3 paź 2011

2 zł - tylko tyle potrzeba by zostać Honorowym Opiekunem Pól Nadziei przy naszym Gimnazjum!

2 zł - tylko tyle potrzeba by zostać Honorowym Opiekunem Pól Nadziei
przy naszej Szkole!
          I etap prac związanych z zaistnieniem w naszej - kłodzkiej rzeczywistości Pól Nadziei za nami! Teren, na którym mają zostać wysadzone cebule żonkili został spryskany "szkolny ogród charytatywny". 
                   Przed nami II etap - pozyskanie środków potrzebnych do zakupu cebul żonkili, które zamierzamy posadzić pod murem, na boisku naszej szkoły. Potrzebujemy kilkaset cebul! Nie jest łatwo taką ilość środków zdobyć w pojedynkę, ale wierzymy, że razem to się nam uda. Każdy może dołożyć swój "grosz". Jeśli ktoś ma ochotę zostać współtwórcą Pól Nadziei w naszej szkole - to zapraszamy do p. Jarosława Komorowskiego lub do p. Marty Bijaty po potrzebne informacje. Jeśli chcecie wpłacić 2 zł (koszt dwóch cebul) - to skontaktujcie się bezpośrednio z Zuzią Szewczyk z klasy II A.
          Pamiętajcie: żonkile, które wyrosną z cebul zakupionych z podarowanych przez Was pieniędzy posłużą do zdobycia środków potrzebnych do wsparcia wrocławskiego hospicjum dla dzieci.
            Jest to ważne o tyle ważne, że chodzi tu o mały, zwykły, a jakże piękny odruch serca, który nas nam nie zabierze środków do życia, a komuś może pomóc w sposób bardziej godny przeżywać ostatnie miesiące bądź lata życia.
 Kliknij czytaj więcej i przeczytaj informację w języku angielskim!

3.10  2 zł tylko tyle potrzeba by zostać Honorowym Opiekunem ….

2 zl – you need just 2 zl to become our Honorer Caretaker of Hope Fields at our shool.

The first step connected with creation of Hope Fields in Kłodzko has been completed. The field where daffodils bulbs will be planted called School Charity Garden was sprinkled with fertilizers.
 The second step – collecting money to buy daffodil bulbs that we are going to plant at the wall next to our school playground. We need several hundred of bulbs! It's not easy to get such money by just one person but we believe that we can do it together. Everyone can give a 'penny'. If you want to take part in creation of 'Hope Fields' at our shool, we invite you to visit Jarosław Komorowski or M Bijata in order to get neccesary information. If you want to pay 2 zl ( the cost of 2 bulbs ), please contact directly with Zuzia Szewczyk ( from class IIa ).
Remember: daffodils that will grow from the bulbs ( that you paid for ) will be sold. The collected money will be given to Children Hospice in Wrocław.
It is important because it shows our generosity and at the same time we can help to improve the last months of sick children's lives.
Szymon Słowik 3c

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz