30 sie 2011

Złota myśl na początek roku szkolnego

  • "Nie ma dobrej przyszłości bez dobrej teraźniejszości" (Marek Dziewiecki) - to dla wszystkich, którzy odkładają decyzję życia "na poważnie" i "na serio" na bliżej nieokreślony termin.

  •  "Aby coś mieć, wystarczy to coś ukraść. Aby kimś być, trzeba stawiać sobie wymagania" (j.w.),

  •  "Obecnie dysponujemy coraz doskonalszymi narzędziami komunikacji, ale przekazujemy za ich pośrednictwem coraz bardziej banalną treść.",

  •  "Wolność to decydowanie się na to, co wartościowsze, a nie na to, co łatwiejsze",

  •  "Człowiek dojrzały postępuje w taki sposób, że może mieć szacunek do własnego zachowania",

  •  "Najtrudniejszym zadaniem jest mówienie „nie” samemu sobie, własnym naiwnym przekonaniom czy szkodliwym pragnieniom"

            Na cały nowy rok szkolny wszystkim życzymy dużo radości, tej prawdziwej, płynącej z dobrego życia!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz