10 cze 2015

Podsumowanie akcji „Podaruj książkę bibliotece”

Zakończyliśmy akcję: „Podaruj książkę bibliotece”. Książki do szkoły przynosili uczniowie. Pomyślny przebieg akcji świadczy o tym, że przeczytane książki chętnie przekazujemy dla innych, którzy także będą mogli z nich korzystać. Książka czytana żyje dalej!

Każdy uczeń, który wziął udział w akcji otrzymał ocenę wzorową z zachowania.

Podarowano łącznie 97 woluminów , które wzbogaciły nasz księgozbiór.


Biblioteka szkolna dziękuje wszystkim zaangażowanym w akcję!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz