4 lut 2012

Apel Rodziców Hani - 1% podatku

Nasza córeczka Hania urodziła się 16 grudnia 2009 roku, jako druga bliźniaczek.                                
         Na skutek głębokiego niedotlenienia okołoporodowego cierpi na mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe spastyczne, ciężką postać encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej, padaczkę lekooporną. Karmiona jest poprzez gastrostomię, a w oddychaniu pomaga jej rurka tracheostomijna.                                                                         
         Hania od czerwca 2010 roku jest podopieczną Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci. To właśnie fundacja zaopatrzyła nas w specjalistyczny sprzęt niezbędny do codziennej pielęgnacji, do życia. To dzięki nim Hania może być pomimo tak ciężkiej choroby z nami w domu, otoczona ciepłem i miłością rodziców oraz rodzeństwa-Oli i Kacperka.                      
      Twój 1 % to tak niewiele, a dla nas znaczy bardzo dużo. Twój 1 % to szansa dla Hani na specjalistyczne leczenie i rehabilitację. To dla nas Nadzieja.
Wdzięczni rodzice          
Agnieszka i Andrzej Kruk


Hania's parents' appeal - 1 percent of tax.
    Our daughter Hania was born on 16 December 2009, as the second twin. As the result of birth oxygen deficiency, she suffers from cerebral palsy spastic tetraplegia, severe form of hypoxic ischaemic encephalopathy and refractory epilepsy. She is fed using gastrostomy tube and a tracheostomy tube helps her in breathing.
    Since June 2010 she has been under care of Wroclaw Hospice for Children Foundation . This foundation provided us with the specialized equipment needed for daily care and to live. Tanks to it she can be with us at home, with her parents and her siblings – Ola and Kacper.
    Your 1 % is so little, but for us it means a lot. Your 1 %, is an opportunity for Hania to get specialized treatment and rehabilitation. It's hopefor us.
Grateful parents, Agnieszka i Andrzej Kruk.
Translation: Angelika Wawszczyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz