15 lut 2014

Dla Uczniów klas VI-tych szkół podstawowych

                 Udostępniamy deklarację przystąpienia do sprawdzianów:
- uzdolnień językowych dla kandydatów do klas dwujęzycznych,

- sprawności fizycznej dla kandydatów do klas sportowych,

          Zapraszamy do pobrania powyższych dokumentów, wydrukowania oraz złożenia w sekretariacie Gim 1 w terminie, który został podany w poniższej wiadomości na naszej stronie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz