31 maj 2011

”Zdrowy beznikotynowy styl życia” (Taaak! To mozliwe!)


Konkurs na plakat pt:”Zdrowy beznikotynowy styl życia”
         31.05.2011 w Międzynarodowym dniu bez papierosa odbył się konkurs na
plakat „Zdrowy beznikotynowy styl życia”
Organizator: Róża Rosińska -Skrabek
Cele konkursu: 
  • przekonanie uczniów do niepalenia oraz uświadomienie szkodliwości tego nałogu i jego skutków zdrowotnych,
  •  wskazanie korzystnych wpływów w wyniku niepalenia na urodę, tężyznę i wzrost u chłopców, zdrowe białe zęby, lepsze wyniki w sporcie , lepszą kondycję fizyczną.
         Do konkursu przystąpiły wszystkie klasy gimnazjalne, z każdej klasy został wybrany jeden plakat na konkurs.
Kryteria oceny plakatu:
-który plakat najbardziej przemawia do odbiorcy, żeby pozbyć się nałogu.
-estetyka wykonanej pracy
Prace oceniało jury w składzie:
p. Małgorzata Salecka,
p. Agnieszka Komorowska,
p. Krzysztof Franc
ucz. Sandra Gadomska
ucz. Kamil Zając

Wyniki konkursu
  I     miejsce zajęła klasa I F
  II    miejsce zajęła klasa III G i klasa IIE
  III   miejsce zajęła klasa III F

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz