31 maj 2011

”Zdrowy beznikotynowy styl życia” (Taaak! To mozliwe!)


Konkurs na plakat pt:”Zdrowy beznikotynowy styl życia”
         31.05.2011 w Międzynarodowym dniu bez papierosa odbył się konkurs na
plakat „Zdrowy beznikotynowy styl życia”
Organizator: Róża Rosińska -Skrabek
Cele konkursu: 
  • przekonanie uczniów do niepalenia oraz uświadomienie szkodliwości tego nałogu i jego skutków zdrowotnych,
  •  wskazanie korzystnych wpływów w wyniku niepalenia na urodę, tężyznę i wzrost u chłopców, zdrowe białe zęby, lepsze wyniki w sporcie , lepszą kondycję fizyczną.
         Do konkursu przystąpiły wszystkie klasy gimnazjalne, z każdej klasy został wybrany jeden plakat na konkurs.
Kryteria oceny plakatu:
-który plakat najbardziej przemawia do odbiorcy, żeby pozbyć się nałogu.
-estetyka wykonanej pracy
Prace oceniało jury w składzie:
p. Małgorzata Salecka,
p. Agnieszka Komorowska,
p. Krzysztof Franc
ucz. Sandra Gadomska
ucz. Kamil Zając

Wyniki konkursu
  I     miejsce zajęła klasa I F
  II    miejsce zajęła klasa III G i klasa IIE
  III   miejsce zajęła klasa III F
1 CZERWCA 20119.00 – 13.00


9.00  Spotkanie z wychowawcą w klasach, sprawdzenie obecności, uczniowie pod opieką wychowawców schodzą na salę gimnastyczną.

9.05 Uroczyste otwarcie Dnia Sportu przez p. Dyrektor

* występ cheerliderek

* sport na wesoło – zmagania przygotowane przez Samorząd

10.00 – 13.00 Turnieje sportowe:

* koszykówka dziewcząt – sala gimnastyczna /organizatorzy M. Sobczyk, D. Ditrich/

* koszykówka chłopców – boisko szkolne /organizatorzy Łukasz Frankowski, B. Trybukiewicz/

* siatkówka dziewcząt i chłopców – boisko szkolne /organizatorzy A. Gałkowska-Czerniak, A. Czerniak/

10.00 – 13.00 Projekty uczniowskie /wg harmonogramu/

11.00 – 13.00 WSPÓLNE GRILLOWANIE na boisku szkol
nym.

Zainteresowani wychowawcy zorganizują w klasach prowiant i sprawują opiekę nad uczniami w wyznaczonym miejscu.

NAUCZYCIELE, KTÓRZY

 NIE MAJĄ WYCHOWAWSTWA PEŁNIĄ DYŻUR NA TERENIE

 SZKOŁY LUB NA BOISKU SZKOLNYM.

30 maj 2011

"Trzymaj formę!"

5.05.2011r. odbył się, w naszej szkole, konkurs wiedzy o zdrowiu pt. "Trzymaj formę". W ramach jego promocji prowadzone były liczne rozmowy i spotkania z uczniami.
     Test zorganizowany został tylko dla klasy II. Drużyny stworzone były z trzech reprezentantów. Tematyka obejmowała zakres wiedzy związany z odżywianiem i sportem.       
           Zwyciężyła klasa II a :
            Justyna Feliks
            Paweł Czachor
            Kacper Michalak

       Zmagania uczniów przygotowane  zostały przez:
              P. Marię Tworek
              P. Wiolettę Skrzypiec
              P.Beatę Trybukiewicz   

Drugi powiatowy etap konkursu odbył się w Stroniu Śląskim.
Grupa w składzie:Kacper Michalak ,Paweł Czachor, Natalia Marek zajęła II miejsce. Gratulujemy!

 

Lekkoatletyka

17.05.2011r na Kłodzkim Stadionie Osir odbyły się powiatowe zawody lekkoatletyczne. Z naszej szkoły w zawodach brała udział reprezentacja dziewczyn.
       W składzie:
Biegi: Aleksandra Matias  III miejsce,dystans 600 m
         Adrianna Wesołowska V miejsce, dystans 300 m
Sztafeta dziewczyn:
         Agata Rudnicka
         Klaudia Buraczyńska                    IV miejsce
         Maria Wachowska                       4x100m              
         Adrianna Wesołowska

Skok w dal: Klaudia Buraczyńska
                  Agata Janczewska

Biegi: Anna Biesaga                  100 m
         Karolina Szymczyk

         Marcelina Maślanka         300m

Opiekun: P. Beata Trybukiewicz

29 maj 2011

Bierzmowanie naszych uczniów.
W dniu 24.05.2011r. część uczniów naszej szkoły przyjęła sakrament Bierzmowania w Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Kłodzku.
Sakramentu tego udzielił młodzieży J. E. Ks. Bp Ignacy Dec.
Zdjęcia z tego ważnego wydarzenia można oglądnąć na stronie KURII ŚWIDNICKIEJ.

25 maj 2011

"Śmierć rotmistrza Pileckiego" - kilka słów o sztuce

           W ramach akcji "Przypomnijmy o Rotmistrzu" uczniowie naszej szkoły w dniu dzisiejszym uczestniczą w projekcji filmu - sztuki zrealizowanej przez Teatr TVP, a poświęconej ostatnim miesiącom życia Witolda Pileckiego. Uczniowie naszej szkoły pod opieką rodziców i nauczycieli w trzech miejscach Kłodzka rozdają ulotki poświęcone temu bohaterowi, a także zbierają podpisy pod petycja do Parlamentu Europejskiego, aby w sprawie tego, aby dzień 25 maja ustanowić Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Jest to akcja apolityczna, mająca charakter wychowawczy, której celem jest przypomnienie postaci, która przez dziesięciolecia była skutecznie wymazywana z powszechnej pamięci Polaków.
            Kilka lat temu Telewizja Polska w ramach Teatru Telewizji rozpoczęła projekt „Scena Faktu” mający na celu przybliżyć widzom dotąd mało eksponowane, a na pewno bardzo ważne wydarzenia z historii Polski. Jednym z takich przedstawień jest obraz Ryszarda Bugajskiego „Śmierć rotmistrza Pileckiego”. Sztuka reżysera „Przesłuchania” traktuje o powojennych losach rotmistrza Witolda Pileckiego, który w czasie wojny dobrowolnie oddał się w ręce Niemców, by w ten sposób trafić do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Pomimo sprzeciwu przełożonych, żołnierz AK udał się tam, by stworzyć w obozie ruch oporu. Po wojnie Pilecki we Włoszech spotyka się z generałem Andersem. Komunikuje mu, iż chce wrócić do Polski, bowiem ta, pomimo zakończenia zmagań z hitlerowskim najeźdźcą nadal nie jest wolna. Bohater pragnie wrócić do Warszawy i stamtąd, przy współpracy byłych żołnierzy AK oraz innych patriotów, przekazywać informacje o sowieckim okupancie prawowitej władzy Rzeczpospolitej w Londynie. Szybko jednak zostaje złapany i oskarżony o najcięższe zbrodnie przeciwko państwu socjalistycznemu. Przesłuchiwany przez pułkownika Józefa Różańskiego zeznaje wszystko, ale tylko dlatego, iż obiecane ma, że sądzony będzie tylko on. Oczywiście funkcjonariusz UB nie dotrzymuje słowa i po torturach w katowni na Rakowieckiej na salę sadową zostają doprowadzeni wszyscy współpracownicy Pileckiego. Sam proces jest oczywiście kpiną i parodią. Wyroki zapadły już wcześniej na odpowiednim szczeblu Urzędu Bezpieczeństwa. Kiedy podczas rozprawy Pilecki celnie punktuje zbrodniczość ustroju socjalistycznego i radzieckich towarzyszy, sędzia podpułkownik Jan Hryckowian każe na czas procesu opuścić publiczności salę sądową. Bohater oczywiście ginie. Zostaje zastrzelony na jednym z korytarzy budynku na Rakowieckiej.

   Nie będę w tym miejscu rozpisywał się nad zbrodniczym systemem jakim był komunizm. Do śmierci Stalina w Polsce działo się takie samo piekło jak w Związku Radzieckim. „Utrwalanie władzy ludowej” polegało przede wszystkim na eliminowaniu nie tylko wrogów socjalizmu, ale nawet tych, którzy byli podejrzewani o niechęć do ustroju. Potwornie cierpieli w ubeckich kazamatach nie tylko ci, którzy mieli z władzą ludową na bakier, lecz również ich najbliżsi. Życie wszystkich, którzy nie chcieli ułożyć się z polityką narzuconą przez Związek Radziecki było prawdziwym koszmarem.

   Fabularyzowany dokument Bugajskiego kapitalnie pokazuje system bezpieczeństwa w Polsce, który bezwzględnie i bezkrytycznie poddany był poleceniom i wskazówkom zza wschodnich mocodawców. Politycy, sędziowie, prokuratorzy wreszcie pracownicy służb bezpieczeństwa lojalnie wypełniali rozkazy radzieckich towarzyszy urzędujących na najważniejszych stanowiskach w powojennej Polsce. Nie było mowy o obiektywnym i uczciwym śledztwie. Tym bardziej nie można było spodziewać się sprawiedliwych wyroków. Tragizm bojowników AK oraz organizacji walczących o niepodległość zarówno z Niemcami i Rosjanami poległ na tym, iż wyroki skazujące, często na śmierć, zapadały nie w salach sądowych, lecz w gabinetach politycznych. Czegokolwiek by nie mówili podczas rozpraw, jakkolwiek nie udowadnialiby swojej niewinności, wreszcie cokolwiek nie mówiliby o swoim bohaterstwie, przeciwnikom władzy ludowej należała się tylko kara śmierci. Zarówno śledczy jak i przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości oraz dyspozycyjni dziennikarze przedstawiali bohaterów jako wrogów nowego porządku, zdrajców znajdujących się na pasku kapitalistycznych wrażych reżimów. Nagle więc bohaterowie, gotowi oddać życie za ojczyznę i rodaków z piekle wojny, stają kolaborantami i sprzedawczykami, gorzej przedstawianymi Polakom niż najbardziej zapiekli kryminaliści. Niestety, aparat działał bardzo sprawnie, jakiekolwiek uwolnienie się z zarzutów czy udowodnienie swojej niewinności było niemożliwe. W filmie Bugajskiego doskonale rozumiał to mający AK-owską przeszłość sędzia Jan Hryckowian kapitalnie odegrany przez Marka Kalitę. Podporządkowany terrorowi komunistycznemu panicznie bał się, iż z niewiadomych przyczyn nagle stanie się niewygodny i wraz z żoną w sfingowanym procesie zostanie skazany na śmierć. Zdawał sobie sprawę, iż aresztowany zostanie tak samo potraktowany jak skazywani przez niego więźniowie – poddany psychicznym i fizycznym torturom.

   "Śmierć rotmistrza Pileckiego” to kapitalna lekcja historii zarówno dla młodych ludzi pragnących dowiedzieć się o mechanizmach „utrwalania” władzy ludowej zaraz po wojnie, jak i dla rzeszy starszych, którzy z niewiadomych powodów tęsknią za starym systemem zbudowanym i funkcjonującym w przeszłości na fundamencie zbrodni, cierpień i krwi wielu wybitnych Polaków.

24 maj 2011

Nie zapomnij o Dniu Mamy!

 Już pojutrze kolejny w naszym życiu Dzień Matki. Niektórym gimnazjalistom nawet przez usta nie przejdzie słowo: "matka". Mówią "mama", "mamusia", czy w inny czuły i serdeczny sposób wyrażają swoją bliskość, wdzięczność, miłość. Jak mówią inni? Lepiej nie przytaczać...
        Jednak większość z nas potrafi stanąć na wysokości zadania i sprawić, że nie tylko 26 maja, ale cały rok jest przeżywany ze świadomością tego, że dziecko naprawdę kocha, że jest wdzięczne, że jest dumne...
           Dlatego PAMIĘTAJMY O TYM, CO ZROBIŁY I NADAL ROBIĄ DLA NAS NASZE MAMY! NIE ZAPOMINAJMY O TYM, ŻE "WDZIĘCZNOŚĆ JEST PAMIĘCIĄ SERCA".
        Wszystkim Mamom naszych uczniów, wszystkim Mamom - Nauczycielkom, wszystkim, które korzystają z naszej strony interneowej i są związane z Waszym wychowaniem życzymy szczęścia, poczucia godności i wartości w tym co robią, wdzięczności najbliższych, i wiele radości płynącej z owoców swojej pracy widocznej w Waszym życiu
       

Szkolny Konkurs Ortograficzny

16.05.2010 r. odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny. Celem konkursu było szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością, podnoszenie umiejętności ortograficznych uczniów oraz rozbudzenie motywacji do pogłębiania wiedzy z zakresu polskiej ortografii i interpunkcji. W konkursie uczestniczyło 37 uczniów z klas pierwszych, drugich i trzecich. W trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętności ich zastosowania w praktyce. 
            Zwycięska trójka została nagrodzona dyplomami, które otrzymali podczas szkolnego apelu.
Wyniki konkursu
I miejsce- Katarzyna Stępień – klasa II C
II miejsce – Julia Szot- klasa II A
III miejsce –Jacek Adamski – klasa II A
Gratulujemy!
Konkurs przeprowadziła
mgr Justyna Kisiel

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU
ORTOGRAFICZNEGO
Poniżej przestawiam listę 11 osób, które najlepiej napisały tekst dyktanda pt. „Słońce majowe”
Pozostałym uczestnikom ( w konkursie uczestniczyło aż 37 uczniów) również gratuluję!

Lp.
Imię i nazwisko
Klasa
1.
KATARZYNA STĘPIEŃ
II C
2.
JULIA SZOT
II A
3.
JACEK ADAMSKI
IIA
4.
JUSTYNA MARCELEWICZ
IIE
5.
KORNEL RACZAK
III D
6.
ANNA ADAMEK
III B
7.
JUSTYNA FELIKS
II A
8.
KACPER MICHALAK
IIA
9.
SANDRA SPYCHAŁA
II C
10.
KLAUDIA BURACZYŃSKA
II E
11.
SŁAWOMIR KASZSZUBA
III D

Wszystkich chętnych do obejrzenia swoich dyktand zapraszam do sali 38 ( na przerwach)
Opracowała mgr Justyna Kisiel23 maj 2011

21 maj 2011

Pierwsze zdjęcia z wyjazdu do Niemiec naszej grupy uczniów

                Zdjęcia z Bensheim  (wymiana międzynarodowa)
          Dziękujemy za pierwsze zdjęcia z Bensheim! Na zdjęciach widzimy głównie Malwinę Kołt, Patrycję Maruszak i Natalię Dorosz - czyli dziewczyny ze słuchem! Dlatego zdjęciem najbardziej reprezentatywnym dla tej grupy uczniów - to ten posąg... 
           Czekamy na inne zdjęcia!

19 maj 2011

Nagroda już w rękach Klaudii!


W dniu wczorajszym, tj. 18.05.2011r., Klaudia Buraczyńska z kl. IIe udała się do Świdnicy po odbiór swojej nagrody zdobytej za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym o Janie Pawle II. Cała uroczystość odbywała się w sali teatralnej Domu Kultury w Świdnicy w ramach tegorocznych VI Dni Papieskich. Całą oprawę artystyczną przygotowali uczniowie Gimnazjum nr 3 w Świdnicy wraz ze swoimi nauczycielami. A co Klaudia dostała...? Zobaczcie sami:


Jest to urządzenie wielofunkcyjne: skaner, kopiarka i drukarka w jednym znanej firmy HP. Warto było się starać!
Inne zdjęcia z wręczenia nagród w tym konkursie:


Klaudia
Fragment prezentacji wykonanej przez Klaudię.
Ogłoszenie wyników.
Wręczenie nagrody.
Dziewczyny z Gimnazjum nr 3 ze Świdnicy w programie artystycznym.

  GRATULUJEMY!!!

                                                   

17 maj 2011

Po wymianie Kłodzko - Bensheim

           
Przysyłajcie zdjęcia!!! Jeśli masz jakieś ciekawe zdjęcia z Bensheim - wyślij je na MAILA!
            W dniach od 2 do 9 maja młodzież dwóch kłodzkich gimnazjów, tj. z Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku oraz z Gimnazjum nr 2 im. St. Wyspiańskiego przy Miejskim Zespole Szkół w Kłodzku spędziła w sposób wyjątkowy kilka dni, podczas których uczestniczyła w polsko – niemieckiej wymianie z uczniami z Goethe Gymnasium w Bensheim. Nasi gimnazjaliści przez cały okres pobytu w Niemczech zamieszkiwali u tamtejszych rodzin. Organizatorzy po stronie naszych Sąsiadów zapewnili nam wiele atrakcji; mogliśmy zwiedzać piękną okolicę, przebywać w wielu ciekawych miejscach, a przy tym wszystkim nawiązywać i pogłębiać znajomości z kolegami i koleżankami z Niemiec. Dodać należy, że cały czas doskonaliliśmy swoje umiejętności językowe porozumiewając się z naszymi Gospodarzami w języku niemieckim i angielskim.

Wyjazd związany był ze współpracą Kłodzko – Bensheim, w ramach porozumienia pomiędzy miastami partnerskimi. W `spółpraca między gimnazjami zapoczątkowana została w czerwcu 2009 roku. Oba miasta wyraziły chęć pogłębiania wzajemnych kontaktów. Podpisany został list intencyjny dotyczący nawiązania współpracy pomiędzy Gimnazjum Goethego w Bensheim oraz Miejskim Zespołem Szkół oraz Gimnazjum nr 1 w Kłodzku. W lutym 2010 roku z pierwszą wizyta studyjną do Goethe Gimnazjum w Bensheim udała się delegacja z Kłodzka, w której uczestniczyli Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku - Iwona Sarkowka, oraz Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Kłodzku - Wanda Kręgielewska, Kierownik Wydziału Spraw Społecznych – Paweł Popiel oraz gł. specj. ds. współpracy międzynarodowej i regionalnej – Urszula Bednarska. W czerwcu (09-12.06.2010 r.) z rewizytą przyjechali nauczyciele z Goethe Gimnazjum. Grono pedagogiczne reprezentowali Manuela Koritensky, Peter Beigel oraz Guenter Wetzel - Przewodniczący Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Niemieckiej Kłodzko-Bensheim, emerytowany nauczyciel Goethe Gimnazjum. Podczas wizyty odbyło się szereg spotkań z gronem pedagogicznym w obu szkołach, ustalono plan współpracy oraz terminy pierwszej wymiany międzyszkolnej. Efektem spotkań była tegoroczna wymiana młodzieży.
Po dwunastogodzinnej podróży, gdy uczniowie po raz pierwszy zasiedli w auli obok swoich nowych kolegów, słuchając przemówienia dyrektora szkoły czuli nieśmiałość, a jednocześnie ekscytację tym, co wydarzy się w kolejnych dniach. Jednak już następnego dnia z każdą minutą można było zauważyć pojawiające się rozluźnienie na twarzach nastolatków a ciekawość i chęć poznawania wzięły górę nad niepewnością.
Pierwszego dnia pobytu odwiedziliśmy ratusz, w którym zostaliśmy oficjalnie przywitani przez zastępcę burmistrza Bensheim, otrzymaliśmy upominki związane z miastem oraz wznieśli śmy toast sokiem pomarańczowym za rozpoczęcie owocnej współpracy. Po oficjalnym powitaniu nadszedł czas na zwiedzanie miasta, które zostało uwieńczone wejściem na najwyższe wzgórze porośnięte winnicami, z którego można było podziwiać piękno całej okolicy. Drugiego dnia w godzinach przedpołudniowych polscy uczniowie zwiedzili budynek szkoły Goethe Gymnasium oraz uczestniczyli w lekcjach swoich niemieckich kolegów. Po południu nadszedł czas na adrenalinę. Jedna grupa uczniów udała się do parku linowego, gdzie mogli poczuć się jak Tarzan wspinając się na drzewa i huśtając na linach wysoko nad ziemią. Druga grupa natomiast udała się na tereny leśne okalające miasto, gdzie podzieleni na mniejsze grupy bawili się w podchody znajdując swój kolejny cel za pomocą sprzętu GPS. Godziny spędzone na świeżym powietrzu nie wyczerpały uczniów, dlatego też wieczór spędzili, wyciszając emocje w kręgielni.
Trzeci dzień rozpoczął się podróżą kolejką do Frankfurtu. Zwiedzanie lotniska oraz jazda autobusem pomiędzy największymi samolotami na świecie była niesamowitym przeżyciem dla wielu uczestników, gdyż po raz pierwszy mieli oni możliwość być tak blisko samolotów. Po „powrocie na ziemię” nadszedł czas na zwiedzanie zoo, w którym dużą atrakcją był goryl wnikliwie obserwujący zachowanie ludzi, a w szczególności małych dzieci. Czwarty dzień spędziliśmy w Mannheim. Kilkugodzinny pobyt w parku botanicznym Luisen Park, był nie lada atrakcją dla wszystkich. Oprócz obejrzenia pięknych okazów roślinności, ptaków, ryb i motyli uczniowie mieli możliwość zwiedzić ogród japoński, przepłynąć się łódką, zagrać w piłkę lub po prostu odpocząć na trawie, obserwując spacerującego obok bociana. Pobyt w Mannheim zakończył się spacerem po mieście. Kolejny dzień – to wyjazd do Muzeum Techniki w Speyer, gdzie uczniowie mogli zobaczyć z bliska samochody, samoloty i inne pojazdy, które były marzeniem wielu osób kilkadziesiąt lat temu, wejść do środka samolotu oraz zobaczyć jak wygląda wnętrze statku kosmicznego. Po obiedzie zwiedziliśmy katedrę oraz pospacerowaliśmy uliczkami miasta.
Szósty dzień był całkowicie poświęcony na pracę w grupach nad projektem „Interesting Faces and Places in Bensheim and Kłodzko”. Polscy i niemieccy uczniowie przypominali sobie i zbierali informacje ze wspólnie spędzonych dni oraz opracowywali formę przedstawienia swojego projektu. Wielu uczniów w tym dniu pojechało na dodatkowe wycieczki wraz z rodzinami ich niemieckich kolegów lub, korzystając z pięknej letniej pogody, poszli na basen. Wśród polskich uczniów 10 osób miało możliwość uczestniczyć w uroczystej ceremonii bierzmowania ich niemieckich kolegów, co było dla nich okazją do zaobserwowania różnic kulturowych w przeżywaniu obrzędów religijnych.
W końcu nadszedł czas pożegnania. O godzinie siódmej rano spotkaliśmy się przy szkole, by na pamiątkę oraz dla uczczenia rozpoczęcia współpracy wspólnie zasadzić drzewo jabłoni, które będziemy mogli obserwować podczas kolejnych wizyt w Bensheim. Spędzenie kilku dni z uczniami niemieckimi zakończyło się nawiązaniem wielu przyjaźni. Kiedy nadszedł moment odjazdu, widać było łzy w oczach i żal z faktu, iż trzeba się rozstać. Wielogodzinny powrót do Polski uczniowie spędzili na radosnych wspomnieniach z kilku ostatnich dni oraz planach dotyczących ponownego spotkania z przyjaciółmi z Niemiec, podczas ich pobytu w Polsce, w czerwcu.
Nie zapomnijmy jednak, że pobyt ten nie tylko pozwolił na nawiązanie przyjaźni pomiędzy uczniami i rodzinami oraz poznanie różnic kulturowych i wspólną realizacje projektu, ale również była to lekcja intensywnej nauki i wykorzystania umiejętności porozumiewania się w języku niemieckim i angielskim. Uczniowie wspólnie orzekli, że warto jest uczyć się języków. Niektórzy z nich już zapisali się na listę kolejnej międzynarodowej wymiany.
Małgorzata Szkwarek, nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku

16 maj 2011

Jesteśmy dobrzy w odkrywaniu talentów! Potwierdzone!

             
Rok 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talentów             
                 Zdolności, zainteresowania, możliwości poszczególnych uczniów są różne. Różnym dzieciom, młodzieży potrzebne są różne drogi edukacyjne. Misją szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności. Tylko szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości i zdolności zminimalizuje ryzyko zgubienia po drodze „diamentów", a tymi wyłowionymi odpowiednio się zajmie. Odkrywamy zatem talenty i pasje, rozbudzamy zainteresowania.
                 W ostatnim czasie złożyliśmy dokumenty do weryfikacji w w/w Programie. I ku naszej radości, specjaliści z Ministerstwa oraz z Kuratorium we Wrocławiu potwierdzili:

JESTEŚMY SZKOŁĄ ODKRYWCÓW TALENTÓW!!!
       
        Pracujemy skutecznie, zapewniamy osiągnięcie możliwie najlepszych efektów w różnych dziedzinach naszym uczniom. I dlatego zostaliśy wpisani do rejestru Szkół Odkrywców Talentów.
         To dzięki Waszej pracy, aktywności, a przede wszystkim dzięki WSPANIAŁYM NAUCZYCIELOM, WYCHOWAWCOM, a także RODZICOM, którzy Was motywują do stawiania sobie wymagań i osiągania coraz to lepszych osiągnięć.
            Dziękujemy i gratulujemy! Sobie! Wszystkim!

Wyjście do kina (w KCKSiR) w ramach akcji "Przypomnijmy o Rotmistrzu"

            W następną środę, tj. 25 maja odędzie się wyjście do kina Dąbrówki. Wyjście wiąże się z możliwością przeżycia - zobaczenia ekranizacji sztuki pt. "Śmierć rotmistrza Pileckiego".
              Dlatego uczniów wszystkich klas prosimy o wpłacanie kwoty 2 zł (!) do skarbników klasowych do najbliższej środy. W środę (najpóźniej w czwartek rano) skarbnicy kontaktują się z p. J. Komorowskim podając liczbę osób z poszczególnych klas. Najlepiej oczywiście, aby poszli wszyscy. Taniej się już nie dało, a więc skorzystajcie z tego wszyscy! Wyjście do kina będzie miało miejsce na dwóch pierwszych lekcjach dnia 25 maja.
               Dodać należy, że rolę żony Pileckiego w spektaklu gra kłodzczanka - p. Gabriela Muskała. 
             
Na zdjęciu powyżej Gabriela Muskała i Marek Probosz - odtwórca głównej roli.

13 maj 2011

           
    Przypomnijmy o Rotmistrzu Witoldzie Pileckim w Kłodzku!
     13 maja obchodzimy 110 rocznicę urodzin Witolda Pileckiego. Pilecki był jedyną w historii osobą, która dobrowolnie dała się ująć, by trafić do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. W obozie Pilecki z innymi więźniami stworzył Związek Organizacji Wojskowej, który – dzięki kurierom Armii Krajowej – przekazywał aliantom w Londynie i Waszyngtonie m.in. raporty na temat Holocaustu. Po ucieczce z Auschwitz Witold Pilecki kontynuował pracę w konspiracji. Latem 1944 r. zasłynął jako jeden z najlepszych liniowych dowódców w Powstaniu Warszawskim. Wyzwolony z obozu jenieckiego trafił do Armii Polskiej we Włoszech, a następnie na rozkaz gen. Andersa wrócił do kraju. Aresztowany w 1947 r. przez Urząd Bezpieczeństwa, miesiącami brutalnie przesłuchiwany, w procesie pokazowym skazany na śmierć. 25 maja 1948 r. zamordowany z wyroku komunistycznego sądu w warszawskim więzieniu przy Rakowieckiej.

          Rotmistrz Witold Pilecki to jeden z tych, o których zazwyczaj mówimy jako o żołnierzach Polskiego Państwa Podziemnego lub Polski Walczącej. Jednak tak naprawdę należałoby go nazwać żołnierzem niezłomnym. Wojenne i powojenne dzieje tego człowieka – to osiem lat nieprzerwanej walki z obydwoma wrogami wolności Polski: z Niemcami i z niosącymi Polsce zniewolenie komunistami. Nasz Bohater jest jednym z tych ludzi, których wielkość wyznacza nie tylko odwaga osobista, ale przede wszystkim postawa służby i ofiarności wobec własnego Państwa i narodu. Był on przedstawicielem tej Polski, która została w swym duchowym, społecznym i nawet ludzkim wymiarze, w ogromnym stopniu bezpowrotnie zniszczona przez dwa okupujące nasz kraj totalitaryzmy XX wieku. Należał do dawnego, polskiego ginącego świata, w którym słowa takie jak wiara, wolność, patriotyzm, bohaterstwo, poświęcenie, demokracja, pojmowane były zgodnie z ich rzeczywistym znaczeniem. System komunistyczny zniewalający Polskę przez niemal pół wieku sprawił, iż słowa te nabrały sensu niejednoznacznego.
           Jaka jest geneza akcji „Przypomnijmy o Rotmistrzu”? O co chodzi ludziom, którzy w dniach od 13 do 25 maja będą poświęcać swoje siły tej sprawie? Akcja, o której tu mowa narodziła się w środowisku krakowskim, głównie za sprawą działania i wielkiego przekonania o słuszności sprawy p. Michała Tyrpy, prezesa Fundacji Paradis Judaeorum. Człowiek ten od kilku lat dąży uparcie i skutecznie do przywrócenia społecznej świadomości i pamięci zasług postaci Witolda Pileckiego. Ludzie zjednoczeni wspólną ideą w różnych miastach Polski starają się także o to, aby 25 maja (dzień śmierci rtm Pileckiego) ustanowić na płaszczyźnie całego naszego kontynentu Europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem. Dzięki działaniu wolontariuszy następuje propagowanie znajomości „Raportu Witolda” z 1945 (raportów z Oświęcimia). Nieukrywanym pragnieniem wielu jest zapewne to, aby wreszcie ktoś zainteresował się postacią Rotmistrza i pochylił się nad bogactwem i zasługami tego człowieka konstruując superprodukcję filmową, która mogłaby mieć niemałe znaczenie w wychowaniu patriotycznym przyszłych pokoleń.
W lutym 1990 roku Prokuratura Wojskowa przygotowała rewizję do poprzednich wyroków nad osobą Pileckiego. W dniu 1 października 1990 roku rotmistrz Witold Pilecki oraz pozostali skazani zostali całkowicie uniewinnieni. Haniebny i zbrodniczy wyrok z 1948 r. został całkowicie anulowany. 11 stycznia 1995 r. prezydent Lech Wałęsa odznaczył pośmiertnie 'ochotnika do Auschwitz” Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Wybitny historyk angielski, prof. Michael Foot w książce „Six Faces of Courage” zaliczył rtm Witolda Pileckiego do sześciu najodważniejszych ludzi walczących w ruchu oporu podczas II wojny światowej. W lipcu 2006 Prezydent RP Lech Kaczyński w uznaniu zasług i oddania sprawom ojczyzny odznaczył pośmiertnie Witolda Pileckiego Orderem Orła Białego. 7 maja 2008 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie przywrócenia pamięci zbiorowej Polaków bohaterskiej postaci Wielkiego Rotmistrza.
           My – kłodzczanie mamy również swój udział w upamiętnianiu tej postaci; 29 października 2009 roku uchwałą Rady Miejskiej w Kłodzku nadano fragmentowi ulicy Hołdu Pruskiego (pomiędzy ul. Rodzinną a ul. Spółdzielczą) nazwę ul. Witolda Pileckiego. W uzasadnieniu czytamy: „w odczuciu wnioskodawców (Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Kłodzku oraz Zarząd Miejski Polskiego Stronnictwa Ludowego) podjęcie uchwały będzie zarówno oddaniem hołdu postaci, jak również wskaże, szczególnie młodemu pokoleniu wzory patriotycznych zachowań.”
Obchody 110 rocznicy urodzin Witolda Pileckiego w Kłodzku obchodzone będą w tym roku wyjątkowo 25 maja (w dniu, który ma stać się Europejskim Dniem Bohaterów Walki z Totalitaryzmem). Organizatorami tych obchodów są dwie instytucje: Kłodzkie Centrum Kultury Sportu i Rekreacji oraz Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im Adama Mickiewicza w Kłodzku. Uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Kłodzku pod opieką nauczycieli i rodziców będą w tym dniu w trzech miejscach w Kłodzku (Rynek Kłodzki, ul. Witolda Pileckiego oraz Galeria Twierdza Kłodzka) rozdawać ulotki o Pileckim oraz będą zachęcać do podpisania petycji kierowanej do Parlamentu Europejskiego w sprawie święta – 25 maja. Zachęcamy do zatrzymania się choćby na chwilę i do opowiedzenia za tym świętem. Wielu bezimiennych, którzy walczyli z dwoma systemami totalitarnymi XX wieku zasługuje na upamiętnienie. Rotmistrz Pilecki jest ich symbolem.
          Dziś, w dobie internetu, wielu dobrych publikacji książkowych o Pileckim oraz działalności Instytutu Pamięci Narodowej (www.pilecki.ipn.gov.pl) wiele możemy dowiedzieć się o tej jakże ważnej dla naszego narodu postaci. Potrzeba jednak, aby duch ludzi takich jak ów Niezłomny Rycerz w walce z dwoma totalitaryzmami kształtował naszego ducha – ludzi żyjących w XXI wieku. Aby o XXI wieku jakiś Nowy Pilecki nie powiedział tego, co Witold Pilecki stwierdził na temat wieku XX i to przeżywając zaledwie jego połowę: „Co może powiedzieć ludzkość dziś, ta ludzkość, która chce dowieść postępu kultury, a XX wiek postawić znacznie wyżej od wieków przeszłych. Czy w ogóle my, ludzie XX wieku, możemy spojrzeć w twarze tych, co żyli kiedyś i – śmieszna rzecz – dowodzić naszej wyższości, kiedy za naszych czasów zbrojna masa niszczy nie wrogie sobie wojsko, lecz całe narody, bezbronne społeczeństwa, stosując najnowsze zdobycze techniki. Postęp cywilizacji – tak! lecz postęp kultury? – śmieszne. Zabrnęliśmy kochani moi, straszliwie. Przerażająca rzecz, nie ma na to słów! Chciałem powiedzieć: zezwierzęcenie... lecz nie! Jesteśmy od zwierząt o całe piekło gorsi!”
Przypomnijmy o Rotmistrzu... abyśmy byli lepsi...

na podstawie albumu Jacka Pawłowicza „Rotmistrz Witold Pilecki 1901-1948” oraz wywiadu Krzysztofa Wołodźki z Michałem Tyrpą opracował
Jarosław Komorowski

Marsz Rotmistrza Pileckiego 2011 - obchody 110 rocznicy urodzin Witolda Pileckiego w Polsce i nie tylko...

Informacja o II etapie konkursu Piosenki Patriotycznej w naszej szkole

WYNIKI II ETAPU KONKURSU PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ
Nagroda jury
I miejsce: klasa IIIG
II miejsce: klasa IIID
III miejsce klasa IA

Nagroda publiczności
I miejsce: klasa IIIG
II miejsce: klasa IIIE
III miejsce: klasa IIID
GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!
W NAGRODĘ KLASY IIIG, IIID, IIIE, IA OTRZYMUJĄ DZIEŃ BEZ PYTANIA.

            Autorem filmiku z I - szego etapu konkursu jest oczywiście p. Andrzej Jakubowski. Dziękujemy!

8 maj 2011

Ogromny sukces naszej uczennicy w OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE MULTIMEDIALNYM!

Gimnazjum nr 3 w Świdnicy, pod patronatem Dyrektora Wydziału Katechetycznego Świdnickiej Kurii Biskupiej – Ks. prał. Marka Korgula, ogłosiło w tym roku szkolnym OGÓLNOPOLSKI KONKURS MULTIMEDIALNY O JANIE PAWLE II „Żyj tak, abyś mógł dostrzec obok siebie drugiego człowieka”, skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Aby wziąć udział w tym konkursie należało wykonać prezentację multimedialną na zadany temat w programie Microsoft Power Point.
Miło nam poinformować, że na ponad 100 przysłanych na konkurs prac, prezentacja uczennicy naszej szkoły: Klaudii Buraczyńskiej z kl. IIe okazała się jedną z najlepszych – zajęła II miejsce.
Już niedługo Klaudia odbierze w Świdnicy swoją nagrodę – sprzęt komputerowy.
GRATULUJEMY SUKCESU!!!

5 maj 2011

Czy znam prawo wewnątrzszkolne? Konkurs.

 zdjęcia z konkursu - p. Justyna Kasperek - Jędryka
                 Dnia 20.04.2011 odbył się szkolny konkurs "Czy znam prawo wewnątrzszkolne?"
Wcześniej każda klasa otrzymała regulamin konkursu oraz wykaz materiałów,. które pomogły w przygotowaniu się do rywalizacji. 
               Do konkursu przystąpiło 12 dwuosobowych drużyn z klas: IB, IC, ID, IE, IF, IIA, IIB, IIC, IIE, IIIB, IIID, IIIE. W I etapie zmagań uczniowie mieli za zadanie odpowiedzieć pisemnie na 3 pytania oraz rozwiązać test wyboru składający się z 7 pytań.
               Do II etapu konkursu zakwalifikowało się 5 drużyn. Byli to reprezentanci klas: IIID, IIC, IE, IC, IB. W tej części konkursu zadaniem uczniów było udzielenie odpowiedzi na 5 pytań zamkniętych o podwyższonym stopniu trudności.
                W III etapie zmagań - w finale konkursu udział wzięły zespoły  z klas: III D, IIE, i IIC. Każda z drużyn miała za zadanie wylosowanie i udzielenie odpowiedzi ustnej na 2 z 6 pytań ekspertów. Ostatnia - III część zmagań wyłoniła drużynę, która najlepiej zna prawo wewnątrzszkolne.
                  W tym roku szkolnym okazała się nią drużyna z klasy III D. 
Konkurs zakończył się wynikiem:
I miejsce    - kl. III D
II miejsce   - kl. I E
III miejsce  - kl. II C                 
              Gratulujemy!
Organizatorkami konkursu były: p. Joanna Kołaczyk, p. Justyna Kasperek - Jędryka.

Rajd Dziękczynny za Beatyfikację JPII - tak było...

              W dniach od 2 do 3 maja uczniowie naszego Gimnazjum, absolwenci, a także kilkoro przyszłych uczniów wraz z opiekunami uczestniczyło w rajdzie w Masywie Śnieżnika, w czasie którego wielokrotnie słuchali słów bł. Jana Pawła II. Młodzież pierwszego dnia przemierzyła trasę z Międzygórza na Śnieżnik, a stamtąd do Kletna. W czasie wędrówki przeżywali Mszę Świętą odprawioną podczas jednego z postojów, podziwiali piękno krajobrazów Kotliny Kłodzkiej przy idealnej widoczności, rozmawiali, oddychali pełną piersią...
                 Drugi dzień zaskoczył wszystkich - śnieg w maju! Podobno biały jest kolorem świętości (:)!), ale momentami kilkanaście centymetrów śniegu w Kletnie uniemożliwiło kontynuowanie wędrówki w drugim dniu (miały być Góry Bialskie). Jednak czas tych niespełna dwóch dni pozostawił po sobie ślad w tych, którzy nie chcieli biernie przeżyć czasu świąt majowych. Jan Paweł II chodził tymi szlakami pięćdziesiąt i więcej lat temu; my przemierzając te same i podobne szlaki chcemy wchodzić również na ścieżki nauczania tego wybitnego Polaka, już błogosławionego.

3 maj 2011

Konkurs pieśni patriotycznej (I etap)

oraz 2. Pozostałe klas
zdjęcia - p. Agnieszka Metych
         Z okazji 220 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 29.04.2011r. odbył się pierwszy etap „Konkursu pieśni patriotycznej”. Uczniowie poszczególnych klas zaśpiewali pieśni, których tytuły wcześniej wylosowali.
Klasy pierwsze przygotowały: 1a-Mazurek 3 Maja (Witaj majowa jutrzenko), 1b-Polonez 3Maja, 1c-Bartoszu, Bartoszu, 1d-Bartoszu, Bartoszu, 1e-Mazurek 3 Maja, 1f-Polonez 3 Maja.
Klasy drugie przygotowały: 2a-Warszawianka 1831, 2b-Kadrówka, 2c-Kadrówka, 2d-Pierwsza Brygada, 2e-Pierwsza Brygada, 2f-Warszawianka1831.
Klasy trzecie przygotowały: 3a-Żeby Polska była Polską, 3b-Mury, 3c-Mury, 3d-Ballada o Janku Wiśniewskim, 3e-Mury, 3f-Ballada o Janku Wiśniewskim, 3g-Ballada o Janku Wiśniewskim.
Komisja konkursowa wybrała 7 najlepszych i najciekawszych występów. 
          Zwycięzcy pierwszego etapu spotkają się na sali gimnastycznej 10.05.2011r. w finale - 1a,1e,2b,2d,3d,3e,3g
gdzie wspólnie wybierzemy najlepszych wykonawców.
          Organizatorami i opiekunami konkursu są: p. Andrzej Jakubowski, p. Agnieszka Metych.

1 maj 2011

Szukałem was - Litania do Jana Pawła II (od dziś już legalna, bo Jan Paweł II jest BŁOGOSŁAWIONYM!)