25 lis 2011

Konkurs "Mój szkolny kolega z misji"

 Drodzy Uczniowie!
          Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu misyjnego "Mój szkolny kolega z misji". Każdy znajdzie dla siebie jakąś kategorię, w której będzie mógł wziąć udział i odnieść sukces.
            Hasło konkursu w tym roku szkolnym brzmi: "Niech zakwitnie miłość." Zasady konkursu umieszczone są na stronie Dzieła Pomocy AD GENTES.
            Kategorie konkursu, w których możecie wziąć udział:
a) literacka (wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad),
b) plastyczna (max format A3),
c) muzyczna (tekst i muzyka mają należeć do członków grupy - autorów piosenki, max 5 min.),
d) charytatywna 
e) scenariusz lekcji (dla nauczycieli)
          Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych kategorii zawarte zostały TUTAJ. 
Możesz także zapytać swoich katechetów. Ostateczny termin składania prac opisanych wg zasad (po otwarciu zakładki "czytaj więcej".) to środa 15 lutego 2012 roku (pierwsza środa po feriach zimowych). 
            Zapraszamy do udziału w konkursie!
Dodatkowe informacje:
 
1. Każda praca powinna być opisana wg wzoru:
Nazwa kategorii
Numer identyfikacyjny szkoły
Imię i nazwisko ucznia
Wiek ucznia
Szkoła i klasa
Tytuł pracy
Pieczęć szkoły
 
Kategoria literacka - Praca samodzielna ucznia.
 1. Praca autorska może być przygotowana w dowolnej formie literackiej (wiersz, opowiadanie, list lub wywiad).
 2. Utwór poetycki nie może być dłuższy niż 30 wersów; opowiadanie - maks. 7 stron A4; list - maks. 2 strony A4; wywiad - od 3 do 4 stron A4.
 3. Tekst ma być zapisany w formacie RTF lub DOC, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki - 12, odstępy między wierszami - 1,5 wiersza, wszystkie marginesy 2,5 cm, numeracja stron, motto i cytaty pisane kursywą.
 4. Przyjmowany będzie wydruk komputerowy tekstu wraz z jego kopią na płycie CD/DVD.
 5. Ocenie podlega: zgodność z tematem, oryginalność wypowiedzi pisemnej, poprawność stylistyczna i ortograficzna, estetyka pracy, zachowanie określonej formy wypowiedzi, dobór słownictwa.

Kategoria plastyczna - Praca samodzielna ucznia.
 1. Praca może być wykonana w formie rysunku (węglem, kredką itp.) lub obrazu (akwarelą, farbą olejną itp.). Nie będą przyjmowane prace przestrzenne (np. rzeźby).
 2. Prace muszą być przesłane w oryginale.
 3. Format prac nie może przekraczać wielkości formatu A3 (29, 7 × 42 cm).
 4. Ocenie podlega: zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka, samodzielność wykonania.

Kategoria charytatywna
To propozycja, aby uczniowie razem z nauczycielami podejmowali różne działania charytatywne. Wskazane jest, aby w tę akcję zaangażować jak największe grono uczniów danej szkoły, a także zainteresować nią społeczność lokalną.
 1. Do Konkursu mogą zostać zgłoszone wszystkie działania, które odbyły się po zakończeniu poprzedniej edycji Konkursu.
 2. Uwaga! W Konkursie uczestniczyć będą tylko te działania (np.: koncerty, festyny, loteria, aukcja, itp.), z których dochód został przeznaczony na dzieło budowy domu (internatu) dla ubogich dziewcząt z buszu w Nguelemendouka, w Kamerunie. Jest to projekt Dzieła Pomocy „Ad Gentes”. Zebrane pieniądze należy przesłać na konto:
Dzieło Pomocy „Ad Gentes”
Numer konta: PEKAO S.A. I O/Warszawa 66 1240 1037 1111 0010 1498 4506
 1. Wymagana jest pełna dokumentacja i potwierdzenie przeprowadzonej akcji oraz udzielonej pomocy. Potwierdzenia powinien dokonać dyrektor szkoły lub proboszcz parafii. Należy również dołączyć kopię dowodu wpłaty lub przelewu.
 2. Przyjmowane są tylko pełne sprawozdania po zakończeniu akcji.
 3. Oceniając prace charytatywne Centralna Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę:
a. liczbę osób zaangażowanych w akcję,
b. zakres oddziaływania w środowisku lokalnym,
c. różnorodność i znaczenie podejmowanych działań (interdyscyplinarność),
d. zasięg projektu (klasowy, szkolny, międzyszkolny),
e. instytucje oraz osoby pozyskane do współpracy.

Kategoria – muzyczna
 1. Praca indywidualna lub grupy uczniów (należy podać autora tekstu, muzyki i nazwiska wykonawców).
 2. Utwór muzyczno-wokalny, nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej, zaopatrzony tytułem, nie przekraczający 5 minut nagrania.
 3. Praca autorska – nie będą akceptowane utwory będące przeróbką innych, już istniejących.
 4. Tekst i muzyka opracowane przez członków grupy
 5. Do przesłanej pracy należy dołączyć oświadczenie opiekuna grupy o odpowiedzialności za prawa autorskie do utworu.
         Temat przewodni Konkursu proponowany przez organizatorów brzmi to słowa z Dekretu o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes”. Dokument ten zachęca wszystkich członków Rodziny Bożej do odnowienia i pogłębienia zaangażowania w dzieło rozkrzewiania wiary w świecie oraz podkreśla, że wzajemna miłość dzieci Bożych jest znakiem miłości Boga do każdego człowieka. 
               
               Organizatorom Konkursu chodziło o takie rozumienie miłości w ujęciu św. Pawła z Listu do Koryntian (Hymn o miłości).
 
W języku greckim, w którym została napisana Ewangelia św. Jana, występują trzy słowa oznaczające miłość.
 • Agape - miłość jako bezinteresowne oddanie się, jako służba. Taką miłością kocha Bóg;
 • Filia - miłość przyjacielska (Od tego słowa pochodzi np. filantropia);
 • Eros - miłość uczuciowa pomiędzy mężczyzną i kobietą - zakochanie się;
Pan Jezus zadał Piotrowi pytanie: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?” i użył słowa agapas me, natomiast Piotr odpowiedział: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham (filio). No, Piotr nie zrozumiał o co chodzi Jezusowi. Pan Jezus więc po raz drugi zadaje mu to samo pytanie: Agapas me? A Piotr: - „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham” -Filio - (Jezusowi ręce opadły. Myślał, że ma do czynienia z inteligentnym człowiekiem!). Pan Jezus po raz trzeci zadaje to samo pytanie, ale już nieco inaczej: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie” - fileis me? Jezus zniżył się do poziomu Piotra i następnie wypowiedział proroctwo: „Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga”. Jezus przepowiedział, że w przyszłości Piotr odda życie za Jezusa, a więc będzie w stanie pokochać Go miłością Agape - doskonałą, ale teraz jeszcze miłość Piotra jest niedojrzała.

List Sióstr Michalitek:

Drodzy Przyjaciele z Polski,

Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie z afrykańskiego buszu. Pracujemy tu, aby krzewić tu wiarę chrześcijańską i na miarę możliwości wspierać miejscową ludność, tak duchowo, jak i materialnie.
W najbliższym czasie chcemy podjąć dzieło budowy domu (internatu) dla ubogich dziewcząt z buszu w Nguelemendouka, w Kamerunie. Na Czarnym Kontynencie duża część młodzieży, a zwłaszcza dziewczęta, ma utrudniony dostęp do edukacji. Brak środków finansowych, duże odległości do placówek edukacyjnych i bardzo często brak możliwości zamieszkania w rejonach gdzie znajdują się szkoły powoduje, iż w wielu wypadkach bardzo zdolna młodzież nie ma szansy kształcenia się. Nasza pomoc w ramach konkursu otworzy wielu dziewczętom drzwi do lepszej przyszłości. Niech zakwitnie miłość i nadzieja!
Może teraz napiszę kilka słów o celach projektu i o tym, jak będzie wyglądała jego realizacja. Projekt obejmuje prace związane z budową obiektu dla 40 dziewcząt, które pochodzą z rodzin najuboższych zamieszkujących busz, co uniemożliwia ich uczęszczanie do szkół z powodu dużych odległości. Drugim problemem jest niewątpliwie brak finansów na uiszczenie opłat za pobieraną naukę, stancję oraz potrzebnych środków takich jak: ksiązki zeszyty i przybory szkolne. Jedynym rozwiązaniem jest zakwaterowanie dziewcząt na terenie, na którym zostały podjęte misje, co ułatwiłoby uczęszczanie do szkoły znajdującej się w pobliżu misji. W tym domu dziewczęta będą mieć zapewnione mieszkanie, wyżywienie oraz opiekę medyczną, czego nie posiadają we wiosce. Otrzymają odzież i przybory szkolne.
Uzasadnię teraz realizację tego projektu.
W Kamerunie około 50% dzieci nie uczęszcza do szkoły. Szczególnie w trudnej sytuacji znajdują się dziewczęta mieszkające we wioskach w buszu. Rodziny żyjące w prymitywnych warunkach nie dbają o edukację dzieci, a zwłaszcza dziewcząt. Często są one niedożywione - skromny posiłek spożywany jest przeważnie raz dziennie. Mieszkając w buszu, z dala od ośrodków zdrowia nie mają możliwości leczenia, dlatego często umierają. Są zazwyczaj wykorzystywane do opieki nad dziećmi i do wykonywania prac domowych oraz uprawy poletek (orzeszków arachidowych, manioku, makabo, bananów). Wcześnie zostają matkami, samotnie wychowując dzieci. Rodzice często nie zapewniają swoim dzieciom odpowiedniej opieki i wymagają, aby same zarabiały na swoje życie. Stworzenie godnych warunków życia i nauki dziewczętom przyczyni się także do rozwoju Kamerunu.
Na koniec przedstawię rezultaty, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu.
Zbudowanie na misji domu dla dziewcząt umożliwi im regularne uczęszczanie do szkoły, a w konsekwencji zdobycie wykształcenia i lepszej perspektywy na przyszłość. Będą one miały zapewnione mieszkanie, wyżywienie, ubranie, leczenie i przybory szkolne. Otrzymają niezbędną pomoc w nauce i wszelkiego rodzaju wsparcie. Siostry Misjonarki wraz z wychowawcami zatroszczą się o należyte wychowanie oraz edukację religijną. Będą także mogły rozwijać swoje zdolności i talenty.
Aby można zrealizować wyżej opisany projekt, potrzebne są środki finansowe, których nie jesteśmy w stanie zdobyć w Afryce. Dlatego też zwracamy się do Was z gorącą prośbą o wsparcie materialne i modlitewne. Zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie, która stanowi wyraz naszej wdzięczności. Niech Dobry Bóg wynagrodzi hojność Waszych serc.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz