27 mar 2015

I BIEG DO SERCA - zaproszenie do uczestnictwa

          
        Zapraszamy do udziału w I Biegu do Serca, który odbędzie się 12 kwietnia 2015 roku w Kłodzku i w Boguszynie. Bieg jest wydarzeniem o charakterze sportowo-religijnym i w sposób nowoczesny opowiada światu i każdemu z osobna o Miłosierdziu Bożym. Każdy uczestnik Biegu otrzyma koszulkę i medal.
      Osoby do 25 roku życia z legitymacją ucznia lub studenta pakiet startowy otrzymują za darmo. 
        Więcej informacji o Biegu oraz zapisy na stronie www.biegdoserca.blogspot.com 
W zakładce zapisy znajduje się regulamin, w którym są do pobrania zgody. Zgody podpisane przez rodziców składamy w dniu 10 kwietnia w parafii Podwyższenia Krzyża Św.  podczas odbioru koszulek.
    Zapraszamy!
Jarosław Komorowski

Głównym kierunkiem, centrum tego Biegu jest Serce Jezusa. Papież Benedykt XVI pisał: "Każdy z nas, kiedy przystaje w ciszy, potrzebuje poczuć nie tylko bicie własnego serca, ale - jeszcze głębiej w swoim wnętrzu - pulsowanie niezawodnej obecności, wyczuwalnej zmysłami wiary, ale o wiele bardziej realnej: obecności Chrystusa, serca świata". My w czasie Biegu do Serca pragniemy wsłuchiwać się w rytm serca Jezusa i wołać "O Jezu cichy i pokornego Serca, uczyń serca nasze według serca Twego".
W nazwie chodzi o ujęcie nie tylko jednego dnia, kilkudziesięciu minut, lecz opcji całego życia. Chcemy, aby BIEG DO SERCA poprzez uwypuklenie miłości Boga, który "tak umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16)  stał się wydarzeniem, które będzie prowadziło do pragnienia dalszego poznawania Boga i budowania relacji z Nim. 
 W naszym Biegu nie chodzi tylko o aspekt zdrowotny - o zdrowie naszego serca. O to chodzi również, ale nie przede wszystkim.
"Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię".
      Ciągle gdzieś biegniemy, spieszymy się, zapisujemy przypomnienia na karteczkach, w smartfonach, kalendarzach papierowych, internetowych - nie wyrabiamy z tym wszystkim. Jesteśmy zmęczeni i utrudzeni, jest nam ciężko. Jezus ma na to lekarstwo. Właściwie to On sam jest Lekarzem, a lekarstwem jest możliwie najczęstsze przychodzenie do Niego z naszymi sprawami, z naszym życiem. Żadnej nie uzna za zbyt błahą ani mało ważną. Tylko Bóg może dać człowiekowi ostateczne ukojenie i odpoczynek (Iz 40,28-31).
        Bieg do Serca jest skierowany do wszystkich - Jezus mówi "przyjdźcie WSZYSCY". My dodajemy przybiegnijcie wszyscy do zdrojów Bożego miłosierdzia!
         W wymiarze geograficznym biegniemy do barokowej kaplicy św. Krzyża w Boguszynie, która jest położona na wzgórzu w Parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Kłodzku.
Po przebyciu wybranego przez siebie dystansu będziemy uczestniczyć w ognisku. Patrząc na medal, (strona medalu z Sercem Jezusa Gorejącym Ogniskiem Miłości) próbować będziemy wejść w tajemnicę Serca Jezusa - zatrzymujemy się pod krzyżem, gdzie miały miejsce najważniejsze wydarzenia dla naszego zbawienia, męka i śmierć naszego Zbawiciela.
Na zakońzzenie prz ewidziany jest koncert dwóch zespołów oraz pieczenie kiełbasek przy ognisku.

       

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz