15 lut 2014

Rekrutacja do Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kłodzku na rok szkolny 2014-201


           Na podstawie Zarządzenia Nr 5/2014 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów na rok szkolny 2014/2015 informuję:

l. Ustala się następujące terminy rekrutacji :
1) Składanie deklaracji przystąpienia do sprawdzianów:
a) uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych : 18.03.2014 r .
do godziny 14,00.

b) próby sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych: 18.03.2014 r.
do godziny 14,00

2) Sprawdzian uzdolnień kierunkowychdla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych : 26.03.2014 r -godz. 12,00

3) Sprawdzian sprawności fizycznejdla kandydatów do klas sportowych:
26.03.2014 r -godz. 12,00

4)Składanie podańo przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum: od 2 czerwca 2014 r. do 26 czerwca 2014 r.

5) Składanie kopii dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów ( kandydaci do klasy sportowej dostarczają zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu): od 27 czerwca 2014 r. do 30 czerwca 2014 r.

6) Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanychi niezakwalifikowanych
do gimnazjum: 3 lipca 2014 r.
7) Złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginałów dokumentów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej oraz innych wymaganych dokumentów: 7 lipca 2014 r.
8) Ogłoszenie listy kandydatów przyjętychi nieprzyjętych do gimnazjum: 8 lipca 2014 r.
Konkursem organizowanym przez Dolnosląskiego Kuratora Oświaty (spełniającym
warunki określone w art. 20d ust. 1 ww. ustawy o zmianie ustawy), którego laureaci
są przyjmowani w pierwszej kolejności do gimnazjum jest Konkurs
Interdyscyplinarny dla Uczniów Szkół Podstawowych ,,zDolny Slązaczek,”.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz