25 paź 2013

Jesienny konkurs fotograficzny - weź w nim udział!

Samorząd Uczniowski
ogłasza konkurs na najlepsze zdjęcie jesienne pt.”Jesienne spotkanie”.

Termin oddawania pracy konkursowych:
czwartek 31.10.13.
Szczegóły w regulaminie konkursu na tablicy SU, w sali 55 oraz po kliknięciu "więcej"...


Regulamin Szkolnego konkursu fotograficznego „Jesienne spotkanie” 31.10.2013


§1. Postanowienia ogólne
1.         Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
2.         Celem konkursu jest ukazywanie bogactwa przyrody najbliższych okolic Kłodzka oraz propagowanie wśród młodzieży szkolnej zainteresowania przyrodą i jej ochroną.
3.         Najlepsze prace będą prezentowane na wystawie pokonkursowej oraz stronie internetowej szkoły.
§2. Ustalenia szczegółowe
1.         Do konkursu autor może dostarczyć maksymalnie pięć zdjęć.
2.         Prace należy dostarczyć w kopertach do Pani Karoliny Opalińskiej s.55 lub p. Justyny Kasperek-Jędryki do 31. 10.2013 r.
3.         Zadaniem autorów jest artystyczne pokazanie na fotografii jesiennej przyrody Kłodzka oraz najbliższych okolic.
4.         Każde zdjęcie powinno być dostarczone w formie odbitki oraz pliku cyfrowego.
a. Minimalny format odbitki 20x30. Odbitki należy wykonać na papierze błyszczącym.
b. Odbitki powinny zawierać na rewersie następujące dane: imię, nazwisko autora, klasę oraz tytuł zdjęcia.
c. Pliki należy dostarczyć na płytach CD lub DVD. Akceptowane formaty plików to: jpg i tif. Nośniki powinny być czytelnie opisane imieniem i nazwiskiem autora.
5.         Prace przekazane do konkursu nie będą zwracane autorom.
6.         Z konkursu wykluczone są prace, które wcześniej brały udział w innych konkursach fotograficznych, a także reprodukcje cudzych prac.
7.         Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10.11.2013 r.
8.         Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela pani Karolina Opalińska.

 
PRACE BĘDĄ OCENIANE POPRZEZ GŁOSOWANIE, KAŻDY UCZEŃ MOŻE ODDAĆ JEDEN GŁOS NA WYBRANE PRZEZ SIEBIE ZDJĘCIE

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz