9 cze 2011

Sprawozdanie z debaty z okazji "Dnia szkoły bez przemocy"

              Dnia 6. czerwca 2011 odbyła się debata z okazji „Dnia Szkoły bez Przemocy”. W zajęciach wzięli udział uczniowie- przedstawiciele z każdej klasy. Uczestnicy zajęć zostali zapoznani z definicjami agresji, przemocy, znęcania oraz różnicami pomiędzy tymi pojęciami.
Następnie uczniowie obejrzeli „Film o przemocy”, w którym pojawiły się sceny i definicje: przemocy fizycznej i przemocy psychicznej (przypomnienie form przemocy).
             Kolejnym elementem zajęć była dyskusja na temat źródeł przemocy- jakimi mogą być: środowisko rodzinne, szkoła, grupa rówieśnicza, media. Dyskusja była poprzedzona projekcją reklam społecznych pt. „Piaskownica” i „ Jedź misiu, jedź”.  Uczniowie wspólnie, na zasadzie techniki „burzy mózgów”, ustalili przyczyny, które mogą powodować agresję i przemoc.
            Następnym elementem spotkania było wypracowanie sposobów zapobiegania agresji, przemocy i znęcania. Uczniowie zostali podzieleni na trzy grupy. Każdy zespół wypisał, co według nich, można zrobić, aby zmniejszyć lub zapobiec zjawisku przemocy w naszej szkole. Grupy wypisały swoje propozycje na arkuszach papieru, a następnie zostały zebrane na jeden arkusz zbiorczy.
             Zajęcia zostały zakończone wspólnym wyjściem na boisko szkolne i wypuszczeniem czerwonych balonów- symbolu Dnia Szkoły bez Przemocy.
Organizatorki debaty

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz