31 maj 2011

1 CZERWCA 2011



9.00 – 13.00


9.00  Spotkanie z wychowawcą w klasach, sprawdzenie obecności, uczniowie pod opieką wychowawców schodzą na salę gimnastyczną.

9.05 Uroczyste otwarcie Dnia Sportu przez p. Dyrektor

* występ cheerliderek

* sport na wesoło – zmagania przygotowane przez Samorząd

10.00 – 13.00 Turnieje sportowe:

* koszykówka dziewcząt – sala gimnastyczna /organizatorzy M. Sobczyk, D. Ditrich/

* koszykówka chłopców – boisko szkolne /organizatorzy Łukasz Frankowski, B. Trybukiewicz/

* siatkówka dziewcząt i chłopców – boisko szkolne /organizatorzy A. Gałkowska-Czerniak, A. Czerniak/

10.00 – 13.00 Projekty uczniowskie /wg harmonogramu/

11.00 – 13.00 WSPÓLNE GRILLOWANIE na boisku szkol
nym.

Zainteresowani wychowawcy zorganizują w klasach prowiant i sprawują opiekę nad uczniami w wyznaczonym miejscu.

NAUCZYCIELE, KTÓRZY

 NIE MAJĄ WYCHOWAWSTWA PEŁNIĄ DYŻUR NA TERENIE

 SZKOŁY LUB NA BOISKU SZKOLNYM.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz