16 maj 2011

Jesteśmy dobrzy w odkrywaniu talentów! Potwierdzone!

             
Rok 2010/2011 Rokiem Odkrywania Talentów             
                 Zdolności, zainteresowania, możliwości poszczególnych uczniów są różne. Różnym dzieciom, młodzieży potrzebne są różne drogi edukacyjne. Misją szkoły jest pomoc wszystkim dzieciom w rozwoju ich talentów i umiejętności. Tylko szkoła nastawiona na wsparcie każdego dziecka w jak najpełniejszym rozwinięciu jego możliwości i zdolności zminimalizuje ryzyko zgubienia po drodze „diamentów", a tymi wyłowionymi odpowiednio się zajmie. Odkrywamy zatem talenty i pasje, rozbudzamy zainteresowania.
                 W ostatnim czasie złożyliśmy dokumenty do weryfikacji w w/w Programie. I ku naszej radości, specjaliści z Ministerstwa oraz z Kuratorium we Wrocławiu potwierdzili:

JESTEŚMY SZKOŁĄ ODKRYWCÓW TALENTÓW!!!
       
        Pracujemy skutecznie, zapewniamy osiągnięcie możliwie najlepszych efektów w różnych dziedzinach naszym uczniom. I dlatego zostaliśy wpisani do rejestru Szkół Odkrywców Talentów.
         To dzięki Waszej pracy, aktywności, a przede wszystkim dzięki WSPANIAŁYM NAUCZYCIELOM, WYCHOWAWCOM, a także RODZICOM, którzy Was motywują do stawiania sobie wymagań i osiągania coraz to lepszych osiągnięć.
            Dziękujemy i gratulujemy! Sobie! Wszystkim!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz