15 lis 2011

EWD - wskażniki dla rocznika 2009-2011 (uczniowie, którzy ukończyli naukę w ubiegłym roku szkolnym)

          Zespół badający szkoły pod względem przyrostu wiedzy udostępnia trzyletnie wskaźniki egzaminacyjne dla gimnazjów. Są one pomyślane jako źródło wiedzy o gimnazjach, które dzięki kontroli zewnętrznej w syntetyczny, graficzny a zarazem bardzo prosty sposób charakteryzują gimnazja ze względu na wyniki egzaminacyjne, ale przede wszystkim ze względu na efektywność nauczania. 
                    Najprościej mówiąc - nie liczy się tyle jaki wynik średni osiągnęło dane gimnazjum (gdyż o wiele łatwiej jest osiągnąć dobry wynik mając uczniów bardziej zdolnych i z lepszymi wynikami na wyjściu ze szkoły podstawowej) ale liczy się na ile wynik po egzaminie na zakończenie gimnazjum był wyższy - pytanie czy w ogóle był - od wyniku na zakończenie klas szóstych. Jeśli wyniki po kl. III gim są wyższe od tych po klasie VI (jest program który to przelicza, w tym momencie dla nas nieważne jest dokładnie jak to się dzieje; ważniejsze jest raczej to, że wszystkie szkoły podlegają tej samej ocenie - to świadczy o pewnej sprawiedliwości systemu) to oznacza, że w prosty sposób nastąpił przyrost wiedzy i umiejętności (wystąpił efekt "wartości dodanej". którą "dodała" dana szkoła. 
                     Przyjrzyjmy się wynikom z ubiegłego roku szkolnego, które ukazują na ile i u ilu uczniów (procentowo) nastąpił przyrost. 

                 Powyżej prezentujemy wskaźniki trzyletnie dla Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza dla jednego rocznika uczniów (2009 - 2011) - są to wyniki z części humanistycznej

         Wskaźniki trzyletnie dla Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku dla rocznika 2009 - 2011, część matematyczno - przyrodnicza

         

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz