2 lut 2014

Debata Samorządu Uczniowskiego (27.01.2014)        W poniedziałek, 27.stycznia w naszym Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza, odbyła się debata zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Uczestniczyli w niej uczniowie naszej szkoły z różnych klas oraz opiekun SU pani Justyna Kasperek-Jędryka.      
      Spotkanie miało na celu wspólne opracowanie propozycji działań, które byłyby wkładem uczniów w koncepcję pracy szkoły na lata 2013-2015.
     Uczniowie wypowiadali się na tematy związane z działalnością dydaktyczną i wychowawczą szkoły, a także możliwościami budowania w szkole przyjaznej atmosfery.
         Podczas burzliwej dyskusji padło wiele propozycji:
- czy możemy mieć ścianę podpisów? Szkolny Hyde Park? graffiti?
- uruchomić radiowęzeł, stworzyć kącik muzyczny i grać muzykę na przerwach szkolnych?
- lekcje prowadzone poza szkołą lub poprzez spotkania z ciekawymi ludźmi-wolontariuszami, wymianę z innymi szkołami, wspólne projekty
              Dla mnie najważniejszy wniosek z debaty to fakt, że uczniowie chcą współdecydować o tym co się dzieje w szkole i w jakim kierunku ona podąża, bo dzięki temu mają poczucie wpływu na to, co się dzieje w szkole.

Karolina Opalińska/opiekun SU

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz