17 maj 2013

Konkurs plastyczny o bezpieczeństwie nad wodą i w wodzie

        Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz współorganizatorzy akcji informacyjno-edukacyjnej Bezpieczna Woda zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 6 do 13 lat do udziału w konkursie plastycznym pt. Bezpiecznie nad wodą, w wodzie i na wodzie. Celem konkursu jest popularyzacja zasad bezpiecznego zachowania nad wodą, w wodzie i na wodzie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę. Uczestnik konkursu może wykonać tylko jedną pracę,
wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie minimum A4, maksimum A3. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych. Autorzy trzech najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe..

      Prawni opiekunowie uczestnika konkursu powinni załączyć do przesyłanej pracy oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora Konkursu oraz przetwarzaniu danych osobowych (wzór oświadczenia stanowi załącznik do regulaminu)..

Prace należy przesłać pocztą z dopiskiem "Konkurs plastyczny Bezpieczna Woda" w terminie do 14 czerwca 2013 r. na adres Organizatora:.

Departament Turystyki
Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

         
       Uczniowie, którzy są zainteresowani konkursem proszeni są o zgłaszanie się do p. Agnieszki Gałkowskiej -Czerniak , p.Andrzeja Czerniaka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz