31 sie 2011

Szkolenie dla Rodziców klas pierwszych w zakresie obsługi dziennika elektroinicznego

                   Informacja dla Rodziców uczniów klas pierwszych
         W najbliższy piątek, tj. 2 września odbędzie się spotkanie Rodziców z p. dyrektor - Wandą Kręgielewską, w czasie którego będzie można pozyskać niezbędne informacje dotyczące posługiwania się dziennikiem elektronicznym.
         Przypominamy, że od tego roku szkolnego jedynym dziennikiem w naszej szkole jest dziennik elektroniczny. W bardzo prosty sposób - za pomocą maila i własnego hasła można w zaciszu domu lub nawet w czasie pracy kontrolować postępy w nauce, a nawet obecność (i to na bieżąco!).
          Zapraszamy Rodziców:
a) godz. 16.00 - rodzice klas pierwszych a, b i c,
b) godz. 16.30 - rodzice klas pierwszych d i e

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz