15 gru 2010

Kolędnicy Misyjni 2011

                          Tradycja kolędowania w Polsce jest bardzo znana i sięgająca dość odległego czasu. Kolędowanie polegające na śpiewaniu kolęd było szczególnie praktykowane podczas tzw. szczodrych wieczorów, tzn. wieczorów od 26 grudnia aż do Święta Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Wtedy to spotykano się w domach rodzinnie lub po sąsiedzku, aby do późnych godzin nocnych śpiewać kolędy. Rozmawiano przy tym, snuto długie i ciekawe historie rodzinne i związane z losem danej miejscowości.
              

              Od kilkunastu lat w Polsce tworzy się nowa tradycja - a jest ona związana z odwiedzinami kolędników, którzy kwestują na rzecz swoich rówieśników z krajów misyjnych, gdzie często nie tylko brakuje podstawowych dóbr, ale przede wszystkim nie są respektowane podstawowe prawa człowieka, jak również prawa dzieci.
              Uczniowie naszej szkoły również już drugi rok włączają się w dzieło kolędowania misyjnego. Kolędować będziemy w kilku parafiach w dniach 4 i 5 stycznia 2011 roku. W tym roku trud kolędowania podejmujemy dla dzieci z Ugandy...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz