26 mar 2014

Możliwość zdobycia karty pływackiej

            Istnieje możliwość zdobycia karty pływackiej.      
       
        Osoby które chcą zdobyć kartę pływacką zgłoszą się do p. Andrzeja Czerniaka.
      Kartę pływacką może uzyskać osoba, która zda egzamin obejmujący:
- przepłynięcie w wodzie stojącej dystansu 200 m w dowolny sposób i dowolnym czasie, w tym przynajmniej 50 m stylem grzbietowym,
- wykonanie skoku do wody z wysokości co najmniej 0,7 m,
- przepłynięcie pod lustrem wody przynajmniej 5 m w wodzie stojącej; 

- start z wody.
 

Dodatkowe informacje
Karta pływacka jest ważna bezterminowo.
Koszt wyrobienia: 25 zł
Karta pływacka – rodzaj dokumentu, poświadczającego umiejętność pływania osoby, której została wydana.
Jest w kolorze niebieskim lub błękitnym z herbem WOPRu w tle. 

Po zdaniu egzaminu wystawia ją ratownik WOPR w punkcie zdobywania kart pływackich.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz