5 lip 2012

Wyniki naboru do klas I w roku szk. 2012/2013

          Aby zapoznać się z wynikami naboru do klas I gimnazjum w roku szk. 2012/2013 wejdź na stronę REKRUTACJA. 
          Zapraszamy!

3 lip 2012

Rewelacyjne wyniki egzamineacyjne klasy dwujęzycznej! Pokazaliśmy, że jesteśmy NAJ!


         Koniec roku szkolnego to czas „żniw edukacyjnych”, moment bilansu dokonań dydaktycznych. Po raz pierwszy uczniowie klas III stanęli przed wyzwaniami egzaminu nowego typu - obejmującego aż pięć przedmiotów (tzw. „mała matura”). Szczególnie ważne były dla naszej społeczności osiągnięcia oddziału dwujęzycznego - eksperymentu edukacyjnego nowatorskiego na ziemi kłodzkiej.
               Wyniki egzaminu przeszły najśmielsze oczekiwania.
Z języka polskiego zespół osiągnął średnią 85,5% punktów( przy średniej wojewódzkiej 63,3%) , z historii- 81,3% ( śr.59,7% ). Sytuuje to klasę dwujęzyczną na poziomie staniny 9- co oznacza najwyższe wyniki w kraju!
        Z języka angielskiego średnia 90,7 % (śr.63,1 ), z matematyki -67.4% (46,1%) , z przedmiotów przyrodniczych- 62,3%(49,3%) to poziom wysokiej staniny 8.
Kłodzko na równi z prestiżowymi gimnazjami Warszawy i Wrocławia!
Najlepsze wyniki indywidualne:
- Ryszard Różak -471% ( max. 500% z 5 przedmiotów egzaminacyjnych)
- Jacek Adamski- 470%
-Kacper Michalak -459%.
             Sukcesy uczniów Gimnazjum nr1 im . Adama Mickiewicza w Kłodzku potwierdzają sens prowadzenia klas dwujęzycznych. Gratulując wszystkim uczniom kłodzkich gimnazjów osiągniętych wyników, przedkładamy pod rozwagę słowa Montaigne’a:
            Choćbyśmy nawet mogli stać się uczonymi uczonością drugich,
              mądrzy możemy być jedynie własną mądrością”.

 
Excellent exam results of bilingual class! We have shown that we are the BEST!

      The end of the school year is the time of "educational harvest," the moment of the balance of educational achievements. For the first time the third class students had to write a new kind of exam – including five school subjects (so called „small matura” - secondary school leaving examinations). For our school society the results of the bilingual class, which is an innovative educational experiment in Kłodzko Valley, were especially important.
The exam results have surpassed all expectations.
      The students from the bilingual class have achieved an average of 85,5% of points in Polish (with the average in the voivodoship 63,3% of points) and 81,3% in History (59,7% in voivodoship). This places the bilingual class at “stanina” 9 - the highest scores in the country!
In English the students have achieved an average of 90,7 % (with the average of 63,1% of points in the voivodoship), in Maths 67.4% (46,1%), in natural Science subjects - 62,3%(49,3%) and this places the class at high „stanina” 8.
     This means that our bilingual class is at the same level as prestigious junior high schools in Warsaw and Wroclaw!
The best individual results are:
- Ryszard Różak -471% ( with the maximum up to 500% in five examination subjects)
- Jacek Adamski- 470%
-Kacper Michalak -459%.

The success of our students confirms the sense of carrying on bilingual classes.
We would like to congratulate all junior high school students in Kłodzko their exam results.

Jej pasją jest piłka...

          Patrycja Michalczyk w czerwcu b.r. ukończyła klasę II naszego Gimnazjum. We wrześniu rozpocznie III rok przygody z Gim 1 oraz kolejny - z pasją jej życia, tzn. z piłką nożną. W swoich zamiarach i planach jest zdecydowana jak mało kto. Robi to, co lubi, co przynosi jej radość... To widać! 
         O przygodzie Patrycji z piłką nożną możemy przeczytać na stronie MKS Nysy Kłodzko. Serdecznie zapraszamy - naprawdę ciekawy wywiad!


 
Her passion is football

      In June 2011 Patrycja Michalczyk finished the second class of Junior High School. In September she starts the third year of the adventure with Junior High School Nr 1 and another year with her passion – football. In her intensions and plans she is as determined as hardly anyone. She does what she likes and what makes her happy!
You can read about Patrycja's adventure with football on the website of MKS Nysa Kłodzko.
It's a very interesting interview!