib
I i II miejsce w VI Powiatowym Konkursie Języków Obcych w Nowej Rudzie

              Miło nam poinformować o tym, że uczniowie naszej szkoły, którzy uczestniczyli w VI Powiatowym Konkursie Języków Obcych zdobyli wysokie (najwyższe!) miejsca:
-   I miejsce - Patryk Ryncarz (opiekun: p. Emilia Olejnik),
-   II miejsce - Eryk Ryncarz (opiekunowie: p. Katarzyna Klementowicz i p. Ewa Franc)
            Gratulujemy laureatom i i ich Opiekunom!

Zapraszamy do korzystania z aktualnego planu lekcji dla wszystkich klas!

                Za pomoc w zgraniu planu z dziennika elektronicznego (w formie JPEG) dziękujemy s. Magdalenie! A autorem dziennika, osobą, która wszystko składa, poprawia, nanosi i ogólnie rzecz biorąc zarządza - jest p. Dyrektor - Wanda Kręgielewska. Trzeba to podkreślić, bo jest to ciężka i mozolna praca, a nam się wydaje, że to się "samo" robi. Nie, nie!
Plan dostępny na podstronie.

3 lut 2011

"Droga bez powrotu" w wykonaniu teatru "Kurtyna" z Krakowa oraz spotkanie z hip-hopem (DJ Jazzowah i Mc Kolah)

        

 Koncert
        Dnia 1.02.2010 w naszej szkole odbył się koncert o tematyce związanej z nałogami (zwłaszcza narkomania). Dj opowiadał o swoim życiu, zwłaszcza o okresie, w którym zażywał narkotyki.Artysta właściwie śpiewał, a dokładnie - rapował.
         Mimo, iż na spotkaniu nie było tłumów, to myślę, ze to spotkanie, a zwłaszcza osobiste świadectwo życia poruszyło kilka osób. Na pewno poruszyło mnie. "Kola" - tak o sobie mówił były narkoman mówił również o tym,. że w wyjściu z nałogu pomogła mu wiara w Boga. Cud, który zdarzył się w jego życiu może powtórzyć się u nas. Gdy słuchała opowiadania czułam, że człowiek ten mówi prawdę, że nie jest to historia wyssana z palca. .
autor tekstu: Patrycja Turowska (klasa II C)


"Droga bez powrotu"

           Przedstawienie pt.:"Droga bez powrotu" bardzo mi się podobało.Nie tylko ze względu na grę aktorów ,czy język jakim się posługiwali. Podobało mi się dlatego że niosło one ze sobą bardzo ważne przesłanie. Przesłanie to dotyczy właśnie młodzieży, nas. Narkotyki, dopalacze, alkohol  - całe mnóstwo tego "świństwa" , niszczą życie nie tylko nasze, ale i naszych rodziców, którzy się o nas martwią i troszczą. Nasze błędy, które czasem mocno odbijają się naszym zdrowiu, a czasem nawet na życiu bardzo ranią tych, którzy są nam najbliżsi. Właśnie to aktorzy z Krakowa chcieli nam przekazać.Wspaniale przedstawiły skutki zażywania dopalaczy, picia alkoholu. Myślę, że nie jednej osobie to przedstawienie dało wiele do myślenia.
Autorem tekstu jest Sandra Bońkowska z kl. III C. 
Dziękujemy!

 Zdjęcia z 1.02.2011 - autorem zdjęć jest p. Justyna Kasperek - Jędryka