24 sty 2013

Grand Prix burmistrza Barda dla Grupy Teatralnej z Gim 1

        We wtorek, 22 stycznia 2013 roku grupa teatralna z naszej szkoły pod opieką p. Jarosława Komorowskiego uczestniczyła w finale XIII Przeglądu Zespołów Kolędniczych "Bardo. Szopka 2013". Jak widać na załączonym skanie grupa zdobyła tam Grand Prix burmistrza Barda. Gratulujemy!
            A teraz trochę o kulisach tego konkursu i działania naszej grupy teatralnej. Już na wstępie serdecznie dziękujemy p. Edycie Stankiewicz, Mamie jednej z naszych uczennic za pełnienie opieki nad grupą podczas dwóch wjazdów na konkurs do Barda. Bez jej pomocy byłoby trudno zorganizować ten wyjazd... Dziękujemy również wszystkim Rodzicom, Opiekunom za zaufanie i wsparcie kierowane wobec naszych działań: dzięki Państwa wsparciu młodzież przeżyła rywalizację teatralną zakończoną docenieniem ich pracy i talentów, które to przeżycia - mamy nadzieję, na długo zostaną w ich pamięci jako miłe wspomnienie.
             I jeszcze słów kilka o naszym świętowaniu. Pizzeria Verona w Bardzie (a raczej jej pracownicy) była świadkiem przeżywania dumy i radości przez młodych ludzi, którzy dobrze bawiąc się, spędzili z sobą około 1,5 godz. "spożywając" to, co zakupiliśmy za otrzymaną nagrodę. Radość tę można porównać do eksplozji, która była intensywna, ale wcale nie trwała krótko! 
              Dziękujemy aktorom, wszystkim bez wyjątku i każdemu z osobna za włożenie "serca i rozumu" w kreowane przez siebie postacie. Życzymy Wam, abyście skorzystali ze zdobytego doświadczenia w budowaniu swojego człowieczeństwa, które wielkimi krokami zmierza ku dorosłości. Pracę ze sztuką "Piekła z niebem walka o szkolne jasełka" możemy uznać za zakończoną... Uff!...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz