30 sty 2012

Informacje o wycieczce do Władysławowa

Fragment plaży we Władysławowie

          Informujemy, że w dniach od 16 do 24 czerwca 2012 r. odbędzie się wycieczka szkolna do Władysławowa. Zakwaterowanie przewidziane jest we Władysławowie na ul. Necla 9 (Ośrodek Słoneczko - kliknij tutaj i poznaj warunki!) Blisko do morza, w dogodnym miejscu na polskim wybrzeżu, ośrodek zapewnia dogodne warunki bytowe oraz posiada liczne atrakcje, z których można nieodpłatnie korzystać.
              Wyjazd przewidziany jest na sobotę rano (16 czerwca) a powrót na niedzielę popołudnie - wieczór (24 czerwca). 7 pełnych dni nad morzem. Dojazd w obydwie strony - komunikacja PKP. 
              W czasie pobytu nad morzem przewidziane są 3 wycieczki:
1 dzień z wycieczką: wyjazd autokarem na Westerplatte, spacer po Gdańsku z przewodnikiem (Śródmieście, kościół Mariacki), Wystawa "Drogi do wolności" w Centrum Solidarności, Trzy Krzyże, Pomnik Poległych Stoczniowców, Katedra w Oliwie,
2 dzień wycieczkowy: wycieczka pociągiem na Hel, Muzeum Obrony Wybrzeża, spacer po Helu rejs statkiem na "pełne morze", fokarium z pokazem karmienia, szkolenia itp
3 dzień wycieczkowy: spacer wybrzeżem w kierunku zachodnim - dojście do Rozewia, a następnie do Jastrzębiej Góry (gwiazda północy) do najbardziej na północ wysuniętego miejsca w Polsce
              Koszt wycieczki - 600 zł. W cenie zagwarantowane jest:
- dojazd w obydwie strony,
- zakwaterowanie w pokojach 3 i 4 osobowych (w większości z łazienkami),
- śniadania i kolacje podczas całego wyjazdu,
- obiady podczas dni niewycieczkowych,
- koszty wycieczek, wstępów oraz przewodnika
            Warunkiem zapisania się na wycieczkę jest wpłacanie zaliczki 100 zł do sekretariatu szkoły oraz przyniesienie zgody na wyjazd z podpisem rodziców do p. Jarosława Komorowskiego do dnia 9 lutego, tj. następnego czwartku najpóźniej. Ilość miejsc ograniczona.
                Serdecznie zapraszamy! 

*Informacje na temat wyjazdu można uzyskać u p. Jarosława Komorowskiego w sali nr 55.


INFORMATION ABOUT THE TRIP TO WŁADYSŁAWOWO
    We would like to inform that from 16 to 24 June 2012 our school is organizining a school trip to Własysławowo. We're going to stay in Władosławowo in 9 Necla Street. It's near the sea and the resort provides a lot of entertainment which is for free.
We're going to leave on Saturday morning (16th June), and return on Saturday afternoon – night (24th June). We're going to spend seven days at the sea and travel by PKP. 
At the seaside we're going to organize three trips:
    - First trip – we're going by coach to Westerplatte, next we're going to do sightseeing in Gdańsk (Śródmieście, St. Mary's Church), we're going to see the “Roads to Freedom” exhibition in the Center of Solidarity, the Three Crosses, the Monument to the killed Shipyard Workers and the Cathedral in Oliwa.
    - Second trip – we're going to go by train to Hel, visit the Museum Of Coastal Defense, go on a cruise, see the Seals' House with the demonstration of feeding
    - Third trip– a walk along the coast line to Rozewie and later to Jastrzębia Góra (midnight star) to the most northern located place in Poland.
The trip price is – 600 złotych. The price includes:
- journey in both directions,
- accommodation in rooms for three or four people (there are bathrooms in most of them),
- breakfast and supper,
- the cost of trips, entries and tour guides.
    If you want to be signed up for the trip, you must pay 100 zł of pre-payment in the school office  and bring parents' approval with their signatures to Mr Komorowski, not later than on 9 Fabruary, that is next Thursday. The number of places is limited.
   
More information you can get from Mr Komorowski in classroom numer 55!
Translation: Angelika Wawszczyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz