28 wrz 2014

Dzień Języków Obcych 2014

więcej zdjęć: Album Julii Appenzeller

   
Dnia 26 września obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Języków Obcych.
Z tej okazji cała społeczność szkolna miała możliwość uczestniczenia w obchodach, zarówno
podczas przerw jak i podczas lekcji języka angielskiego i zajęć w czytelni. Zainteresowanie było
ogromne, o czym świadczą zdjęcia. Podczas pierwszej przerwy mieliśmy możliwość poznać
niektórych z naszych nauczycieli z innej strony. Oni – Nauczyciele to jednak nie sztywni,
wymagający dorośli ale ludzie tacy jak my – mający poczucie humoru i potrafiący się bawić.
Mogliśmy to stwierdzić oglądając filmiki, na których m.in. Pani Agnieszka Gałkowska-Czerniak
zaśpiewała piosenkę po czesku, Pan Andrzej Jakubowski po słowacku, a Pan Dariusz Ditrich
wypowiedział się po włosku.
          Podczas kolejnej przerwy wolontariusze z naszej szkoły Rita z Wietnamu, Maria z Hiszpanii oraz
Emma z Ugandy przedstawili nam zaproszonych z innych szkół Kłodzka i Bystrzycy wolontariuszy.
W jednym miejscu i jednym czasie mogliśmy spotkać osoby z tak odległych krajów jak Meksyk,
Kolumbia i Kenia, jak i bliższych takich jak Dania czy Turcja. Podczas kolejnych przerw przestawiali
nam oni krótkie informacje o swoich krajach, elementach kultury oraz pokazywali tradycyjne tańce
i śpiewy. Wspólnie z uczniami zatańczyli przygotowany przez Panią Beatę Trybukiewicz taniec
„Zumba”. Nie zabrakło elementów języków ojczystych wolontariuszy. Jedną z zabaw były
„Połamańce językowe” – tongue twisters (ang). Chętni uczniowie odczytywali polskie „połamańce
językowe” typu „W szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie” (co dla nas jest czasami nie lada
wyzwaniem), po czym wolontariusze starali się powtórzyć usłyszane zwroty. Jednak to nie był
koniec zadania, uczeń, który wcześniej odczytywał zdanie po polsku musiał powtórzyć powiedziane
przez wolontariusza zdanie w jego ojczystym języku co było nie lada wyzwaniem. Świetnie się przy
tym bawiliśmy, uświadamiając sobie, że nie wolno obawiać się mówić w języku obcym, gdyż każda
osoba przybywająca w obcym kraju na początku ma takie same problemy
Podczas lekcji z wolontariuszami bawiliśmy się równie dobrze, poznając zwroty w ojczystych
językach wolontariuszy, grając w gry językowe i bawiąc się w dziennikarzy przeprowadzając
wywiady z wolontariuszami.
       Bardzo dziękujemy: wolontariuszom za tak liczne przybycie i zabawę z nami; nauczycielom, którzy pokazali nam swoje ukryte talenty; Pani Beacie Trybukiewicz za „Zumbę”; Panu Andrzejowi Jakubowskiemu za sprzęt nagłaśniający; Pani Teresce za ekran; Paniom z obsługi i administracji, za pomoc w przygotowaniu i posprzątaniu zakola oraz uczniom, którzy wspierali wolontariuszy przez cały dzień – Julii Appenzeller, Kasandrze Iwanowicz oraz Damianowi Jurewiczowi oraz innym, którzy pomagali w przygotowaniu zakola.

Małgorzata Szkwarek i Anna Sznajger

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz