30 lis 2013

Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek

    Zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Kolęd i Pastorałek.
Konkurs będzie miał miejsce w czasie lekcji - 18 grudnia, tj.w środę (dokładne informacje zostaną podane na stronie szkoły). W konkursie biorą udział wszystkie klasy naszej szkoły. Jury, w skład którego wchodzić będzie: wicedyrektor szkoły, opiekun samorządu, przewodniczący szkoły, jeden członek samorządu, nauczyciel religii oceniać będzie:
- wykonanie kolędy zgodnie z linią melodyczną (0-5 pkt),
- ilość osób zaangażowanych w przedsięwzięcie (premiujemy zaangażowanie ma max. dużej ilości osób, najlepiej całych klas; 0-5 pkt),
- dodatkowe elementy estetyczne związane z Bożym Narodzeniem (np. uroczysty ubiór, elementy dekoracyjne, inne...; 0-5 pkt),
- podkład muzyczny oraz gra na instrumentach (0-5pkt),
ogólne wrażenie artystyczne (w tej kategorii premiujemy przemyślane i pomysłowe wykonanie kolęd i pastorałek, ale zarazem takie przygotowanie, które jest jakąś sensowną i logiczną całością, scenariusz wydarzenia artystycznego; 0-5 pkt).
           Najlepsze klasy wezmą udział w gali podczas III Wieczoru Jasełek i Kolęd w sali widowiskowej KCKSiR - w czasie naszej imprezy środowiskowej (dla rodziców, nauczycieli, uczniów i pracowników szkoły) na początku stycznia 2014 roku.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz