14 paź 2012

Konkurs historyczno-polonistyczny "Pamięć nieustająca"

           Konkurs Pamięć nieustająca skierowany jest do gimnazjalistów i licealistów szkół w Polsce i polskojęzycznych za granicą. Przedmiotem projektów przygotowywanych w ramach prac konkursowych jest historia ostatnich 100 lat Polski, obserwowana z najbardziej znanego miejsca kraju – placu Piłsudskiego w Warszawie.
         Do pomocy otrzymujesz księgę zatytułowaną Pamięć nieustająca, od której konkurs wziął swoją nazwę. Książka opisuje wiele ciekawych, wręcz sensacyjnych wydarzeń, słynnych postaci, które warte są zapamiętania. Ponadto jest bogato ilustrowana (aż 456 unikatowych zdjęć). Zapoznaj się z nią, ale niekoniecznie musisz ją przeczytać w całości – tak jak zwiedzając muzeum, nie musisz oglądać wszystkich jego eksponatów.
      Wybierz to, co Cię zastanowiło, zafascynowało i opisz swoje wrażenia, odczucia, przemyślenia. Jeśli chcesz wykorzystać inne źródła, lektury, zasoby internetu lub posiadasz inną wiedzę o wybranym temacie, czy też chcesz zaprezentować inny pogląd – masz taką możliwość.
           Chcemy dowiedzieć się, dlaczego wybrałeś akurat ten, a nie inny epizod. Co spowodowało Twoje zainteresowanie danym zdarzeniem, tematem, osobą? Jeśli znasz zdarzenia lub osoby ze znanych Ci okolic, mające związek z tematami poruszanymi w książce, możesz je także opisać.
        Możesz wybrać dowolną formę wypowiedzi z wymienionych w regulaminie konkursu, tj. reportaż – jeśli zechcesz pójść własnym śladem zbadania jakiejś sprawy, czy zdarzenia, tematycznie związanego z książką; opowiadanie na podstawie sprawy najbardziej poruszającej wyobraźnię; wiersz, scenariusz filmowy lub teatralny; fotografię wykonaną na kanwie tematów z książki, lub wyszukaną w archiwach rodzinnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz