17 mar 2011

Ogólnopolski Konkurs Multimedialny o Janie Pawle II

                Wszystkich uczniów zapraszamy do udziału w Konkursie Multimedialnym o Janie Pawle II pod hasłem: "Żyj tak, abyś mógł dostrzec obok siebie drugiego człowieka".
                Przedmiotem konkursu jest wykonanie prezentacji multimedialnej w programie Power Point (wersja 2007 lub starsza). Prezentacje mogą wykonywać pojedynczy uczniowie, a także zespoły uczniów. Prezentacja ma składać się z max. 20 slajdów, czas prezentacji nie może przekraczać 10 min. Ma się ona otwierać samoczynnie po uruchomieniu. 
                Prace składamy do dnia 25 marca (najpóźniej do poniedziałku - 28 marca 2011, godz. 8.00) do s. Magdaleny. Dodatkowe informacje i pomoc - u katechetów. 
Nagrodami w konkursie jest sprzęt komputerowy, w tym także laptop!
Kryteria oceniania:
- zgodność treści prezentacji z tematem - hasłem przewodnim konkursu, 
- poprawność treści zaprezentowanych w prezentacji,
- przejrzysty i uporządkowany układ (obraz, tekst, słowo, muzyka), 
- animacje niestandardowe,
- innowacyjność i kreatywność w prezentowaniu tematu,
- techniczna poprawność wykonania,
- estetyka i efekt wizualny,
- stopień trudności użytych techhnik

           

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz