7 mar 2014

Wyniki Konkursu Wiedzy o Życiu i Twórczości Adama Mickiewicza

          Dnia 6 .02.2014 r. odbył się w Gimnazjum nr 1 Konkurs Mickiewiczowski ,którego celem była popularyzacja życia i dorobku literackiego patrona naszej szkoły.
     Do rywalizacji przystąpili uczniowie o humanistycznych zainteresowaniach ,pragnący pogłębić swoją wiedzę i umiejętności.
         Konkurs wymagał solidnych studiów na bazie lektur i opracowań podanych wcześniej przez nauczycieli ( szczegółowy wykaz ukazał się w listopadzie 2013 r. na stronie internetowej szkoły).
        Zasady regulaminu przewidywały sprawdzenie wiedzy i umiejętności uczniów w dwóch etapach:
- test obejmujący pytania dotyczące biografii i twórczości Adama Mickiewicza.
- analiza i interpretacja wybranego drogą losowania utworu literackiego poety , np.: „ Cisza”, „Burza”, „Stepy akermańskie”, fragmenty „Pana Tadeusza”.
        Oto przykładowe pytania z testu:
a)wymień 5 tytułów ballad A. Mickiewicza
b)jakim przesłaniem kończy się wiersz ”Przyjaciele”?
c) w jakim celu Mickiewicz wyjechał do Konstantynopola w 1855 roku?
d)z jakich utworów pochodzą te cytaty ? ( tu podane fragmenty z różnych wierszy )

Po wnikliwym sprawdzeniu prac uczniów podajemy wyniki konkursu:
I miejsce- Michalina Grzelka – uczennica klasy III a
II miejsce- Katarzyna Wiklińska – uczennica klasy II a
III miejsce – Aleksandra Kaczmarczyk,
Klaudia Adamczyk – klasa Ia
         
      Należy podkreślić, że wszyscy uczestnicy konkursu wykazali się dużą wiedzą na temat naszego patrona i w znacznym stopniu rozszerzyli swoje humanistyczne horyzonty.
        Serdecznie gratulujemy laureatom , a uczestnikom dziękujemy za udział i wysiłek włożony w przygotowanie się do naukowej rywalizacji.
        Niech słowa Adam Mickiewicza :
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”- 
staną się dla nas wskazówką życiową.

Organizator: mgr Alina Szewczyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz