31 sty 2011

2 lutego - Dzień Życia Konsekrowanego

                  Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego serdeczne życzenia składamy s. Magdalenie (z zakonu sióstr dominikanek): wielu łask Bożych, zdrowia, radości z wypełniania kolejnych dni na drodze powołania oraz życzliwości i zrozumienia najbliższych!
                   Dziękujemy za świadectwo dobroci, miłości i zrozumienia, dziękujemy za każdą pomoc najbardziej multimedialnej Siostrze na świecie! Imię Magdalena - to imię piękne i wymagające - to (Maria) Magdalena pierwsza zobaczyła Chrystusa po zmartwychwstaniu. To wszystko zdarzyło się w jakimś konkretnym celu... Tak samo jest z każdą Magdaleną - z naszą Siostrą Madzią też! Jest posłana, aby być żywym świadectwem działania Boga w świecie. I jej się to udaje!...
(Życie zakonne posiada swoją specyfikę: piękno i trud. Z okazji Dnia Życia Konsekrowanego, ale pewnie i bez okazji też - s. Magdalena odpowiada na pytania dotyczące życia zakonnego. Korzystać!)

MIĘDZYDEKANALNY KONKURS RELIGIJNY O ŚW. MAKSYMILIANIE MARII KOLBE pod hasłem „Patron na trudne czasy” z okazji Roku Kolbiańskiego

        Wszystkich uczniów naszego gimnazjum zapraszamy do udziału w konkursie z okazji Roku św. Maksymiliana.
        Warunkiem uczestnictwa w konkursie wiedzy o życiu św. Maksymiliana jest zgłoszenie się do swojego katechety w terminie nieprzekraczalnym - do 10 marca 2011 roku. Przewidywany termin etapu szkolnego - to 14 kwietnia. 
         Kategorie konkursu:


 A) wiedzy – obejmuje uczniów klas V i VI szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
- uczniowie wykazują się wiedzą na temat życia i działalności św. Maksymiliana;

 B) multimedialna – obejmuje uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
- prezentacja multimedialna opracowana w programie Microsoft Power Point obejmująca bogactwo życia zakonnego św. Maksymiliana, jego działalność misyjną i wydawniczą - o objętości do 20 slajdów; czasie trwania do 10 minut. Prezentacja powinna działać automatycznie po uruchomieniu; wskazany przejrzysty i uporządkowany układ pokazu multimedialnego (obraz, tekst, słowo, muzyka, animacja niestandardowa)
Literatura konkursowa:
b) dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

- Jan Dobraczyński, Skąpiec Boży, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1985;
- O. Leon Dyczewski OFMConv, Święty Maksymilian Maria Kolbe, Wyd. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1984;
- Maria Winowska, Szaleniec Niepokalanej, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2009;
- Biografia św. Maksymiliana zamieszczana na stronach internetowych:

2011 Rokiem św Maksymiliana - uchwała Senatu RP

                     

    Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 2010 r. o ogłoszeniu roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego

14 sierpnia 2011 roku mija 70. rocznica męczeńskiej śmierci Świętego Maksymiliana Marii Kolbego, franciszkanina, który jest wyjątkową postacią w panteonie wielkich Polaków dwudziestego wieku.
Święty Maksymilian Maria Kolbe jest symbolem ofiar nazizmu oraz "patronem trudnych czasów" – jak powiedział Papież Jan Paweł II. Jest także symbolem trudnych wyborów obecnych w życiu każdego człowieka.
Święty Maksymilian Kolbe, urodzony 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli, poniósł męczeńską śmierć w niemieckim obozie KL Auschwitz, gdzie po przywiezieniu pod koniec maja 1941 roku otrzymał numer obozowy 16670. W ostatnich dniach lipca, po ucieczce jednego z więźniów, ofiarował swoje życie za nieznanego mu Franciszka
Gajowniczka, skazanego na śmierć głodową. Ojciec Kolbe przeżył w bunkrze śmierci dwa tygodnie. Zmarł 14 sierpnia 1941 roku.
Oddając hołd i szacunek tej wielkiej postaci, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza rok 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej czyni to dla uczczenia życia i moralnej postawy tego wybitnego Polaka i kapłana, obrońcy godności człowieka, wzorca cnót, autorytetu moralnego, bohatera o heroicznej odwadze, wychowawcy, społecznika, a także obywatela świata, który w imię solidarności z drugim człowiekiem podjął cierpienie i oddał życie. Jego myśl społeczna i ofiara mają szczególne znaczenie dla wciąż odradzającego się społeczeństwa obywatelskiego Rzeczypospolitej.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".Uzasadnienie
W gronie wielkich Polaków, rozpoznawanych poza granicami kraju i czczonych przez ludzi różnych narodowości i wyznań, znajduje się św. Maksymilian Maria Kolbe, kapłan -męczennik II wojny światowej. 70 rocznica jego męczeńskiej śmierci, przypadająca 14 sierpnia 2011 roku, jest odpowiednią okazją do uczczenia wielu ofiar II wojny światowej, ale także wielu Polaków minionych pokoleń, budujących pozycję Polski i szacunek wobec Narodu Polskiego, przez twórczą pracę i służbę człowiekowi. W osobie i czynach św. Maksymiliana wskazać można zarówno heroizm pracy i służby, jak i heroizm męczeństwa. Wyraża się to w następujących cechach, które jasno zaznaczają się w jego osobie:
1.      Obrońca godności człowieka
W nauczaniu, jakie znajdujemy w pozostawionych przez św. Maksymiliana pismach, konsekwentnie bronił on godności osoby ludzkiej. Jednakże szczególną wartość maksymilianowej obronie godności człowieka nadaje jego decyzja o ofiarowaniu swego życia za życie innego człowieka. Postawa św. Maksymiliana w bunkrze śmierci, opisywana przez świadków współwięźniów, potwierdza autentyzm jego ofiary i jest lekcją godności człowieka.
2.      Wzór cnót
Św. Maksymilian Kolbe był kapłanem - zakonnikiem franciszkaninem. Proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny ukazały światu świadka wiary, realnie żyjącego wartościami Ewangelii. Wyrazista postawa moralna św. Maksymiliana może być wspaniałym wzorem dla ludzi szukających autentycznych wartości w życiu.
3.      Autorytet moralny
Przez wyrazistość swojej postawy, w której idee stają się rzeczywistą treścią życia, św. Maksymilian dla wielu ludzi na całym świecie stał się niezaprzeczalnym autorytetem moralnym, dając nadzieję na spełnienie poszukiwań tym, którzy w życiu wybierają prawdziwe wartości.
4.      Bohater o heroicznej odwadze
Znając doskonale przerażający i nieludzki sposób wykonania wyroku śmierci przez śmierć głodową bez wahania zgłosił się, w zastępstwie innego więźnia na śmierć. W ten sposób św. Maksymilian wykazał swój szacunek dla ludzkiego życia, ale także heroiczną odwagę, która przezwycięża lęk przed straszną śmiercią, dla dobra drugiego człowieka.
5.      Wychowawca
Św. Maksymilian wychowywał, szczególnie młodych kandydatów, do zakonu franciszkańskiego, do szeroko pojętej służby przez osobisty przykład, pracę i zdrową doktrynę. Dziś również można patrzeć na jego osobę, jako na osobę wychowawcy, ponieważ swoim przykładem życia i postawą wciąż wychowuje kolejne pokolenia Polaków do podejmowania ofiarnej służby na rzecz innych ludzi, a także wychowuje do poszanowania osób i wartości.
6.      Społecznik
Jest on znany także z przedsięwzięć społecznych, którymi służył środowiskom, w jakich żył. Warto tu wspomnieć chociażby zakonną Ochotniczą Straż Pożarną, działającą w Niepokalanowie, pracę wydawniczą w zakresie publikacji książek i czasopism, które wydawał zarówno w Polsce, jak w innych krajach, a nawet kontynentach - choćby w Japonii, gdzie w zorganizowanym japońskim Niepokalanowie prowadził działalność edukacyjną i charytatywną, kontynuowaną do dziś przez jego współbraci zakonnych.
7.      Człowiek nowoczesny i kreatywny
Z pewnością św. Maksymilian był człowiekiem bardzo twórczym i przedsiębiorczym. Dzięki swoim zdolnościom organizacyjnym i determinacji w pokonywaniu problemów, od podstaw wybudował Niepokalanów w Polsce i w Japonii. Po przybyciu do Japonii, już w ciągu miesiąca rozpoczął wydawanie japońskiej wersji „Rycerza Niepokalanej". W polskim Niepokalanowie zbudował rozgłośnię radiową i przygotowywał uruchomienie pierwszej polskiej stacji telewizyjnej. Doceniał także rozwój środków transportu, szczególnie lotnictwa, rezerwując na lotnisku w Berlinie specjalny pas startowy, przeznaczony do transportu materiałów pochodzących z Polski i do Polski przysyłanych. Te wszystkie działania i pomysły św. Maksymiliana wyraźnie pokazują, że może być on patronem naszych trudnych czasów, a w tym patronem ludzi twórczych i przedsiębiorczych. Św. Maksymilian zasługuje także na miano patrona wszelkiej nowoczesności w dziedzinie techniki, wykorzystywanej w służbie dla dobra człowieka.

8. Obywatel świata
Ś w. Maksymilian Maria Kolbe doskonale przystosowywał się do nowych miejsc i ludzi. Zarówno studia zagraniczne w Rzymie, jak i jego podróże duszpasterskie do Chin, Korei i Japonii pokazują, że czuł się obywatelem świata i doskonale radził sobie w środowiskach kulturowo bardzo różnych, podchodząc z ogromnym wyczuciem i szacunkiem wobec kultury i tradycji innych narodów.
Wskazane powyżej punkty potwierdzają, że św. Maksymilian Kolbe słusznie został nazwany patronem naszych trudnych czasów, nie tylko przez odważne oddanie życia, ale także przez odważne stawianie czoła wyzwaniom, jakie niesie współczesny świat.

30 sty 2011

Mamy laureata w IX Dolnośląskim Konkursie Geograficznym "zDolny Slązak Gimnazjalista"!

                    Mamy zaszczyt poinformować o tym, iż uczennica naszej szkoły - Ania Adamek (kl. III B) została laureatką IX Dolnośląskiego Konkursu Geograficznego "zDolny  Slązak Gimnazjalista". Ania po raz drugi osiągnęła taki wynik (pierwszy raz w ubiegłym roku). Dodać należy, że w tej kategorii konkursu Ania jest jedyną laureatką z powiatu kłodzkiego. Nauczycielem przygotowującym była p. Małgorzata Koń.
                    Dwom Paniom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

26 sty 2011

II miejsce w Przeglądzie Teatralnym Zespołów Kolędniczych w Bardzie


                26 stycznia w Centrum Kultury i Promocji w Bardzie odbył się XIII Przegląd Zespołów Kolędniczych "Bardo. Szopka 2011". Miło nam poinformować o tym, że uczniowie z Koła Teatralnego prowadzonego przez p. Jarosława Komorowskiego, którzy zaprezentowali się przed społecznością szkolną przed Świętami Bożego Narodzenia, a przed szerszą - miejską społecznością w dniu 16 stycznia, dziś zajęli wysokie - II miejsce! Ta nagroda jest podsumowaniem i utwierdzeniem całej grupy w tym, ze kierunek pracy obrany już we wrześniu 2010 roku jest właściwy i przynosi efekty. Widzą to uczniowie, doceniają rodzice, nauczyciele czasem szepną miłe słówko...
                Dodatkowo doceniono kunszt pracy aktorskiej ucznia naszej szkoły - Adama Bubaka (kl. I A) przyznając mu specjalne wyróżnienie: Adam był dziś najlepszym aktorem spośród wszystkich uczniów szkół ponadpodstawowych. Adam - gratulujemy!
                Grupy konkursowe prezentowały dość wysoki poziom. I choć żałujemy, że nie dostaliśmy się do ścisłego finału, to mamy nadzieję, że w następnym roku pójdzie jeszcze lepiej! A na razie cieszymy się z dzisiejszego osiągnięcia...
              A oto więcej informacji o konkursie, zdjęcia i prezentacja obsady sztuki:
zdjęcia z przeglądu - kliknij TUTAJ

"Piekła z niebem walka o duszę ludzką w dniu Wigilii"
Obsada:
- narrator - Agnieszka Strap,
- narrator II, anioł dyżurny - Zuzanna Szewczyk,
- diabeł Boruta - Adam Bubak,
- Lucyfer - Kamil Adamów,
- archanioł Rafał - Adam Bońkowskim,
- archanioł Michał - Michalina Fakadej (Miejski Zespół Szkół w Kłodzku),
- archanioł Gabriel - Patrycja Terlecka (Miejski Zespół Szkół w Kłodzku),
- św. Mikołaj - Sławomir Kaszuba,
- diabełek - Klaudia Nowacka,
- synek Czesio - Paweł Sobieraj,
- córka Angelika - Karolina Szymczyk,
- ojciec rodziny - Robert Watral,
- mama - Karolina Pawłowska,
- śmierć - Paulina Turek (Miejski Zespół Szkół w Kłodzku),

-


25 sty 2011

"Co mi w duszy gra" - pierwsza odsłona realizacji projektu uczniowskiego w klasach II gimnazjum


              Dwudziestego stycznia 2010 roku o godz. 17.00 w ramach realizacji projektów edukacyjnych w klasach drugich uczniowie pod opieką pań: Anny Sznajger, Anny Błaszkiewicz, Doroty Witowskiej, pana Sylwestra Jaskułowskiego i przy współpracy z wolontariuszkami Verą i Karo zorganizowali dla rodziców  koncert i wystawę zatytułowana „ Co mi w duszy gra”.
             W pierwszej części wieczoru uczennice: Sandra Kurowska z klasy II d, Ewa Kobak z klasy II d, Magdalena Kobak z klasy II d oraz Ewelina Janik z klasy II wykonały piosenki i wiersze w języku angielskim i niemieckim. Koncert poprowadziły Patrycja Turowska z klasy II c oraz Weronika Maksymowicz z klasy II c.
          W drugiej części w czytelni szkolnej rodzice mogli obejrzeć prace plastyczne uczniów wykonane na lekcjach plastyki oraz w ramach projektu edukacyjnego przez: Jacka Adamskiego z klasy II a, Karoliny Majchrzak z klasy II a, Kacpra Michalaka z klasy II a, Julii Szot z klasy II a oraz Piotra Wieczorka z klasy III d.
           Nad sprawnym przebiegiem obu części czuwały: Anna Sobczak z klasy II e, Katarzyna Ciszek z klasy II e oraz Patrycja Ferenz z klasy II e. Za pomoc w przygotowaniach podziękowania kierujemy do pani Małgorzaty Szkwarek oraz do panów Andrzeja Jakubowskiego i Romana Marchewki.
       Wszystkim zaangażowanym w ten projekt - serdecznie gratulujemy! 
Zdjęcia z realizacji projektu

15 sty 2011

Zapraszamy!

                  Tym razem dla rodzin, znajomych, przyjaciół... W bardzo miłym gronie - wytworzył się szczególny klimat - jak w rodzinie! Wszyscy podziwiali "nasze" talenty! Wieść o dobrym poziomie spektaklu rozniosła się poza granice Kłodzka, co spowodowało, że zostaliśmy oficjalnie zaproszeni na kolejny Przegląd Zespołów Kolędniczych "Bardo. Szopka" 2011. Podobno właśnie w Bardzie oddzielną nagrodą premiowane są zespoły, które pokazują jasełka w wersji uwspółcześnionej. Chyba powalczymy! To już 24 stycznia...

10 sty 2011

Za nami kolejny - XIX finał WOŚP! Nasi uczniowie włączyli się w akcję...

 
Zdjęcia - zobacz!
          Autorem zdjęć jest p. Justyna Kasperek - Jędryka
9 stycznia 2011 zrobiło się cieplej! I niektórzy twierdzą, że jedną z przyczyn ocieplenia była właśnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! Pomaganie innym w każdej postaci wyzwala w nas ukryte czasem głęboko pokłady wrażliwości. W czasie tego typu akcji uczymy się współdziałania, akceptacji siebie i innych oraz możemy doświadczyć tego, co możemy wtedy, kiedy zjednoczymy swoje siły. Oby momentów, gdzie czujemy się silni i potrafimy z sobą współpracować było jak najwięcej!
          Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagali i ich opiekunom: p. Joannie Kołaczyk, Annie Sznajger, Dorocie Witowskiej, Justynie Kasperek - Jędryka oraz p. Agnieszce Komorowskiej.
           A w tym roku w czasie XIX finału WOŚP pomagali zbierać datki na rzecz chorych dzieci następujący wolontariusze i ich pomocnicy: (zdjęcia z finału w środę! przepraszamy, że tak późno!)
Wolontariusze:
- Marek Natalia - kl. 2E,
- Cieślińska Monika - kl. 3B,
- Predko Klaudia - kl. 2A,
- Chromińska Iwona - kl. 2C,
- Weremij Paulina - kl. 3B,
- Nakwasińska Gabriela - kl. 3F,
- Komorowski Jakub

Pomagali wolontariuszom:
- Serdyńska Joanna - kl. 3E,
- Szczepańska Natalia - kl. 2B,
- Matias Aleksandra - kl. 2C,
- Bilska Daria - kl. 2B

Wysokie II miejsce w finale strefy wałbrzyskiej w koszykówkę chłopców! Gratulujemy

       Już na początku nowego roku kalendarzowego chłopcy z drużyny koszykarskiej pod wodzą p. Dariusza Ditricha zdobyli kolejne laury na drodze swojej kariery, który obserwujemy z zainteresowaniem i z podziwem. Ulegli tylko jednej drużynie i w finale strefy wałbrzyskiej zajęli wysokie - II miesjce! Gratulujemy zawodnikom i trenerowi!
             Zdjęcia z zawodów

6 sty 2011

Podsumowanie kolędowania misyjnego         "... A jako wyraz naszej wdzięczności
           przyjmijcie symbol Bożej opatrzności
           Niech w naszych domach, rodzinach i sercach
           płonie nadzieja jak Gwiazda Betlejemska."
                   Powyższe słowa poprzedzały moment, w którym anioł lub inny kolędnik wręczał gospodarzom domu, lub mieszkania gwiazdę (taką, jak widać wyżej). Wszyscy z wielkim zaciekawieniem oglądali gwiazdę, niektórzy już w naszej obecności wieszali ją z dumą na choince. W końcu ta gwiazda oznacza, że rodzina, która ją posiada dołożyła swoją cegiełkę do budowania lepszego jutra dla tych, co mają mniej niż my.
         W dniach od 4 do 5 stycznia 2010 roku młodzi ludzie mimo chłodu, przenikliwego wiatru, zmęczenia, a czasem nawet braku zrozumienia ze strony najbliższych poświęcało swój czas i zdrowie, aby nieść pomoc dzieciom i młodzieży z Ugandy. Jaki to kraj? W jakiej sytuacji żyją tam dzieci? O tym możesz przeczytać tutaj.  Jak wygląda misyjne kolędowanie? Przeczytaj! A oto scenariusz tegorocznego kolędowania - zapoznaj się z nim!
       Ile dobra duchowego w życie rodzin w Kłodzku wniosło kolędowanie misyjne w tym roku? Tego nie wiemy: nie dysponujemy "łaskomierzami", ani innymi przyrządami do mierzenia oddziaływania tego wydarzenia. Wierzymy, że wiele osób nie tylko wzruszył, ale i poruszył widok i słowa kolędników.
My natomiast informujemy o zebranych funduszach, które już w piątek zostaną przesłane na konto Papieskich Dzieł Misyjnych, a stamtąd prosto do misjonarzy pracujących w Ugandzie.
P.S. Oczywiście każda złotówka zostanie wpłacona tam gdzie trzeba, a kolędnicy otrzymają ksero dowodu wpłaty, aby na 100% wiedzieli, co się stało z pieniędzmi, które otrzymali od ludzi.
          Ile zebraliśmy? Przeczytaj tutaj!

              Przedstawiamy grupy kolędników ze względu na ilość zebranych pieniędzy, nie dlatego, że jedni są lepsi od drugich, ale dlatego, ze to oni sami stworzyli swoisty klimat współzawodnictwa:
 - klasa IA  - 449,19 zł (4 stycznia kolędowały aż dwie grupy z tej klasy, a 5-go jedna - 6 osobowa grupa),
 - klasa IE  - 448,25 zł (w rejonach, gdzie innym grupom trudno było przekonać mieszkańców Kłodzka do otworzenia drzwi dziewczyny z I E "czyniły cuda"!),
- klasa IF  - 121,8 zł (kolędowanie tylko 4 stycznia),
- klasa IC - 120,4 zł (j.w.),
- klasa ID - 68 zł      (j.w.),
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- klasa IA z Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku - 201,91 zł
- klasa IB z Miejskiego Zespołu Szkół w Kłodzku - 272,4 zł
- schola dziecięca z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku - 725,05 zł
                      Wszystkim zaangażowanym: Wam, drodzy Uczniowie, Waszym Rodzicom, Opiekunom, Rodzinie oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli dzieło misyjnego kolędowania serdecznie dziękujemy! Informujemy, że po zapłaceniu za gwiazdki, które zakupiliśmy w Warszawie (130 zł) na rzecz dzieci w Ugandzie wpłacimy:
2280,15 zł
To Wasza zasługa! Dziękujemy za Waszą bezinteresowność, która jest światłem nadziei na przyszłość. Mamy wspaniałą młodzież!

5 sty 2011

Kolędnicy misyjni wyruszyli! Jest ich całkiem sporo!

             Współzawodnictwo w czynieniu rzeczy dobrych... tak jednym słowem możemy określić to, co dzieje się w dniach 4 - 6 stycznia w Kłodzku, a dotyczy misyjnego kolędowania. To wydarzenie, które przyprawia o zdziwienie księży, katechetów i wiele rodzin: oto dla młodzieży gimnazjalnej nie jest "siarą" ani "przypałem" wyruszyć w przebraniu anioła, króla, lub dziecka ugandyjskiego i pukać do drzwi domów, a następnie przedstawiać krótki program artystyczny poświęcony Bożemu Narodzeniu, a zarazem uwrażliwiający na potrzeby dzieci i młodzieży z ubogich krajów trzeciego świata. 7 grup (5-cio osobowych) z naszego gimnazjum, dwie z gimnazjum nr 2 oraz jedna złożona z uczniów szkół podstawowych - tak ilościowo wygląda grupa kolędników. Ale nie można kolędnika zamknąć w ramy liczb, czy jakichkolwiek numerków: każdy z nich to człowiek z wielkim sercem, dla którego nie obojętne są losy dzieci ubogich, sierot, potrzebujących, czy dzieci żołnierzy.
          

4 sty 2011

Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa OLIMPUS – sesja jesienna

          Niezmiernie miło jest nam poinformować o kolejnych sukcesach naszych uczniach. Sukcesy zawsze cieszą, a przyznacie, że nasi uczniowie mają ich naprawdę wiele. Oto kolejne:

1/ ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki OLIMPUS Sesja jesienna:
VI m-ce:   KRAUFORST KAROLINA kl. I A,    opiekun p. Katarzyna Jakubowska
VIII m-ce: ADAMEK ANNA kl.III B,                   opiekun p. Anna Haracari
IX m-ce:   POPIEL IZABELA kl.I A,                  opiekun p. Katarzyna Jakubowska
X m-ce:    PEREŁKA URSZULA kl.I A,           opiekun p. Katarzyna Jakubowska

2/ ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z geografii OLIMPUS Sesja jesienna:
X m-ce: ADAMEK ANNA kl. IIIB,                  opiekun p. Małgorzata Koń
    
             Wszystkim uczniom i ich nauczycielom serdecznie gratulujemy!

2 sty 2011

Najbardziej znane życzenia - na początek 2011!

                   Nie potrzeba chodzić do klasy dwujęzycznej, żeby zrozumieć te 3 proste słowa w j. angielskim. Ale ta klasa z pewnością daje bardzo duże możliwości i to już w tak młodym wieku - bo w gimnazjum. A wszystko to - za darmo! Powiedzcie o tej klasie rodzicom, rodzinie, znajomym, młodszym kolegom i koleżankom. Może to właśnie ktoś z nich stanie do egzaminu w marcu, który jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o miejsce w klasie dwujęzycznej.
              No i zmiana tła na karnawał, na trochę bardziej szalone...

Nasza strona - podsumowanie 2010

           Nowa strona "urodziła się" 22 sierpnia 2010 roku. Pierwsze wejścia za sprawą znanego portalu Nasza Klasa miały miejsca już w kilka dni potem. Trochę statystyki:
- 11491 - to dokładna liczba wszystkich wejść (licząc każde oddzielne wejście na stronę (nawet z tego samego IP w ciągu jednej minuty) od początku istnienia strony do końca roku 2010,
- 4329 - to liczba wejść w miesiącu grudniu,
- 2298 - to średnia ilość wejść w miesiącu,
- 95 - to maks. ilość unikalnych użytkowników (czyli każdy inny) w ciągu jednego dnia; taki wynik zanotowaliśmy w dniu wystawienia sztuki bożonarodzeniowej,
- 51 - to największa średnia odwiedzalność naszej strony w miesiącu; taką średnią wypracowaliście w grudniu,
            Dziękuję wszystkim, którzy pomagają, wspierają, są życzliwi. Serdeczne podziękowania należą się p. Małgorzacie Saleckiej, v-ce dyr., która całym sercem zaangażowała się w informowanie uczniów o wydarzeniach szkolnych na bieżąco. Życzymy sobie nawzajem jeszcze lepszego następnego roku!