31 sty 2011

MIĘDZYDEKANALNY KONKURS RELIGIJNY O ŚW. MAKSYMILIANIE MARII KOLBE pod hasłem „Patron na trudne czasy” z okazji Roku Kolbiańskiego

        Wszystkich uczniów naszego gimnazjum zapraszamy do udziału w konkursie z okazji Roku św. Maksymiliana.
        Warunkiem uczestnictwa w konkursie wiedzy o życiu św. Maksymiliana jest zgłoszenie się do swojego katechety w terminie nieprzekraczalnym - do 10 marca 2011 roku. Przewidywany termin etapu szkolnego - to 14 kwietnia. 
         Kategorie konkursu:


 A) wiedzy – obejmuje uczniów klas V i VI szkoły podstawowej, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
- uczniowie wykazują się wiedzą na temat życia i działalności św. Maksymiliana;

 B) multimedialna – obejmuje uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:
- prezentacja multimedialna opracowana w programie Microsoft Power Point obejmująca bogactwo życia zakonnego św. Maksymiliana, jego działalność misyjną i wydawniczą - o objętości do 20 slajdów; czasie trwania do 10 minut. Prezentacja powinna działać automatycznie po uruchomieniu; wskazany przejrzysty i uporządkowany układ pokazu multimedialnego (obraz, tekst, słowo, muzyka, animacja niestandardowa)
Literatura konkursowa:
b) dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych:

- Jan Dobraczyński, Skąpiec Boży, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1985;
- O. Leon Dyczewski OFMConv, Święty Maksymilian Maria Kolbe, Wyd. Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1984;
- Maria Winowska, Szaleniec Niepokalanej, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2009;
- Biografia św. Maksymiliana zamieszczana na stronach internetowych:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz