16 maj 2012

"Inka 1946. Ja jedna zginę" - wyjście do kina, specjalnie dla Was - 31 maja 2012

           W dniu 31 maja 2012 (czwartek) w Naszej Szkole organizowane jest wyjście do Kina Dąbrówka na pokaz spektaklu (ekranizacja) "Inka 1946. Ja jedna zginę".
           Warunki uczestnictwa w pokazie i ważne informacje:
1) wyjście odbędzie się po 5 lekcji; projekcja filmu trwać będzie 2 godz. lekcyjne (6 i 7 godz. lekcyjna),
2) warunkiem uczestnictwa w pokazie jest wpłacenie kwoty 3 zł do skarbnika klasowego,
3) skarbnicy klasowi kontaktują się z p. Jarosławem Komorowskim do dnia 24 maja (czwartek) - do 8-ej godz. lekcyjnej, lub najpóźniej do piątku - 25 maja (termin ostateczny)
Uczestnictwo w spektaklu potraktujmy jako możliwość oddania hołdu Danusi Siedzikównie - Ince.
Ona w warunkach bardzo niesprzyjających okazała się męstwem i odwagą,
której brakuje niejednemu i niejednej z nas w sytuacji zewnętrznego pokoju.
Niech jej przykład uzdalnia nas - ludzi XXI wieku do bardziej świadomego życia,
do poświęceń i do upartej obrony pewnego zestawu wartości, dla którego Inka oddała swoje życie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz