8 gru 2010

Pomoc misjom w ramach Ogólnopolskiego Konkursu "Mój szkolny kolega z misji". Konkurs plastyczny i literacki - zapraszamy!

                  
               Konkurs „Mój Szkolny Kolega z Misji” ma już swoją kilkuletnią historię. Wzięło w nim udział, na różnych jego etapach, kilka tysięcy szkół podstawowych i gimnazjalnych z całej Polski. Zainteresowanie Konkursem przeszło najśmielsze oczekiwania, a poziom i tematyka prac konkursowych świadczy o wielkiej wrażliwości dzieci i młodzieży.Organizatorzy są pod wielkim wrażeniem podjętych w ramach Konkursu przedsięwzięć, przesłanych sprawozdań, prac i materiałów. Bardzo budujące jest, że tak wielu młodych widzi potrzebę zainteresowania się trudną sytuacją ludzi żyjących w krajach misyjnych i chce im nieść pomoc, dostrzega wartość pracy polskich misjonarzy i misjonarek, którzy od wielu już lat mają ogromny wpływ na przekazywanie wiary, rozwój oświaty, opiekę na chorymi i najbardziej potrzebującymi.

     To, co najbardziej może cieszy, to fakt, że Konkurs zainspirował społeczności szkolne do wielu ciekawych inicjatyw – powstały bardzo cenne scenariusze lekcji nie tylko o misjach, o misjonarzach, ale i o tolerancji, o poszanowaniu praw innych, lekcje bardzo uniwersalne, które uczą przełamywać stereotypy, zwalczać uprzedzenia, rozbudzać ciekawość i otwartość na świat. W wielu szkołach zorganizowano wspólnie różnego rodzaju konkursy, wystawy, przedstawienia, przygotowywano potrawy, a nawet pokazy mody i tańców. Konkurs pobudził do zaangażowania całe społeczności szkolne i środowiska lokalne w inicjatywy, które przyniosły wspaniałe efekty wychowawcze. Pozwolił na ukazanie bogactwa pracy polskich misjonarzy i misjonarek, ambasadorów naszego kraju na całym świecie, pomógł w zrozumieniu ludzi, wśród których żyją, z całym ich dorobkiem kulturowym i tradycją, a także integrował młodych ludzi wokół idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka, bez względu na to, gdzie mieszka i jaki ma kolor skóry. Dzięki Konkursowi wszyscy uczą się otwartości na inne narody, kultury i kształtują swoją wrażliwość.
         W tym roku zapraszamy do udziału w konkursie w kategorii plastycznej i literackiej. Więcej informacji - po rozwinięciu zakładki.
 
Tematyka konkursu
1. Tematyka konkursu dotyczy problematyki misyjnej, a w szczególności sytuacji dzieci w krajach misyjnych (dzieci żołnierzy, sierot, dzieci ulicy, dzieci bez imienia, pozbawionych opieki medycznej i edukacji), oraz pracy misjonarzy w tym zakresie.  Tegoroczny temat przewodni, proponowany przez Organizatorów, nawiązuje do 20. rocznicy ogłoszenia encykliki Jana Pawła II Redemptoris Missio, (jest cytatem z Dziejów Apostolskich) brzmi:
Mieć jednego ducha i jedno serce.
2. Organizatorzy zalecają uczestnikom korzystanie z następujących materiałów:
a) Ewangelia św. Łukasza i Dzieje Apostolskie;
b) Jan Paweł II, Redemptoris Missio;
c) Wiele ziaren – jeden chleb, jeden Kościół – wiele serc – Materiały formacyjne dla dzieci 2010/2011, Warszawa  2010; 
d) Misyjne materiały liturgiczne przygotowane przez Papieskie Dzieła Misyjne
e) czasopisma misyjne: „Świat Misyjny” dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, "Misje Dzisiaj", dwumiesięcznik Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary i Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła (http://www.missio.org.pl/misje_dzisiaj/); 
f) czasopisma misyjne: "Misyjne Drogi", dwumiesięcznik Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej (http://www.misyjnedrogi.pl/); "Misjonarz", miesięcznik Polskiej Prowincji Księży Werbistów (http://www.misjonarz.pl/); "Misjonarze Kombonianie", dwumiesięcznik Instytutu Misyjnego Misjonarzy Kombonianów (http://kombonianie.pl/); "Echo z Afryki i innych kontynentów", miesięcznik dla rodzin katolickich Sióstr Klawerianek; "Horyzonty Misyjne", kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Zwiastowania Pańskiego (http://www.horyzonty.misjesac.pl); "Posyłam Was", kwartalnik Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego Prowincji Chrystusa Króla; "Posłaniec Ducha Świętego", dwumiesięcznik Zgromadzenia Ducha Świętego (http://www.poslaniec.pl);Bądźmy świadkami miłości, Program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce 2009/2010, Warszawa 2009.
Powyższe materiały (b,c,d) można zamawiać od początku września pod adresem:
Wydawnictwo Papieskich Dzieł Misyjnych Missio-Polonia
Skwer Kard. St. Wyszyńskiego 9
01-015 WARSZAWA
tel. (022) 838 29 44; 636 93 28; faks. (022) 838 00 08
e-mail: wydawnictwo@missio.org.pl lub na stronach http://www.missio.org.pl

2. Kategorie konkursu.

*  Literacka
Praca samodzielna ucznia.
1. Praca autorska może być przygotowana w dowolnej formie literackiej (wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad).
2. Utwór poetycki nie może być dłuższy niż 30 wersów; opowiadanie - maks. 7 stron A4; esej - maks. 5 stron A4; list - maks. 2 strony A4; artykuł prasowy lub wywiad - od 3 do 4 stron A4.
3. Tekst ma być zapisany w formacie RTF lub DOC, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki - 12, odstępy między wierszami - 1,5 wiersza, wszystkie marginesy 2,5 cm, numeracja stron, motto i cytaty pisane kursywą.
4. Przyjmowany będzie wydruk komputerowy tekstu wraz z jego kopią na płycie CD/DVD.
5. Ocenie podlega: zgodność z tematem, oryginalność wypowiedzi pisemnej, poprawność stylistyczna i ortograficzna, estetyka pracy, zachowanie określonej formy wypowiedzi, dobór słownictwa.
karta oceny pracy

* Plastyczna
Praca samodzielna ucznia.
1. Praca może być wykonana w formie rysunku (węglem, kredką itp.) lub obrazu (akwarelą, farbą olejną itp.). Nie będą przyjmowane prace przestrzenne (np. rzeźby).
2. Prace muszą być przesłane w oryginale.
3. Format prac nie może przekraczać wielkości formatu A3 (29, 7 × 42 cm ).
4. Ocenie podlega: zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka, samodzielność wykonania. 

* Muzyczna
W tym roku ze względu na edycję jubileuszową zachęcamy do udziału w kategorii muzycznej, której zabrakło w poprzedniej edycji. 
1. Praca indywidualna lub grupy uczniów (należy podać autora tekstu, muzyki i nazwiska wykonawców).
2. Utwór muzyczno-wokalny, nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej, zaopatrzony tytułem, nie przekraczający 5 minut nagrania.
3. Praca autorska – nie będą akceptowane utwory, będące przeróbką innych, już istniejących. 4. Tekst i muzyka opracowane przez członków grupy
5. Do przesłanej pracy należy dołączyć oświadczenie opiekuna grupy o odpowiedzialności za prawa autorskie do utworu.

            Prace należy składać do dnia 31.01.2011 u swoich katechetów. Najlepsze prace zostaną wysłane do Warszawy i "dołożą" się w ten sposób do punktacji ogólnej naszej szkoły.
       Zapraszamy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz